Tvrze Alpského valu pod horou Milanja
Opevnění: ITALSKÁ   Téma:

(Slovinsko) – Ilirska Bystrica
Napsal: O. Filip
objekty: 8 pěchotních tvrzí, dělostřelecká tvrz
Italská opevnění na náhorní plošině nad městem Ilirska Bystrica sice byla silně poškozena při poválečných destrukcích, díky kompletně zachovalému podzemí a umístění v horské krajině však patří jejich návštěva k pěkným zážitkům.

Opevněná linie leží mezi vrcholy Štanga (1101 m) a V. Milanja (1099 m), vzdálenými od sebe přibližně 3,5 km. Skládá se z devíti tvrzí, vybudovaných podle konstrukčních zásad pro „typ 200″. Tvrze se skládají z 2 až 4 malých objektů pro kulomet nebo zvon, spojených podzemními chodbami, podzemních kasáren a vchodu v podobě jednoduchého portálu bez jakékoli obrany. Výjimkou je dělostřelecká tvrz pod horou V. Milanja, která má celkem 7 bojových objektů a dva vchody. V neporušeném stavu se zachovaly pouze vchody a v relativně čitelném stavu také několik kulometných objektů na levém křídle a jeden objekt pro optickou signalizaci. Všechny pancéřové zvony a střílny byly z objektů vytrženy. Jelikož objekty byly postaveny z prostého betonu mimořádně nízké kvality, připomínajícího spíše drobný štěrk, prolitý cementem, po destrukcích z nich zbyly pouze beztvaré kusy betonu a suť. Podzemní chodby a kasárenské sály se naproti tomu dochovaly ve velmi dobrém stavu.

Z Pivky, kde se nacházejí opevnění Alpského valu, popsaná v předchozím článku, je to do Ilirské Bystrice asi 20 kilometrů. Na začátku města je nutné odbočit vlevo kolem kostela a vydat se po překvapivě slušné silnici, vedoucí do neobydlené oblasti pod masivem Sněžniku. Cestou minete lom, vyjedete z lesa a asi po 10 kilometrech projedete prudkou pravotočivou zatáčkou, z níž doleva odbočuje cesta, vedoucí k tvrzím číslo 6 – 1 (číslování je neoficiální). Asi po 700 metrech projedete další zatáčkou doprava a po dalších 300 metrech dojedete k cestě, odbočující vpravo. (Pokud byste přejeli, dojedete do lesa k chatě Bistriška
bajta.) U odbočky můžete zaparkovat a vydat se cestě k tvrzi č. 9, která se nachází na holém vrcholku Štanga (1101 m). Cesta zahýbá doleva, obtáčí kótu a vede přímo ke vchodu do tvrze. Vchod je neobvykle tvořen nadzemním betonovým objektem, neboť se v něm nachází strojovna tvrze. Tvrz je větší než ostatní pěchotní tvrze, neboť měla čtyři bojové objekty, z nichž jeden z jejích objektů byl vybaven zvonem. Všechny objekty jsou však silně zničené. Další tvrz č. 8 se nachází na sousedním pahorku v lesíku vlevo od cesty, po níž jste přišli. Tvrz má pouze dva objekty, které jsou opět zničené. Pokud se po silnici vrátíte asi 300 metrů do zatáčky, uvidíte odbočku vpravo na mýtinu s přízemním barákem. Jde o pevnostní kasárna a přímo u nich se nachází vchod do tvrze č. 7 se třemi bojovými objekty. Objekt s vytrženým zvonem se nachází přímo na skalnatém hřebínku, zbytky dvou kulometných objektů jsou vidět v příkrém svahu pod ním.

