Pevnostní uzávěr Trata, 2. část
Opevnění: JUGOSLÁVSKÁ   Téma:

(Slovinsko) – Gorenja Vas, Hlavče Njive
Napsal: O. Filip
objekty: lehké, malé typové, pěchotní tvrz, samostatný dělostřelecký srub
V minulé části byla popsána opevnění v údolí řeky Poljanska Sora. Na ně navazuje hustá linie objektů, stoupající k tvrzi Hlavče Njive a zahrnující i jediný postavený dělostřelecký srub. Pěchotní srub této tvrze je jediným objektem svého typu, který byl stavebně dokončen.

Poznámka: čísla v kulatých závorkách odkazují na mapu, čísla v hranatých závorkách jsou čísla stran v knize „Rupnikova linie“, kde jsou plánky příslušných objektů.

Předchozí část

Po silnici z Obce Gorenja Vas dorazíte ke skupině domů a zaparkujete za pravotočivou zatáčkou v místě, kde se vlevo nachází budova rekreačního zařízení. Vpravo uvidíte na svažité louce podlouhlou skupinu keřů a u nich dřevěnou budku. V keřích se nachází dělostřelecký srub (1) [147] a budka stojí přímo na jeho stropnici. Uvnitř srubu je přístupná pouze část horního patra s kasematami pro čtyři kanóny. Zbývající část nadzemního podlaží a dolní patro jsou uzamčeny. Zvenku je bohužel srub naprosto zarostlý a nelze ho fotografovat.

Na hřebeni za domy je vidět malý typový objekt (2). Je sice blízko domů, ale je lepší dostat se k němu z cesty, která odbočuje z hlavní silnice o kus níž, abyste místním nešlapali po záhonech. Od objektu uvidíte pod lesem další pěkný typový objekt s věží, k němuž se dá dojít přes louku.

Když se vrátíte na silnici nad dělostřeleckým srubem a budete pokračovat asi 100 metrů do kopce k zatáčce, narazíte na pravé straně silnice na mimořádně zajímavý objekt (3) [215], který je tvořen dvěma kulometnými hnízdy typu PMG, spojenými „podzemní“ chodbou. Objekt je ve výkopu a není zakryt zeminou, takže jeho konstrukce je dobře vidět. Když pak budete autem pokračovat asi kilometr do kopce, dojedete k louce po pravé straně silnice. Zde se dá pohodlně zaparkovat a prohlédnout si mimořádně fotogenický a konstrukčně unikátní typový objekt se dvěma třístřílnovými pancéřovými deskami (4) [198]. Pokud lze některé typové objekty přirovnávat k „řopíkům“, pak tento objekt pro dva těžké a dva lehké kulomety s plně kruhovým výstřelem mezi ně určitě nepatří.

Tvrz Hlavče Njive
Asi půl kilometru za objektem projedete prudkou zatáčkou doleva a zaparkujete na křižovatce nad osadou Hlavče Njive. Těsně u křižovatky se vlevo od silice (a vpravo od cesty do lesa) nachází typový objekt (5), který je bohužel dost zarostlý. Po zmiňované cestě vejdete do lesa a po několika metrech se vydáte vlevo podél hřebene kopce.

Po krátké době vyjdete na louku, kde se nachází jediný zcela dokončený a dokonale fotogenický tvrzový pěchotní srub jugoslávského opevnění. Ve směru palby střílny P2 si všimněte nezaměnitelné siluety silně opevněné hory Blegoš. Pozůstatky po šachtě pro druhý objekt tvrze se nachází asi 100 metrů zpět na hřebeni. Do objektu se lze dostat jedině tak, že prolezete jednou z kruhových střílen pro těžké kulomety v pancéřové desce (průměr 38,5 cm). Nejhorší není ani tak malý průměr otvorů jako to, že jsou umístěny ve výšce v poměrně slabé pancéřové desce. Pokud byste se chystali proniknout do podzemí právě přes tento objekt (což bude v brzké době asi jediná cesta), čekají vás další komplikace. Nejprve byste se museli dostat do týlového patra nevelkou šachtou bez jakýchkoli výstupků a poté byste se museli nějak spustit na podestu schodiště v šachtě, neboť schody nevedou až nahoru (bez nějakého horolezeckého vybavení by to byl nepřijatelný hazard). Pokud sejdete kolem objektu doprava ze svahu na asfaltovou plochu u zemědělského objektu a vydáte se doleva mezi domy, u jedné z novostaveb uvidíte přímo v zahradě portál vstupní chodby s pootevřenými vraty, připomínající vjezd do železničního tunelu (v době naší návštěvy jsme se neodvážili do chodby projít, ale postávali jsme před domem tak rozpačitě, že nám majitelka vstup dovolila). Lze předpokládat, že po dokončení domu vybuduje majitel plot a tato cesta bude definitivně uzavřena. Podzemí tvrze je zcela prázdné a vlhké, ale až překvapivě impozantní a také zcela bezpečné.

