Savojské forty u l’Esseilonu
Opevnění: OSTATNÍ   Téma:

(Francie) – Modane
Napsal: O. Filip
forty, reduta, blokhaus
Jen několik kilometrů od města Modane, obklopeného tvrzemi Maginotovy linie, se v zajímavé přírodní scenérii nachází několik fortů, vybudovaných na obranu Savojska.

Opevnění v údolí řeky Arc byla vybudována v letech 1817-34 jako součást obrany Sardinského království proti Francouzům, kteří již předtím, v letech 1792-1815, území Savojska a Piemontu okupovali. Nahrazovala přitom silná opevnění v Suse, na opačné straně hřebeme, která Francouzi zničili v roce 1786. K výstavbě posloužily i finanční prostředky, které Francie platila jako reparace dle smlouvy, uzavřené v roce 1815 na Vídeňském kongresu.

Forty blokují obě komunikace z oblasti města Modane směrem k sedlu Mont Cenis (Moncenisio), které bylo v této oblasti jediným přechodem přes hřeben Savojských Alp, dosahující výšek přes 3000 metrů nad mořem. Stavitelé využili k obraně výhodného terénu v místě, kde se řeka obloukem zařezává do terénu a vytváří napříč údolím přibližně 100 metrů vysokou skalní stěnu a rozmístili podél ní většinu fortů. Zajímavá je odlišná konstrukce jednotlivých objektů – u silnice leží podkovovitá reduta, propojená s blokhausem, hlavní fort je složen ze stupňovitých kasematových traktů a teras, další fort má charakter pevnůstky opatřené rondely a další zase podobu dělostřelecké věže. Pevnost zcela ztratila svůj význam po připojení Savojska k Francii, provedeném Napoleonem III. v roce 1860.

Mapa oblasti z 19. století, na níž je dobře vidět i hradba na hřebeni v severní části, vedoucí k dnes již téměř zaniklému fortu.
1 – reduta Marie-Thérése
2 – fort Victor Emmanuel
3 – fort Charles Félix
4 – fort Marie Christine
5 – Charles Albert.

Z okraje Modane dojedete k fortům po silnici N6, směřující na Moncenisio, po přibližně 8 kilomerech. Přímo u silnice se nachází blokhaus a na opačné straně, přímo před vstupem do podkovovité reduty Marie-Thérése, je velké parkoviště (+45° 12′ 29″, +6° 44′ 11″). Parkování a toalety jsou zdarma, stejně jako vstup do reduty, kde lze zakoupit publikace o místních opevněních a shlédnout výstavní panely, částečně věnované i fortifikační problematice. Celá reduta je velmi pěkně opravená a fotogenická, do podzemní chodby, spojující ji s blokhausem se však dá dostat pouze s organizovanou prohlídkou. Od reduty sejdete lesem k blízkému Ďáblovu mostu, který je jedinou spojnicí s forty, umístěnými na druhé straně hlubokého kaňonu řeky Arc. Vlevo od mostu se nachází dolní stanice jednoduché lanovky, která umožňovala dopravu nákladů do fortu Victor Emmanuel.

Za mostem vystoupáte po pěšině přímo k hlavní bráně největšího fortu Victor Emmanuel. Fort se stále opravuje, interiér spodní části je volně přístupný. Lze si prohlédnout padací most, několik nádvoří a teras fortu, horní stanici lanovky se zachovanými mechanismy a také sejít chodbou do nejspodnějšího traktu, kde je ze střílen pěkný výhled na redutu Marie-Thérése. Na jedné z teras uvidíte jedinou stopu po modernizaci fortu od roku 1860, kdy bylo území anektováno Francií – betonový kulometný objekt nejasného stáří s velkou střílnou, mířící směrem k Modane.

Po cestě, která obchází fort z pravé strany dojdete na křižovatku a nad sebou uvidíte ruiny fortu Charles Félix. Objekt je opuštěný a dá se do něj dostat hlavní branou, k níž je nutné vylézt, neboť zde chybí padací most. Interiér je silně poškozený a průrazy jdou skrz klenby, takže při pohybu ve fortu je nutná určitá opatrnost.

Od fortu vede do prudkého kopce úzká pěšina přímo po hraně skalního srázu k nejlépe zachovalému fortu Marie Christine, situovanému spolu s dalším fortem na náhorní plošině Aussols. Z fortu, který má na rozdíl od ostatních objektů charakter věžovité stavby, je skvělý výhled na údolí až po Modane. Na nádvoří se nachází restaurace, naproti ní je možné vstoupit do objektu a zdarma si prohlédnout malou expozici, jíž vévodí model celého sytému opevnění. Odtud lze vstoupit i do podkroví fortu, kde jsou stále patrné hliněné platformy pro děla.

