Pevnostní uzávěr Trata, 1. část
Opevnění: JUGOSLÁVSKÁ   Téma:

(Slovinsko) – Gorenja Vas
Napsal: O. Filip
objekty: lehké, malé typové, 2 pěchotní sruby
Uzávěr Trata je asi nejzajímavější částí jugoslávského opevnění. Zahrnuje dva ze čtyř postavených samostatných pěchotních srubů, vzácné typové objekty pro protitankové kanóny a několik zajímavých lehkých objektů. V této části je popsáno opevnění v údolí řeky Poljanska Sora.

Údolí řeky Poljanska Sora tvořilo jeden z možných útočných směru italské armády. Páteří linie opevnění v této části Západní fronty měly být tvrze a těžké objekty a do omezení opevňovacího programu zde byly dva pěchotní sruby skutečně vybudovány. Kromě hlavního obranného postavení krylo údolí i několik předsunutých a záchytných linií, takže celková hloubka obrany byla značná. Za zmínku stojí i skutečnost, že samotné údolí měla krýt palba čtyř československých zbraní L1, které musely být později ve střílnách objektů nahrazeny polními protitankovými kanóny.

Čísla v kulatých závorkách odkazují na mapu, čísla v hranatých závorkách jsou čísla stran v knize „Rupnikova linie“, kde jsou plánky příslušných objektů.

Prohlídku je nejlepší začít na pravém břehu řeky čili na levém křídle uzávěru. Pokud pojedete přímo podél řeky směrem od obce Gorenja Vas, uvidíte po levé straně travnatý kopeček, k němuž se přimyká malý domek. Ve skupině keřů (prakticky několik metrů od střechy domku) se nachází lépe zachovalý z dvojice protitankových typových objektů (1), které měly být původně vyzbrojeny československým pevnostním kanónem vz. 36. K objektu se dostanete po pěšině, která odbočuje před domkem. Doporučuji však chovat se zde velmi opatrně, neboť se budete pohybovat po soukromých pozemcích těsně kolem obydlí. Objekt je zajímavý svou unikátní třístřílnovou deskou s neovykle tvarovanými střílnami. Jeho vchod je zasypaný a dovnitř se dá proniknut jedině střílnou pro kanón, což ovšem komplikuje hluboký diamantový příkop.

Budete-li pokračovat po úzké asfaltové silnici, minete po levé straně malý lesík. Hned za ním stojí několik typických sušáků na seno a ve svahu nad nimi je vidět pěchotní srub (2) [112, 144]. Na polní cestě u sušáků lze zaparkovat. Do srubu lze vstoupit průrazem z diamantového příkopu. Vnitřek je bohužel velmi poničený, ale zvenku je srub celkem zajímavý. Na zcela odhalené čelní stěně je dobře patrná typická spirálovitá armatura horní vrstvy železobetonu.

Po dalších několika stech metrech zatáčí silnice vpravo na krytý dřevěný most. Pokud zaparkujete v zatáčce, dáte se po polní cestě rovně a v lese odbočíte po cestě doleva, dojdete k pěknému typovému objektu s věží (3). Za dřevěným mostem je vlevo malé náměstíčko. Na jeho protější straně vede cesta vpravo do kopce, kde se v zatáčce asi po 100 metrech nachází  malý typový objekt bez věže, ukrytý těsně za vrcholkem kopečku (4). Na přední straně pak leží lehký objekt pro protitankový kanón. Oba objekty jsou bohužel oploceny a lze si je prohlédnout jen zdálky.

Pokud budete pokračovat asi 2,5 km po silnici přes Podgoru a Trebiju, uvidíte u silnice velkou restauraci s parkovištěm, a to těsně před mostem, kde hlavní silnice přechází na druhý břeh řeky. U restaurace je třeba zaparkovat auto a přejít přes most (tam se parkovat nedá). Hned za mostem se vydejte doleva přes svažitou louku porostlou keříky a úhlopříčně vystoupejte na malý ostroh, zarostlý jehličnatými stromy. Svah zde přehrazuje kuriózně řešený lehký objekt (typ PMG) s dlouhou přístupovou chodbou, opatřenou třinácti střílnami (5) [120-121]. Předsunuté lehké objekty a protitankovou překážku v korytě řeky (6) jsme nezkoumali, zřejmě však bude lepší zajet k nim po levém břehu (od restaurace), neboť na hlavní silnici se v tomto úseku rozhodně nedá zaparkovat.

