Po linii opevnění z Traty do Logatce
Opevnění: JUGOSLÁVSKÁ   Téma:

(Slovinsko) – Gorenja Vas, Vrhnika
Napsal: O. Filip
objekty: lehké, malé typové, pěchotní tvrze
Linie opevnění mezi silným uzávěrem v údolí řeky Poljanska Sorica a těžkými objekty u Logatce vede krásnou horskou krajinou. Největší zajímavostí je několik rozestavěných tvrzí a čtyři velké typové objekty (pěchotní sruby).

Z Traty je nutné vyrazit po silnici směrem na Žirovski vrh. Asi po kilometru dorazíte na rozcestí pod lesem, kde odbočuje asfaltová silnice směrem doprava. Asfalt sice po chvíli skončí, ale kvalita povrchu je dobrá. Cestou minete dva lomy a přibližně po kilometru narazíte na nevelkou železobetonovou stěnu, stojící přímo na levé straně cesty. Stěna nese zřetelné stopy postřelování, neboť na ní probíhaly zkoušky odolnosti (1). Několik desítek metrů za ní odbočuje doleva cesta do kopce a hned za ní prudce klesající cesta v zářezu, vedoucí do nevelké rokle. Na malém kopečku mezi touto odbočkou a pokračováním hlavní cesty stojí malý typový oboustranný objekt. Pokud sejdete do údolíčka a vydáte se dolů podél potoka, asi po 50 metrech narazíte na další malý typový objekt pro čelní palbu, který svým umístěním a řešením velmi připomíná „řopík“ typu E.

Poté se musíte vrátit na křižovatku a pokračovat po hlavní silnici dál do kopce. Musíte se držet hlavní silnice a v jednom místě nesmíte minout odbočku vpravo, kterou poznáte podle prudké zatáčky vpravo do kopce s kamennou opěrnou zdí. Tvrz Žirovski vrch se nachází na kótě Hrastov Grič (878 m) a je nutné k ní z hlavní silnice odbočit vpravo. Pokud dojedete na velkou louku s lehkým objektem (2) a vpravo za sebou uvidíte typový objekt (3), tak to znamená, že jste odbočku o několik set metrů přejeli (viz fotografie v příloze). Zmíněný typový objekt leží přímo pod rozcestím, odkud doprava po okraji louky odbočuje přístupová cesta k tvrzi. Nejlepší je u tohoto objektu zaparkovat a vydat se pěšky, neboť vchod do tvrze je jen asi 300 metrů daleko. Vlevo u cesty uvidíte betonový tunel, před nímž se nachází zatopený výkop pro vchodový objekt. Podzemí je velmi pěkné a volně přístupné. Chodby jsou vybetonované a zcela bezpečné a všechny tři šachty pro nepostavené bojové objekty jsou opatřeny schodišti. Ta už tak bezpečně nevypadají a je na nich množství odpadků. Pomocný vchod je zatopen vodou. V domě, k němuž vede cesta kolem vchodu bydlí místní rodina, která příležitostně dělá průvodce po této tvrzi (a po sousední tvrzi Goli Vrh).

Od tvrze sjedete zpět na hlavní cestu a budete pokračovat k další louce, kde se vpravo od silnice nachází velmi pěkný a fotogenický typový objekt s věží (4). Pokud se vydáte do lesa po cestě směrem zpět k tvrzi, asi po 150 metrech uvidíte vlevo pod cestou zarostlý typový objekt (5), která nemá dokončenou věž. Po dalších asi 400 metrech jízdy po silnici narazíte na další louce opět na velmi pěkný typový objekt (6).

Asi půl kilometru za osadou Javorč uvidíte na holém hřebeni vpravo od silnice na louce dva typové objekty (7). Za druhým z nich odbočuje přes hřeben cesta, kde se dá zaparkovat. Objekty jsou velmi pěkné a jsou zajímavé svými nedokončenými věžemi pro střílny P3. Pokud se vydáte dál po cestě, klesající lesem, dojdete asi po 200 metrech k atypickému lehkému objektu, který je vybaven třemi střílnami. Asi o 1,5 kilometru dál uvidíte vpravo další sedlo, kde se dá zaparkovat. Na kraji lesa se zde nachází lehký objekt a pokud se vydáte po lesní cestě směrem do kopce, dojdete asi po 100 metrech k typovému objektu (8).