Po několika stech metrech lze dojít k poslednímu pevnostnímu objektu, jímž je nedokončený a poškozený fort Charles Albert. Kromě kamenná kaponiéry a pozůstatků valů zde není mnoho k vidění, ale je odtud pěkný výhled do údolí proti proudu řeky Arc. Silnice, která prochází kolem fortů na náhorní plošině, vede přímo do Modane, takže by bylo možné začít prohlídku i zde a absolvovat trasu opačným směrem. Od fortu Charles Albert můžete sejít o pěšině přímo k fortu Victor Emmanuel a vrátit se na parkoviště, kde trasa začala.

Vchod do reduty Marie-Thérèse. (JP)

Pohled na boční stěnu reduty. V pozadí se tyčí hlavní fort Victor Emmanuel. (JP)

Pohled na fort Victor Emmanuel z okraje kaňonu, který ho dělí od reduty Marie-Thérèse.

Pohled z mostu, vedoucího do hlavní brány, na jeden z kasematních traktů. (JP)

Pohled na redutu Marie-Thérèse ze střílny nejspodnějšího kasematního traktu fortu.

Kulometný objekt, zabudovaný do jedné z teras fortu.

Nejzachovalejší část fortu Charles Félix, připomínající rondel. (JP)

Pohled na forty Charles Félix a Victor Emmanuel. V pozadí je vidět silnice z Modane do průsmyku Mont Cenis. (JP)

Kompletně opravený fort Marie Christine. Pod střechou jsou vidět střílny děl, umístěných v podkroví (JP)


Zobrazit místo Barrière de l’Esseillon na větší mapě

Forty u l’Esseilonu jsou vyhledávanou turistickou atrakcí a skalní průrva, která je obtáčí, slouží jako oblíbený terén pro lezení po připravených trasách, jištěných lany (via ferrata). Očekávejte tedy velké množství turistů, kteří se však, jak je ve Francii zvykem, vyskytují pouze na místech, kam lze dojet autem. Mezi forty Charles Félix a Marie Christine tudíž nikoho nepotkáte. Všechny objekty jsou bez problémů volně přístupné a celá trasa zabere zhruba 4 hodiny. Vzhledem ke krásné scenérii, do níž jsou forty zasazeny, je výlet vhodný i pro turisty, kteří se o opevnění až tak nezajímají.

stav: srpen 2003

Foto: O. Filip 2003, J. Pavel 2002 (JP)

Literatura:
Wikipedie: Barrière de l’Esseillon

Komentářů: 3

 1. Liska, 26.8.2010:

  Srpen 2010Za nejzajímavější novinku považuji otevření prakticky celého povrchu fortu Victor Emmanuel a několika objektů v něm (pekárna, sklady, …). Celý fort je stále volně otevřený i v noci a opravovaný partou dobrovolníků. Do bateriového objektu je nyní umístěná replika původního děla v pravé střílně.

  V redutě Marie Terezie je nyní hospůdka. Kromě ní stojí také za pohled nádherně opravený padací most s bránou jako protizávažím a zachovalá střelecká galerie v kontraeskarpě. Myslím si, že je to jediný objekt přizpůsobený pro obranu proti pěchotě tímto způsobem.

  Zdraví

  Liška

 2. kk, 1.9.2017:

  Ahoj,
  U fortu Victor Emmanuel pokračují opravy, přibyla prohlídka kaple, prachárny, podkroví atd… . Stále je prohlídka zcela volná, v interiérech je „průvodcem“ dynamové točítko kde si vyrobíte elektřinu a pak to chvíli mluví nebo něco podniká. Je mile udělané. Pro cestování je zajímavý volně přístupný záchod a tekoucí pitná voda, dobře se tam nocuje. A koho zajímají feraty tak jsou nádherné, zvláště číslo 7 s 26m dlouhým dvoulanovým mostem. Fort, zvláště jeho příkop, je pěkně vidět z č. 1, pro děti :), na kterou se nastupuje první střílnou vlevo v bateriovém objektu.
  Zdraví
  kk

 3. FortMan, 14.6.2019:

  Perfektní polodenní okruh.Fort Victor-Emmanuel se stále opravuje.Při návštěvě o weekendu jsou zde šílené davy turistů a dětí,kteří hlavně využívají lanové centrum a ferrata.

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 24.2.2005 19.34 , Komentáře (3)