Opěrné body Bobrowniki a Wzgórze 305
Opevnění: POLSKÁ   Téma:

(Polsko) – Opevněný prostor Slezsko – Bobrowniki, Dabrówka Wielka
Napsal: O. Filip
objekty: 15 pěchotních srubů, 3 dělostřelecké sruby
Opěrné body na severním křídle původní linie patří mezi nejzajímavější. Jsou umístěny v pěkné krajině a najdete zde dobře zachovalé a neobvyklé objekty, které patří k nejranějším polským konstrukcím.

Hlavními elementy obrany v Opevněném prostoru Slezsko byly takzvané „opěrné body“, skupiny objektů, tvořících uzly obrany kolem důležitých terénních vyvýšenin, které byly do jisté míry schopné kruhové obrany. Obranu prostorů mezi nimi zajišťovaly palby dělostřeleckých srubů, případně protitankových kanónů z pěchotních srubů. Postupně pak byly propojeny linií menších skupin objektů a vytvořily tak souvislou a silnou obrannou linii o délce více než 20 kilometrů, tvořenou více než 80 těžkými objekty. Mimořádně zajímavá byla koncepce nejstarších opěrných bodů, mezi něž patřily i nejseverněji položené body Bobrowniki a Wzgorze 305. Namísto později používaných pěchotních srubů totiž tvořily páteř jejich obrany objekty minimálních rozměrů s pancéřovými kopulemi, v případě Bobrowniků doplněné ještě týlovým patrem a bočními střílnami, napojené na zákopový systém. Obranu týla opěrných bodů zajišťovaly kulometné objekty, zabudované do kasáren a v centru se nacházel jeden nebo dva dělostřelecké sruby, jejichž polní kanóny ráže 75 mm mohly díky otočným platformám působit jednou ze střílen buď čelní nebo boční palbou. V případě srubu opěrného bodu Wzgorze 305, vyzbrojeného jedním kanónem, se jednalo o vůbec nejstarší objekt Opevněného prostoru, dvojice modernějších objektů v Bobrownikách měla po dvou kanónech. Zajímavostí je také použití malých pozorovacích zvonů „vz. 34″ na srubech a samostatné pozorovatelně, které se jinde (s výjimkou dělostřeleckého srubu opěrného bodu Szyb Artura) nevyskytují.

Opěrný bod Bobrowniki patří k nejmohutnějším a nejzajímavějším v celém Opevněném prostoru Slezsko. Jeho objekty jsou rozmístěny téměř zcela symetricky na obdélníkovém návrší, převyšujícím okolní krajinu asi o 30 metrů, které ze tří stran obtéká říčka Brynica. Jde o jediný opěrný bod, který je tvarem hlubší než širší. Velmi působivý dělostřelecký srub č. 1 pro dva kanóny a dva kulomety se nachází na louce přímo u ulice Koszarowa v obci Bobrowniki a dá se u něj zaparkovat. Do srubu se dá dostat pouze střílnami, neboť vchod už přičinliví místní obyvatelé zcela zasypali obrovským množstvím odpadků. Interiér je však kupodivu celkem čistý. Také další objekty leží na louce. Asi 50 metrů od dělostřeleckého srubu směrem k nepříteli je to objekt č. 6 s kopulí pro kulomet. O něj také uvidíte zvon samostatné pozorovatelny č. 5, což je jediný objekt tohoto typu v celém Opevněném prostoru. Pokud se od pozorovatelny vydáte šikmo do týla, ve velkém výkopu uvidíte mohutný muniční sklad. Z hrany návrší pak sejdete po pěšině dolů a vpravo uvidíte dělostřelecký srub č. 2, sice poněkud zarovnaný stavebním materiálem, ale jinak celkem fotogenický. Vchod je bohužel téměř zasypán odpadky a okenice střílen jsou uzavřené, takže pokud budete chtít vidět jedinou zachovanou otočnou platformu pro kanón, užijete si smetiště hodně zblízka. Taktéž na dolním okraji srázu, avšak asi o 200 metrů blíže k nepříteli, se nachází objekt č. 12 – blokhaus, zajišťující obranu pravého okraje opěrného bodu a boční palbu směrem k říčce Brynica. Tento dvoupatrový objekt je fotogenický a zajímavá je na něm především unikátní zalomená pancéřová deska, chránící jeden z kulometů.

