Tvrze Alpského valu u Podbrda
Opevnění: ITALSKÁ   Téma:

(Slovinsko) – Podbrdo
Napsal: O. Filip
objekty: malé pěchotní tvrze, monoblok
Na horských vrcholcích v okolí města Podbrdo, dosahujících nadmořské výšky přes 1600 metrů, se nachází hustá linie malých pěchotních tvrzí, které se dochovaly ve velmi dobrém stavu.

Po průjezdu Podbrdem (kde se nachází jediná benzínová pumpa v širokém okolí), dojedete do osady Petrovo Brdo (802 m) a podjedete vysoký dřevěný most pro pěší. Hned za ním odbočíte vpravo směrem na Podbočar a po několika desítkách metrů uvidíte na malém pahorku u silnice zaoblenou stěnu pěchotního srubu (1). Interiér objektu je přístupný a uvidíte v něm střeleckou místnost pro těžký kulomet a na pravé straně kopuli pro tutéž zbraň. O kus dál se přímo u silnice nachází malá kasárna. Pokud se podíváte zpět, uvidíte vysoko nad sebou kótu Lajnar s jasně patrnými pevnostními kasárnami. (Kdybyste po silnici pokračovali dál na jih, dostanete se pod hřeben, směřující k hoře Porezen (1630 m), kde byli v roce 1945 v jedné z italských tvrzí zmasakrování jugoslávští partyzáni a poté byla tvrz vyhozena do povětří. Někde na hřebeni před ní by se měla nacházet ještě jedna nepoškozená tvrz s pozorovacím zvonem. Tyto tvrze jsme však nenavštívili).

Těsně za odbočkou na Zgornuju Soricu se ve skalní stěně nachází malá tvrz (2) se dvěma kulometnými objekty. Jedna ze střílen je vidět asi 5 metrů nad silnicí u strže s potokem. Ve strži se nachází vchod, přístupný přes betonovou lávku. Do druhého objektu se lze dostat dlouhou podzemní chodbou, vedoucí podél skalní stěny.

Po silnici přes Zgornuju Soricu dojedete až na Bohinjské sedlo (1308 m), kde je velké parkoviště pod lyžařským vlekem. Po pěšině podél vleku se dá celkem pohodlně dojít až k sedlu těsně pod kótou Lajnar (1549 m), kde je situována malá tvrz (3). Na přední straně hřebene leží miniaturní kulometný objekt, jakých během cesty uvidíte ještě mnoho. Přímo na kótě se nachází pěkný objekt s pancéřovým pozorovacím zvonem a za ním vchod do tvrze. Nad strmou stěnou, spadající k Podbrdu se pak nachází přízemní budova pevnostních kasáren a vchod do malého podzemního úkrytu.

Poté se vrátíte do sedla a po pěšině vystoupíte na bezejmennou kótu (1600 m), z níž se otvírá pohled na vrcholky hlavního masivu kolem Možice (1602 m) s jednotlivými tvrzemi a také na velkou kasárenskou budovu (4) v kotlině mezi nimi. Všechny tvrze, jimiž je celý masiv doslova poset, jsou konstrukčně velmi podobné. Skládají se z vchodu, kasárenského sálu s nádržemi na vodu a chodeb do jednoho až tří kulometných objektů minimálních rozměrů s jedinou střeleckou místností pro 1 – 3 těžké kulomety na polních lafetách, jejichž střílny postrádají jakékoli pancéřování. Tvrze jsou přístupné a zcela nepoškozené, avšak postrádají jakékoli vnitřní vybavení. Pouze tvrz na kótě Možic (5) je vybavena pozorovacím zvonem, od něhož je nádherný výhled na údolí řeky Sava Bohinjka a Julské Alpy s nejvyšší slovinskou horou Triglav. V údolíčku mezi tvrzemi se nachází mohutná budova kasáren, opatřená v rozích dvěmi šestibokými věžemi se střílnami. Vzhledem k přehlednému terénu a nepatrné vzdálenosti mezi jednotlivými tvrzemi je zbytečné popisovat konkrétní cestu, neboť z každého místa jich uvidíte hned několik a při jejich prohlídce určitě nelze zabloudit. Každopádně je nejlepší začít na pravém křídle a poté přejít z  tvrze, situované těsně před Možicem, po polní cestě na levé křídlo.

V těchto místech pak pod kótou Slatnik (1609 m) začíná úzká klikatá pěšina, sestupující loukou podél vysoké skalní stěny do sedla u kóty Vrh Bače (1273 m). Při sestupu je nutná opatrnost, protože sklon louky, po níž cesta vede, je opravdu extrémní a případný pád by zřejmě neskončil dobře. Pěšina ústí na větší cestu, u níž po několika stech metrech leží další pevnostní kasárna a nedaleko od nich, těsně nad malou chatou, velmi zajímavá tvrz (6). K jejímu vchodu se dostanete tunelem ve skalní stěně, na který navazuje krytá galerie se střílnami a krátká cesta otevřenou terasou. Tvrz má dva kulometné objekty, jejichž střílny jsou vidět ve skále nad vstupním tunelem, do horního z nich se však kvůli chybějícími žebříku nedostanete. Od tvrze pokračuje široká cesta obloukem kolem celého masivu, která po několika kilometrech ústí na silnici nedaleko výchozího bodu v Bohinjském sedle.

Popisovaná trasa zabere téměř celý den a je na ní nutné překonávat poměrně velké převýšení. Díky umístění většiny pevnostních objektů na hřebenech porostlých horskými loukami a nádherným výhledům jde o velmi příjemný výlet. Krajina má krasovou povahu, takže nikde neseženete vodu a v jednom místě dokonce narazíte na úzkou propast, která zdálky vzbuzuje dojem vchodu do tvrze. Popisovaný horský úsek je zcela mimo civilizaci i když určitý počet turistů se zde pohybuje. Ani objekty u Petrova Brda nejsou přímo u domů, u pěchotního srubu však raději návštěvu urychlete, protože uvnitř se nachází zařízení nějakého místního radioamatéra.

Komentářů: 3

 1. Rafal Marcinkiewicz, 13.9.2005:

  Rupnikova Linia & Walo AlpinoWitajcie
  W maju 2006 roku jedziemy dużą wyprawa z Polski włsnie na te fortyfikacje. Stronka super. Wiele pomaga.
  Pozdrowienia dla Radka Hrabcak`a
  Hej

 2. Petr Beran, 25.6.2008:

  Vchod do tvrze (2) v osadě Petrovo Brdo byl v době naší návštěvy (červen 2008) zasypán hlínou a kamením až ke stropu.

 3. FortMan, 6.6.2019:

  Na vrcholu Porezen jsou malá kasárna podobného typu jako na vrcholu Lajnar.Je zde i památník obětem 1.světové války.
  Náročná tůra na celý den a skvělé vyhlídky po okolí.

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 17.2.2005 21.11 , Komentáře (3)

380 stran o pevnostech
Doplněno

Regelbau 601

San Michel al Tagliamento

ERSTA

Zbraně L1 na Krétě

Petronell a obrana Litavy

Drama na Západním valu

Materiály

Norské věže

© Ondřej Filip
2005-2019