Na hřebeni pod tvrzí se nachází asi pět typových objektů (6 – nejsou všechny zakresleny v mapě). Jsou velmi blízko u sebe, takže je určitě neminete, berte však ohled na políčka a záhony místních obyvatel. V některých objektech se ve věžích se střílnami P3 nacházejí podlážky, což jsme nikde jinde neviděli. Od spodních objektů uvidíte na rozcestí pod sebou bílý obdélníkový objekt – nedokončenou dvoupatrovou „želvu“. Abyste se k ní dostali, musíte projít osadou Korenirovec. Torzo objektu (7), které vzniklo přerušením stavby ve fázi betonáže střelecké místnosti je poměrně zajímavé, místní obyvatelé však bohužel využili objekt k pálení odpadků, takže návštěvu jeho interiéru nelze doporučit.

Pokud se vrátíte mezi domy a dáte se po cestě kolem kóty s tvrzí, dojdete na rozcestí, kde se dáte po cestě směrem zpět k tvrzi. Asi po 50 metrech dojdete přímo k typovému objektu s věží (8), od něhož se otvírá zajímavý výhled na louku, nad níž se tyčí tvrzový pěchotní srub. Budete-li po cestě pokračovat, dojdete přímo na parkoviště, odkud jste začali.

(Při naší výpravě jsme ještě pokračovali po cestě k osadě Kržišnik, kde se nacházejí dva typové objekty (9), ale ztratili jsme cestu a narazili na ohrady pro dobytek, takže tyto objekty jsme neprozkoumali, stejně jako jeden typový objekt (10) u silnice do osady Gorenje Brdo.)

Oboustranný typový objekt s věží (13), bránící hřeben těsně před dělostřeleckým srubem.

Unikátní typový objekt (16) se dvěma střílnami P3 pro lehké kulomety a dvěma střílnami P1 pro těžké kulomety.

Střílna P3, určená k obraně týlu objektu se normálně vyskytuje pouze u samostatných nebo tvrzových těžkých objektů.

„Pěchotní srub“ tvrze Hlavče Njive (18), vyzbrojený dvěma těžkými a dvěma lehkými kulomety, je ve skutečnosti jakousi zvětšenou verzí malého typového objektu.

Spojovací chodby v podzemí tvrze mají typický vejčitý průřez.

Sály v podzemí mají podobný průřez, jako sály v českosovenských tvrzích. Nad bočními zdmi jsou vidět oka armatury, určená pro spojení s nedokončenou vnitřní vrstvou stropu.

Jednostranný typový objekt na levém křídle tvrze, jehož věž je posunutá do rohu půdorysu.

Nedokončený dvoupatrový typový objekt. Vpravo je vidět malý diamantový příkop pod místem, kde měla být instalována střílna P1.

Lehký objekt pro těžký kulomet s dvojitou pancéřovou střílnou v malé věži chrání předpolí tvrze.

Objekty v popisované části linie jsou většinou mimo obydlené oblasti. Nepříjemnou výjimkou je bohužel vchod do tvze Hlavče Njive. Také u objektů na levém křídle, kde je terén viditelný z blízkých domů, je vhodné počínat si slušně a nechodit nejkratší cestou přes obdělávané pozemky.

stav: červenec 2004

fotografie: Ondřej Filip 2004

Literatura:
Miloš Habrnál a kolektiv, „Rupnikova linie“ a ostatní Jugoslávská opevnění, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 2004
Miloš Habrnál a kolektiv, Rupnikova Črta in druge jugoslavjanske ttrdbe iz obdobja 1926-1941, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 2005

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 26.1.2005 23.08 , Komentáře (0)

380 stran o pevnostech
Doplněno

Monte Festa

Regelbau 601

San Michel al Tagliamento

ERSTA

Zbraně L1 na Krétě

Drama na Západním valu

Materiály

Norské věže