Poté je nutné vrátit se autem k odbočce a pokračovat po ní asi půl kilometru před místo, kde začne klesat. Nejlepší je zde zaparkovat a dál pokračovat pěšky, neboť kvalita cesty se zhoršuje. Vpravo v malém lesíku se nachází tvrz č. 6 se třemi zničenými bojovými objekty. Tvrz č. 5 se pak nachází asi o půl kilometru dál na malém pahorku vlevo nad cestou. Jelikož leží přesně uprostřed linie, je kromě dvou bojových objektů vybavena také hranolovitým objektem pro optickou signalizaci,
který se i přes silné poškození bočních stěn z větší části dochoval. Uvnitř objektu se nachází pouze malá místnost se čtvercovou šachtou do podzemí, v níž však chybí stupačky. Další tři tvrze leží na hřebeni, na který musíte z hlavní cesty odbočit doleva asi po 200 metrech od předchozí tvrze (ještě před chatou Trnovska bajta). Tvrz č. 4 má pouze
dva bojové objekty, tvrz č. 3 o jeden více. Některé jejich objekty jsou částečně zachovalé včetně typického italského maskování pomocí kamenů, zalitých ve povrchové vrstvě betonu. Směrem ke skalnatým špicím před horou V. Milajna narazíte na poslední pěchotní tvrz č. 2 se dvěma bojovými objekty, jejíž vchod není výjimečně zarostlý.

Na dalším pahorku se již nachází největší tvrz č. 1. Její levý vchodový objekt je vidět v úžlabině, stoupající ke skalám a na louce vpravo se bělají trosky dělostřeleckých objektů. Objekt obsahoval strojovnu, dál do nitra tvrze se z něj kvůli destrukci chodby nedostanete. Trosky sedmi bojových objektů jsou rozmístěny po obvodu pahorku a vesměs jsou prakticky neidentifikovatelné. Podle velmi malého rozměru dělostřeleckých objektů lze soudit, že kanóny byly umístěny v pancéřových kasematách, ale stupeň jejich destrukce nedovoluje učinit jednoznačný závěr. V lese ze hřebenem kopce se nachází druhý vchodový objekt z něhož se pohodlně dostanete do podzemí. Vstupy do čtyř dělostřeleckých objektů snadno identifikujete podle výbuchy poničených muničních skladišť podél hlavní chodby. Podzemí s několika kasárenskými sály je na místní poměry impozantní.

Vcodový objekt tvrze č. 9, v němž byla umístěna strojovna. Vpravo je vidět komín pro odtah zplodin. (OF)

Klenuté chodby, opatřené výřezy pro rozvod elektroinstalace a ventilačním potrubím ve stěně, jsou pro italské tvrze typické. (OF)

Jednoduchý vchodový objekt tvrze č. 7. U objektů „typu 200″ se nepočítalo s blízkou obranou. (MD)

Kasárenský sál v jedné z tvrzí. Nápis vpravo uvádí objem místnosti (110 m3), nápis v pozadí označuje výklenek pro ruční ventilátor. (OF)

Pohled na kulometný objekt jedné z tvrzí na levém křídle. (RH)

Srovnání s lidskou postavou ukazuje, že kulometné objekty jsou poměrně mohutné. Tento objekt je vysoký témeř 4,5 metru. (MD)

Charakteristické umístění tvrze, v tomto případě č. 2. Vchod je v týlu za pahorkem, bojové objekty leží na opačném svahu. (OF)

Pravý vchodový objekt největší tvrze č. 1. Vlevo jsou dveře do přístřešku, vedle nich samotný vchod a vpravo komín ze strojovny. (MD)

Hlavní chodba tvrze č. 1 v místě, kde se nachází odbočka do dělostřeleckého objektu a sklad munice. Chodba byla na obou stranách skladu uzavřena dveřmi. (OF)

Popsaná trasa je nenáročná a zabere přibližně 4 hodiny. Její předností je především velmi hezká a zcela liduprázdná horská krajina. U některých tvrzí může být problém s nalezením vchodových objektů, které jsou díky své konstrukci velmi nenápadné. Většinou se však lze dostat dovnitř po schodech z bojových objektů, pokrytých vrstvou suti a dojít ke vchodu zevnitř. Podzemní prostory jsou zbaveny veškerého vybavení kromě dveřních zárubní, ale jsou čisté a zcela bezpečné. Je otázkou, jak bude oblast vypadat za několik let, neboť se zde údajně má stavět velké množství větrných elektráren, a to právě na místech, kde se nachází pevnostní objekty.

stav: červenec 2004

foto: O. Filip 2004 (OF), M. Dubánek 2004 (MD), R. Hrabčák 2004 (RH)

Komentářů: 1

  1. Vladimir, 23.7.2006:

    Vallo AlpinoExcellent, very interesting site!
    Keep up the good work,
    Vladimir

Pardon, k tomuto příspěvku již nelze přidávat komentáře.

Publikováno: 14.4.2005 20.41