K dalším objektům je nejlepší dojet autem. Levý blokhaus č. 11 leží přímo u pravého okraje ulice A. Mickiewicza, avšak má bohužel zasypaný vchod. Na konci ulice narazíte po levé straně na kulometný objekt č. 10, který byl kromě kopule vybaven též střílnami pro boční palby. Střílny jsou sice zasypané, podle jejich horních okrajů je patrné, že zatímco vlevo je běžné střílna, vpravo byl kulomet chráněn pancéřovou deskou. Poté musíte projet dál do dlážděné ulice Teligi, kde asi po 100 metrech dojedete k dalšímu kulometnému objektu č. 9, který je bohužel zasypán odpadky a popelem ještě důkladněji, zato se u něj můžete pokochat výhledem na obrovské haldy blízkého dolu Julian. (Kulometný objekt č. 8 jsme nehledali, nicméně měl by ležet na louce před posledními domy a je kromě samotné kopule zcela zasypaný.) Na konci ulice, těsně před sjezdem na louku, odbočuje vpravo cesta k vratům do zahrady a dá se zde zaparkovat. Těsně před zmíněnými vraty uvidíte vlevo v křoví vchod do objektu č. 7. Má sice zasypané střílny, ale je až překvapivě zachovalý. Interiér horního patra je čistý, v bočních střílných se dochovaly vložky pro hlavně kulometů a v kopuli dokonce i celá lafeta na mohutném otočném čepu.

(Kromě popsaných objektů kryly boky opěrného bodu v týlu i dva klamně bojové objekty, tedy objekty s jednou střeleckou místností pro kulomet, postavené jako imitace větších srubů. Tyto objekty jsme však nehledali.)

Cestou z Bobrowniků projedete nejprve obcí Brzozowice-Kamień, která na ně přímo na navazuje a z ní se vydáte přímo na jih ulicí Partyzantow. Přímo v obci uvidíte po pravé straně u okraje silnice srub č. 1 mezilehlého opěrného bodu Wzgórze 298 (někdy nazývaného také Kamień). Objekt je velmi fotogenický, avšak jeho interiér je plný odpadků. (Další objekty opěrného bodu, konkrétně dva pěchotní sruby a dva klamné objekty speciálního typu, které se vyskytují pouze zde, jsou kdesi v zahrádkářské kolonii, do níž se vchází přímo u srubu č. 1. Kromě nich je součástí opěrného bodu také opevněný dům, umístěný v týlu. Tyto objekty jsme však zatím neprozkoumali.)

Mezilehlý opěrný bod Brzeziny uzavírá spolu s mezilehlým opěrném bodem Wzgórze 298 rozsáhlou mezeru mezi opěrnými body Bobrowniki a Wzgórze 305. Do jeho sestavy patří pouze jeden těžký objekt a čtyři objekty lehké. Pěchotní srub se nachází přímo u ulice Przyjażni, spojující Obce Brzeziny Śłąnske a Dąbrowka Wielka, a to jen několik metrů od okraje vozovky v hustém křoví, asi 150 metrů západně od konečné tramvaje. Srub je velmi zajímavý, neboť je dvoupatrový a patří mezi nepočetné sruby „starého typu“, vybavené střílnou pro protitankový kanón, uzavíratelnou okenicemi, které se zde dochovaly. Střílny jsou bohužel zvenku zasypané, ale interiér objektu, včetně spodního patra, je na místní poměry celkem čistý. (Od srubu je vidět i oboustranný lehký objekt v poli směrem k dolu Adaluzja, kde se nacházejí další dva lehké objekty. Ani jeden z nich jsme však nehledali, stejně jako dva klamně bojové objekty).

Opěrný bod Wzgorze 305 leží po obou stranách důležité silnice z Czeladźe do Bytomi, asi 4,5 kilometru od Bobrowniků. Pokud přijedete od západu, uvidíte po překonání mírného návrší vlevo malé parkoviště. Na jeho okraji stojí zbytek kasáren opěrného bodu v podobě betonového objektu, jehož kulometná výzbroj byla chráněna stejnými pancéřovými střílnami, jako v bojových objektech. Další menší objekt, který byl zřejmě součástí opačného konce budovy, stojí asi o 15 metrů dál. Pokud se vydáte po polní cestě, vedoucí kolem tohoto objektu, uvidíte asi po 150 metrech vlevo velkou skupinu keřů. V ní se nachází první z objektů s pancéřovou kopulí č. 2. Vnitřek křoviska je kupodivu velmi dobře průchodný, takže si lze prohlédnout i zachované zákopy, které vedou přímo do vchodů objektu.

