„Želvy“ a sklopná kulometná hnízda
Opevnění: JUGOSLÁVSKÁ   Téma:

(Slovinsko) – Západní fronta – Begunje, Radovljice
Napsal: O. Filip
lobjekty: malé typové
V městečku Radovljica je k vidění několik mimořádně zajímavých typových objektů. Kromě dvoupatrových objektů jsou to i unikátní objekty pro sklopná kulometná hnízda.

Linie opevnění u Radovljice na Západní frontě uzavírala proti případnému italskému útoku široké údolí se silnicí Tarvisio – Kranj a původně měly být její páteří těžké objekty. Před ní se nacházel nebránitelný výběžek jugoslávského úzií a poměrně blízko za ní leželo dnešní hlavní město Slovinska Lublaň.

Čísla v kulatých závorkách odkazují na mapu, čísla v hranatých závorkách jsou čísla stran v knize „Rupnikova linie“, kde jsou plánky příslušných objektů.

Dva dvoupodlažní objekty, které představují největší variantu malého typového objektu a takticky byly určeny jako náhrada za zrušené pěchotní sruby, se nacházejí u silnice z Radovljice do Begunje. Od křižovatky s obchvatem ujedete asi kilometr a zaparkujete v místě, kde před prvním domi odbočuje cesta doleva. Asi po 100 metrů se vlevo otvírá malá loučka s několika stromy a skupinami keřů, nad níž je vedení vysokého napětí. V jedné z křovin se nachází první „želva“ (1) [134-136]. Vchod do její téměř 10 m dlouhé přístupové chodby se ovšem nachází v sousedním menším křoví. Ohledně proniknutí do objektu máte na výběr ze dvou možností, obou poněkud nepohodlných – buď se spustíte do polozasypané chodbičky, vyplněné řídkým bahni, nebo prolezete kruhovou střílnou v boční pancéřové desce. Interiér objektu, především pak střelecká místnost s osmi střílnami, za to rozhodně stojí. Zvenku je však běhi vegetačního období objekt naprosto nefotitelný. Druhá „želva“ (2) se nachází asi o 200 metrů blíž k městu, uprostřed pole, které bývá zarostlé kukuřicí. Ze silnice je patrná jako malý kopeček ve vzdálenosti asi 50 m. Tento „reprezentativní“ objekt, který se objevil se na obálce časopisu Novodobé fortifikace i knihy „Rupnikova linie“, byl v době naší návštěvy bohužel téměř zcela zavezen hnoji, porostlým vegetací (vstup střílnou byl sice možný, ale rezignovali jsme na to).

Od obou „želv“ je vidět malý travou porostlý pahorek Voljči Grib (509,9 m). Leží ve vilové čtvrti na okraji města a po jeho obvodu se nachází všechny malé typové objekty pro sklopná kulometná hnízda, které byly v bývalé Jugoslávii postaveny. Po silnici od „želv“ pojedete zpět k městu, podjedete obchvat a hned za ním odbočíte vpravo na silnici, která vás dovede přímo k pahorku. Podél jeho zadní strany vede pěšina, která míjí levý objekt (3). Otvor pro hnízdo i vchod jsou bohužel zcela zasypané. Stejná situace je i u pravého objektu (4), který se nachází více vpředu. Přesně vpředu (směri k nepříteli) se nachází objekt pro dvě sklopná kulometná hnízda (5). Jeden z otvorů je volný a lze se tudíž podívat i do interiéru objektu.

Pokud se od pahorku kousek vrátíte, odbočíte vpravo, projedete napříč městi a za budovou banky odbočíte vlevo, dojedete k malému křovinami porostlému pahorku na sídlišti. Zde se nachází dvojice malých typových objektů (6), které jsou postaveny velmi blízko sebe a jsou poměrně fotogenické.

(Další objekty, včetně jednoho typového, se nacházejí na větší vyvýšenině Obla Gorica nedaleko pahorku Voljči Grib a několik lehkých objektů je též na opačné straně železniční trati, než zmiňované typové objekty na sídlišti. Z časových důvodů jsme je však nezkoumali.)

Z nejzajímavějších úseků opevnění u Traty či Blegoše je to do Radovljice poměrně daleko, ale vzhledem k výskytu vzácných typů objektů stojí za to udělat si čas a zajet i sem. Všechny objekty se nacházejí blízko zástavby, nejsou však na soukromých pozicích a s výjimkou druhé popisované „želvy“ k nim vedou pěšiny.

stav: červenec 2004

Literatura:
Miloš Habrnál a kolektiv, „Rupnikova linie“ a ostatní Jugoslávská opevnění, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 2004
Miloš Habrnál a kolektiv, Rupnikova Črta in druge jugoslavjanske ttrdbe iz obdobja 1926-1941, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 2005

Komentářů: 1

  1. Martin, 8.9.2010:

    FotkyDíky za článek, nemáte více fotografií?

Nový komentář

 

Publikováno: 17.1.2005 21.33 , Komentáře (1)

380 stran o pevnostech

aktuality a zajímavosti
Doplněno

San Michel al Tagliamento

ERSTA

Zbraně L1 na Krétě

Petronell a obrana Litavy

Drama na Západním valu

Materiály

Norské věže

© Ondřej Filip
2005-2018