Po levobřežní komunikaci se vraťte až téměř do obce Gorenja Vas, projeďte kolem odbočky vlevo na Hlavče Njive a těsně za ní zaparkujte na štěrkové cestě (také vlevo). Po hraně svahu podél silnice pak asi po 100 metrech dojdete k druhému z typových objektů pro protitankový kanón (7) [138]. Objekt je sice částečně zavezen zeminou, dovnitř se však dá celkem pohodlně dostat kanónovou střílnou. Pokud se vydáte po louce směrem do kopce a mírně vlevo, dojdete k cestě, vycházející z cípu lesa. V lese se přímo pod cestou nachází typový objekt s věží (8). Další jednostranný objekt bez věže (9) pak leží v malém lesíku směrem po cestě z kopce. Po okraji louky, sevřené mezi dvěma lesíky, pak můžete pokračovat směrem k cestě u potoka a vrátit se po ní k autu.

Poté se vrátíte k odbočce na Hlavče Njive a pojedete po silnici serpentinami až k velmi prudké pravotočivé zatáčce, z níž odbočuje doleva lesní cesta. U odbočky je nutné opět zaparkovat a vydat se po nejsolidnější z cest, která mírně klesá. Pokud se budete pozorně dívat doleva, po několika stech metrech uvidíte mezi stromky železobetonové „zvony“ pěchotního srubu (10) [145]. Na rozdíl od levého srubu je méně poškozený a ačkoli je interiér plný suti z poškozených příček a pokrytý sazemi, stále je zachovalejší než většina československých těžkých objektů. Má všechny pancéřové prvky a podlážky ve zvonech. Až se vrátíte k silnici, můžete se vydat po pěšině prudce vzhůru. Po chvíli dojdete k jakési chatě s vyasfaltovaným okolím a mírně vlevo před sebou uvidíte oboustranný typový objekt (11) [208], který z důvodu svého umístění v odvráceném svahu postrádá věž (a je tudíž velmi podobný „řopíku“ typu A-200). Pak už můžete vyrazit dál po silnici ke tvrzi Hlavče Njive.

Detail unikátní pancéřová střílny typového objektu pro protitankový kanón (1) s otvory ve tvaru obráceného L a s proměnlivou tloušťkou.

Střílny pravého pěchotního srubu (2). Zprava: těžký kulomet, protitankový kanón, lehký kulomet.

Interiér střelecké místnosti srubu. Dva betonové sokly byly instalovány dodatečně za účelem instalace polního PTK namísto zbraně L1

Dlouhá přístupová chodba kuriózního lehkého objektu (5) u mostu v předsunutém obranném postavení, opatřená četnými pěchotními strřílnami.

Typový objekt pro protitankový kanón (7) je částečně zavezen zeminou, přesto je vidět jeho střílna P3 i střílna pro kanón.

Zde měla být původně umístěna střílna pro zbraň L1. Montážní otvor byl pak nouzově využit jako střílna pro polní kanón.

Hlavní střílny pravého pěchotního srubu (10). Střílna P1 pro těžký kulomet je maskovaná omítkou, ostatní střílny jsou zazděné.

Největší odlišností konstrukce srubu od jeho československých protějšků je vyřešení obrany vchodu „kaponiérou“ se střílnou P3.

Podlážka v železobetonovém „zvonu“ srubu je zhotovena z dřevěných prken na konstrukci z ocelových úhelníků, podobně jako podlážky ve věžích malých typových objektů.

Pokračování: Pevnostní uzávěr Trata, 2. část

Prohlídka opevnění v údolí Poljanské Sory je nenáročná. Všechny objekty se nacházejí u cest a jejích hledání není příliš obtížné. S výjimkou prvního objektu se budete pohybovat po loukách mimo zastavěný prostor. Úsek se dá obejít za půl dne a s navazujícím výletem na tvrz Hlavče Njive zabere celý den. Pokud byste chtěli věnovat jugoslávskému opevnění jediný den, je uzávěr Trata tou nejlepší volbou.

stav: červenec 2004

Fotografie: Ondřej Filip 2004

Literatura:
Miloš Habrnál a kolektiv, „Rupnikova linie“ a ostatní Jugoslávská opevnění, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 2004
Miloš Habrnál a kolektiv, Rupnikova Črta in druge jugoslavjanske ttrdbe iz obdobja 1926-1941, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 2005

Komentářů: 2

  1. Petr Beran, 25.6.2008:

    V okolí typového objektu pro L1 na pravém křídle (7) probíhá čilá výstavba rodinných domů. Přímo k němu míří výkop pro kanalizaci a novou silnici. Je pravděpodobné, že objekt bude zničen, nebo zahrnut.

  2. Petr Beran, 25.6.2008:

    V době naší návštěvy (červen 2008) byl vchod do tvrze Hlavče Njive normálně přístupný. Vedle domu před vchodem je trávník bez jakéhokoli oplocení, v počáteční části podzemí bylo uskladněno značné množství plastového drenážního potrubí.

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 19.1.2005 22.05 , Komentáře (2)

380 stran o pevnostech
Doplněno

Monte Festa

Regelbau 601

San Michel al Tagliamento

ERSTA

Zbraně L1 na Krétě

Drama na Západním valu

Materiály

Norské věže