Po dalších asi 150 metrech dojdete ke křovinám na pravé straně cesty. Na jejich vzdálenějším konci se nachází nepříliš výrazné zbytky klamného objektu v podobě betonové zídky a odtud už uvidíte na pahorku před sebou jednu z kopulí dalšího kulometného objektu. Cestou k němu pak ještě minete dobře zachovalý muniční sklad, umístěný v hlubokém výkopu. Objekt č. 6 je unikátní tím, že má osazeny dvě pancéřové kopule a díky jejich umístění velmi blízko u sebe vypadá opravdu kuriózně. Interiér je sice zatopený, ale díky pneumatikám a odpadkům na podlaze můžete suchou nohou dojít ke stupačkám do obou kopulí. Pak se musíte vrátit zpět na cestu a pokračovat směrem z kopce k železničnímu přejezdu. Vpravo těsně před přejezdem se nachází další objekt s kopulí, tentokrát č. 5, jehož vchody jsou částečně zasypány odpadky. K dalším objektům se musíte vydat po cestě doleva podél trati. Objekt č. 4 se nachází hned nad cestou a jako jeden z mála má čistý a suchý interiér. Od tohoto objektu se budete muset vydat šikmo vzhůru do polí. Nejprve minete další klamný objekt a hned za ním uvidíte objekt č. 3 s pancéřovou kopulí, který je sice dost zarostlý, ale kopule samotná nikoli. Od něj už uvidíte na kopci zához dělostřeleckého srubu.

Dělostřelecký srub č. 1 patří k největším a nejkomplikovanějším stavbám zdejších opevnění. Z větší části není zarostlý a tudíž je velmi fotogenický, v minulých letech však byly odcizeny pancéřové okenice střílen pro kanón ráže 75 mm. Týlové patro, z něhož byly vysokými šachtami přístupné interiéry pozorovacího zvonu a kopule pro těžký kulomet, je nyní zatopené (vzhledem k vrstvě sazí na stěnách nebyl ani v minulosti výstup šachtami nijak příjemný). K dalším objektům se musíte vydat po cestě od dělostřeleckého srubu, vedoucí k silnici.

Jakmile přejdete silnici, uvidíte před sebou křovisko, kde se nachází další z klamných objektů. Po cestě, která se nejprve stáčí doprava podél silnice a pak doleva do polí, dojdete nejprve nad skupinu keřů, z níž vyčnívá kopule dalšího z malých objektů č. 10, jehož interiér je zaplavený téměř do výše stropu. Vpravo před sebou pak uvidíte větší skupinu stromů a keřů, k níž budete muset dojít přes pole, neboť cesta, na níž se nacházíte, do tohoto místa nevede. V křovinách se nachází velmi zajímavý dvoupodlažní pěchotní srub „starého typu“ č. 9, který byl mimo jiné vybaven mohutnou pancéřovou deskou pro kulomet a polním protitankovým kanónem. Pancéřové okenice kanónu byly bohužel opět odcizeny, ostatní pancéřové prvky včetně kopule zůstaly na místě. V polích za srubem se pak nachází jakýsi úkryt, částečně zapuštěný v zemi, jeho původní podobu je však těžké identifikovat. Od srubu se můžete vrátit po cestě na silnici.

Od opěrného bodu Wzgórze 305 je pěchotní srub Maciejkowice vzdálen asi 2 kilometry. Při cestě od tohoto opěrného bodu je třeba zahnout ze silnice E40 doleva těsně před nadjezdem nad železniční tratí, po ulici Kluczborska dojet do Maciejkowic a dát se doprava na ulici Główna. Srub se nachází poblíž konce ulice Rozbarska, která z ní odbočuje na sever. U zahrádek na konci ulice je třeba dát se doleva a dojít po pěšině na roh zahrádkářské kolonie, kde začínají louky a kolmo na pěšinu vede násep bývalé úzkokolejky. Samotný srub se nachází v keřích asi 30 metrů od cesty. Střílny pro protitankové kanóny i vchod jsou částečně zahrnuté zeminou a odpadky, přesto tento objekt „starého typu“, který je vůbec nejsilněji vyzbrojeným pěchotním srubem Opevněného prostoru, stojí za návštěvu. Dovnitř se dá dostat pravou střílnou, dejte však pozor na četné průlezy a šachtu muničního výtahu do spodního patra.