Po dvou kilometrech dojedete k sedlu pod kótou Goli Vrh, kde odbočuje cesta k osadě Blaževec. Na této cestě se dá zaparkovat a vlevo uvidíte úvozovou polní cestu, vedoucí vzhůru podél lesa. Z ní asi po 200 metrech odbočuje vyšlapaná pěšina do hustého smrkového lesa, v němž blízko u sebe leží oba bojové objekty tvrze Goli Vrh s nedokončenými věžemi pro střílny P3. Ačkoli jsou tyto dvoupatrové objekty vzhledem k nedokončeným záhozům velmi impozantní, pro hustou vegetaci je prakticky nelze fotografovat. V bližším z objektů lze po dřevěném žebříku vylézt na okraj diamantového příkopu, kde jsou vidět důkladně zamčené otvory střílny P2. Taktéž střílna ve druhém objektu je uzavřená.

Pokud zastavíte na hlavní silnici asi o kilometr dál a vydáte se skrz osadu směrem na severozápad mezi loukami, asi po půl kilometru uvidíte nad rozcestím jednostranný typový objekt (9). Zajímavá je jeho střílna P1, která má vytrženou čelní desku a je tudíž dobře vidět její konstrukce. A to je z objektů na hřebeni vše, co se nám podařilo prozkoumat.

Pak už se musíte přesunout do Logatce, kde se nachází dva pěchotní sruby (10). Objekty leží na okraji města, jen několik desítek metrů od hlavní silnice, vedoucí do města ze severovýchodu, po níž přijedete cestou z hor. Minete budovu autoservisu po pravé straně silnice a hned za ní uvidíte nenápadný zarostlý pahorek. Za pahokem stojí nová hranolovitá budova jakési továrny, jejíž manipulační plocha ho částečně odřezává a vytváří tak kolmo k silnici skladní stěnu. Levý pěchotní srub lěží asi 50 metrů od silnice, má vytržené zvony a střílny a chybí v něm schodiště. Polozasypaným nouzovým výlezem v diamantovém příkopu se dá proplazit přímo do spodního patra a z něj slézt do podzemí. Spojovací chodba i podzemní sály jsou v dobrém stavu, vstup do pravého srubu je však zničený. Pravý srub má úplně odstřelené bojové patro a jeho ochranné ucho vyčnívá ze skály na okraji manipulační plochy továrny.

(Asi 4 kilometry vzdušnou čarou od tvrze Goli Vrh se nachází rozestavěná tvrz Sv. Treh Kraljev, k níž z hřebenové silnice dojedete po odbočení vpravo přes obec Smrečje. Vchod do podzemí by se měl nacházet pod silnicí poblíž chaty. Tvrz nemá postaveny žádné objekty a na jejím povrchu jsou tak k vidění pouze šachty pro dva pěchotní sruby, z nichž jedna je částečně zasypána odpadky. Na rozdíl od ostatních tvrzí není podzemí vybetonováno, takže je velmi nebezpečné.)

Nad lehkým objektem v popředí se nachází kóta Hrastov grič s tvrzí Žirovski Vrh.
U typového objektu uprostřed začíná cesta ke vchodu do tvrze, která je vidět vlevo nad ním. (MD)

Vstupní portál tvrze Žirovski Vrh se nachází přímo u cesty v rozlehlém výkopu pro nepostavený vchodový objekt. (OF)

Hlavní chodba v místech, kde z ní odbočují kasárenské sály. (RH)

Jeden ze sálů v podzemí tvrze se zbytky výdřevy, použité při betonáži. (RH)

Schodišťová šachta do jednoho z nepostavených pěchotních srubů. (OF)

Malý typový objekt u osady Javorč se zachovalou kamufláží střílny P3 pomocí omítky. (RH)

Detail střílny typového objektu u osady Javorč. Díky většímu půdorysu je na rozdíl od „řopíku“ vidět i protější střílna. (OF)

Typový objekt s nedokončenou věží. Vpravo od něj se nad cestou tyčí silně opevněná hora Blegoš. (RH)

Detail nedokončené části objektu, kde měla být osazena mohutná střílna P3. Betonové sloupky měly držet střílnu v patřičné poloze během betonáže. (OF)

Interiér lehkého objektu s dvojitou střílnou. Na stěnách se dochovaly zbytky výdřevy. (OF)

Střílna P2 pravého objektu tvrze Goli Vrh. Kvůli nedokončenému záhozu trčí diamantový příkop ze stěny objektu vysoko ned zemí. (OF)