Jižní dělostřelecký srub P.O. Bobrowniki pro dva kanóny ráže 75 mm. Půdorys objektu je 19 x 10 m.

Střední část objektu s typickým výstupkem pro pozorovací zvon, kterým se tento srub odlišuje od severního srubu.

Obě střílny pro kosou palbu chránily pancéřové okenice o síle 5 cm, opatřené malou střílnou pro ruční zbraň.

Severní dělostřelecký srub P.O. Bobrowniki, který se liší pouze v detailech. V pozadí je vidět lomení levé části objektu směrem nahoru. (MD)

Malý pozorovací zvon jediné samostatné pozorovatelny Opevněného rajónu Slezsko, která se nachází poblíž jižního dělostřeleckého srubu.

Dvoupatrový objekt č. 9, který byl vyzbrojen třemi těžkými kulomety, z toho jedním v pancéřové kopuli.

Interiér kopule objektu č. 7 se zachovalou lafetou pro těžký kulomet, která umožňovala jeho snadné přemisťování mezi střílnami.

Pěchotní srub č. 1 mezilehlého opěrného bodu Wzgórze 298 (Kamień), vybavený kopulí pro těžký kulomet. (MD)

Unikátní objekt č. 6 v P.O. Wzgórze 305, který je vybaven dvěmi kopulemi pro těžké kulomety.

Jedna z kopulí objektu č. 6, v tomto případě kopule kryjící týl opěrného bodu.

Muniční sklad ve výkopu nedaleko objektu č. 6.

Čelní střílna dělostřeleckého srubu P.O. Wzgórze 305. Vpravo vyčnívá ze stropnice malý pozorovací zvon.

Týlová část dělostřeleckého srubu. Vlevo je vstup pro pěší, vpravo je vjezd pro kanón, který byl dodatečně opatřen předsíní.

Pěchotní srub č. 9 na levém křídle P.O. Wzgórze 305. Vedle ochranného ucha s kopulí pro těžký kulomet je vidět střílna pro polní PTK.

Pancéřová deska staršího typu, kryjící jeden z těžkých kulometů pěchotního srubu č. 9.

Šachta, spojující týlové patro jediného pěchotního srubu P.O. Brzeziny s kopulí (v níž je vidět část lafety). Toto nepříliš bezpečné řešení se vyskytuje pouze u nejstarších objektů.

Dvě ze čtyř střílen srubu Maciejkowice. Vlevo je kulometná střílna v pancéřové desce, vpravo střílna pro protitankový kanón.

Třístřílnová polokopule srubu Maciejkowice, u níž se jako u jedné z mála dochovaly střílnové vložky.

Oba popsané opěrné body jsou nejen zajímavé, ale jsou také nejpříjemnější, pokud jde o jejich prohlídku, neboť první z nich leží z podstatné části a druhý zcela mimo obydlené oblasti (u většiny ostatních opevnění ve Slezsku se budete pohybovat přímo ve městech, se všemi nepříjemnostmi s tím spojenými). Objekty se velmi dobře hledají a žádný není tak zarostlý, aby se nedal fotografovat. K místnímu koloritu samozřejmě patří značné množství odpadků v objektech a také opilci, okupující okolí objektu č. 9. Při naší letošní návštěvě však na rozdíl od předchozí akce nebyli agresivní. Ačkoli z objektů byly vykradeny všechny drobnější součásti, včetně zbytků ventilace, všechny větší pancéřové prvky se dochovaly ve velmi dobrém stavu.

stav: květen 2005

foto: O. Filip 2005, M. Dubánek 2005 (MD)

Literatura: Jerzy Sadowski: Najstarsze Śląskie traditory, In: Infort 1/92;
Jerzy Sadowski, Adam Bryś: Obiekty pozorne i pozorno bojowe Obszaru Warownego Śląsk, In: Forteca: 3/97;
Lucjan Krupa, Waldemar Brzoskwinia: Tradytory artylerijske punktu oporu „Bobrowniki“, In: Forteca 1/97;
Dariusz Krzyształowski, Szymon Kalicki, Henryk i Mariusz Jędraszyk: Obszar Warowny „Śląsk“

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 13.6.2005 21.13 , Komentáře (0)