Pěchotní sruby ve druhém postavení (11), mezi nimi i zachovalý srub, podobný československému pěchotnímu srubu arabské odolnosti, leží v chatové osadě Jezerce. Ze silnice na Žiri musíte odbočit směrem ke kótě Ostri Vrh. Cesta, která vrch obchází, není nejlepší, ale pro auto je průjezdná. Nejprve minete po levé straně oplocenou skládku komunálního odpadu a po chvíli dojedete na rozcestí, kde těsně před opuštěným lomem odbočuje cesta doleva. Zde je nejlepší zaparkovat a dojít asi 200 metrů po zmíněné cestě doleva až do chatové osady. Mezi chatami se cesta větví. Levá odbočka mírně stoupá a zatáčí opět doleva na pahorek, kde se tyčí pěchotní srub. V době naší návštěva byl interiér objektu přístupný, bohužel je však kompletně obložený dřevem a otvory po střílnách jsou využity jako okénka, neboť srub sloužil jako chata. Zvenku je ovšem objekt velmi hezký a fotogenický. Nedávný pokus o jeho likvidaci skončil už v zárodku a sbíječkou byl pouze narušen beton na okraji zvonové šachty. Pokud se podíváte přesně ve směru pravé střílny, uvidíte malou proláklinu a za ní druhou cestu. Stačí se tedy vrátit na rozcestí mezi chatami a dojít k ruinám objektu, které leží v hustých křovinách těsně vedle nového domu. Horní patro objektu je bohužel zcela odstřelené a spodní plné odpadků. Z pozůstatků čelních zdí lze soudit, že šlo o pravostranný srub s jedním zvonem v pravém křídle. (Od prvního ze srubů můžete na kopci vpravo malý typový objekt s věží, který jsme nenavštívili, ale má zřejmě vytržené všechny střílny, jak je v italském okupačním sektoru zvykem.)

Pěchotní srub ve druhém postavení u Logatce. Narozdíl od ostatních jugoslávských srubů má vedle vchodu běžné střílny, nikoli střílnu P3. (RH)

Detail levé střelecké místnosti, která byla vybavena těžkým kulometem ve střílne P1. Vlevo je částečně zazděná ochranná střílna. (RH)

Zvonová šachta uprostřed čelní stěny je řešena podobně jako u československých srubů arabské odolnosti. (OF)

Levý pěchotní srub u Logatce s vytrhanými pancéřovými prvky. Objekt je v podstatně lepším stavu než pravý srub.

Krajina na hřebenech, kde se střídají lesy a louky je značně nepřehledná a dostupná turistická mapa je dosti nepřesná. Zdější osídlení je tvořeno desítkami samot a skupinek domů, propojených četnými silničkami, přičmž ukazatele směru zde nahrazují pouze ručně psané tabulky s názvy samot. To vše zapříčiňuje, že orientace zde není jednoduchá. Podstatné je držet se hlavní silnice. Všechny objekty v horách jsou mimo obydlené oblasti, u popsaných objektů nad Tratou však v pracovní době po úzké cestě jezdí mnoho nákladních automobilů z lomů. Opravdu kuriózni je „muzeum“ ve tvrzi Goli Vrh. Průvodci sice bydlí nedaleko, návštěvu je však nutné objednat v turistickém centru ve městě Škofja Loka, což je asi 30 kilometrů daleko. Když jsme se tam předtím ptali na Rupnikovu linii, tak nám ovšem nic takového ani nenaznačili. Jediným vstupem do tvrze je zřejmě střílna P2 a schody nemají zábradlí, takže prohlídka musí být nepochybně celkem dobrodružná. Do tvrze Žirovski Vrh lze vstoupit kdykoli a průvodcům (což jsou mimochodem velmi příjemní lidé) to nijak nevadí.

stav: červenec 2004

foto: O. Filip 2004 a 2006 (OF), R. Hrabčák 2004 a 2006 (RH), M. Dubánek 2004 (MD)

Literatura:
Miloš Habrnál a kolektiv, „Rupnikova linie“ a ostatní Jugoslávská opevnění, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 2004
Miloš Habrnál a kolektiv, Rupnikova Črta in druge jugoslavjanske uvtrdbe iz obdobja 1926-1941, FORTprint, Dvůr Králové nad Labem 2005

Komentářů: 1

  1. Martin Vlach, 9.7.2007:

    Chyba v přiložené mapěRád bych poukázal na chybu v zanesení dvou těžkých objektů u Logatce do mapy. Zakresleny jsou výrazně víc na jihozápad, mají se (i tak jak správně uvádíte v textu) nacházet v oblouku silnice č. 409 (vedoucí do Vrhniky). Bohužel mne mapa při minulé návštěvě zmátla a objekty se mi podařilo najít až tento víkend při další cestě na Slovinsko.
    Přesto ale velké díky za dané podklady. Už jsem za jejich výrazné pomoci prošel většinu lokalit.

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 27.4.2005 21.46 , Komentáře (1)

380 stran o pevnostech
Doplněno

Monte Festa

Regelbau 601

San Michel al Tagliamento

ERSTA

Zbraně L1 na Krétě

Drama na Západním valu

Materiály

Norské věže