Atlantický val v Nizozemsku
Opevnění: NĚMECKÁ   Téma:

(Nizozemsko) – Atlantický val – Kornwerderzand, Den Helder, IJmuiden, Hoek van Holland, Vlissingen, Breskens
Napsal: O. Filip Pracovní verze článku
objekty: baterie, těžké objekty
Nizozemské pobřeží bylo během 2. světové války silně opevněno. Opevnění, blokující vjezdy do důležitých přístavů, byla prohlášena za pevnosti a kromě četných dělostřeleckých baterií obvykle získala i souvislou pozemní obranu s protitankovými překážkami.

V Nizozemsku bylo vybudováno obrovské množství objektů Atlantického valu. Na rozdíl od sousední Belgie sice nebyly systematicky ničeny, avšak podstatná část tak jako tak padla za oběť výstavbě přístavů nebo je zasypaly písečné duny. Nejsilnější pevností byl Hoek van Holland u vjezdu do rotterdamského přístavu, avšak právě zde byly zlikvidovány téměř všechny objekty včetně těžkých námořních baterií Brandenburg (2 x 24 cm) a Rozenburg (3 x 28 cm) a pověstného „Kernwerku“, což byl opěrný bod s desítkami těžkých objektů, ohraničený souvislou protitankovou zdí. Také „Kernwerk“ rozsáhlé pevnosti Ijmuiden přišel při rozšiřování plavebních tras o tři čtvrtiny těžkých objektů. Přesto se v Nizozemsku dochovalo mnoho zajímavých bojových objektů a ještě více nejrůznějších úkrytů a velitelských stanovišť. Následuje stručný přehled nejzajímavějších objektů.

KORNWERDERZAND

Objekt R667 pro 5 cm KwK. Přístupný jako muzeum, vybaven kanónem (53° 4’22.11″S; 5°20’2.79″V)

Objekt 612 pro 7,5 cm kanón (53° 4’28.71″S; 5°19’58.89″V).

Poničený objekt R667 pro 5 cm KwK (53° 4’18.34″S; 5°19’27.45″V).

DEN HELDER

Protiletadlová baterie (4 x 10,5 cm v lehkých věžích) na fortu Dirks Admiraal. Dva kanóny v objektech Fl244, dva v objektech 243a kombinovaných s L401 (52 56 50; 4 45 32).

Objekt Fl 250 s věží pro řízení protiletadlové obrany u fortu Kijkduin. (52°57’4.01″S; 4°43’46.78″V)

Baterie Zanddijk – dva velké objekty M219 pro věže s 15 cm kanóny z bitevní lodi Gneisenau u obce Julianadorp aan Zee (52 54 19; 4 43 00). V levém objektu je zbytek věže.

IJMUIDEN

Baterie Wijk am See (52 28 57; 4 34 53) – stanoviště řízení palby M473a se zachovalými pancéřovými zvony. Kolem tři kasematy Sk 671, u silnice jižně od Wijk aan Zee.

Baterie Heerenduin (52 27 18; 4 34 15) – stanoviště řízení palby M178 a kasematy M272.

Protiletadlová baterie Olmen (4 x 10,5 cm v lehkých věžích). Objekty Fl244, Fl243 a další (52°27’7.52″S; 4°34’12.45″V). V muničním objektu muzeum.

Baupunkt 92 – unikátní padací zátaras z obřích bloků (52 26 44; 4 36 30), u něj R676 pro kanón L1. Oplocený areál, volný přístup z parkoviště severně od objektů.

Kernwerk – na ostrově s fortem IJmuiden. Většina objektů byla zničena při rozšiřování přístavu (z 12 bojových objektů pro blízkou obranu zničeno 10, z šesti dělostřeleckých kasemat zbyly tři). Zůstaly následující: objekt R631 pro zbraň L1 s pancéřovou oponkou, úkryt R635 v odolnosti A, objekt R656 s kopulí 20P7, kasemata R671 upravená pro britský 9,4 cm kanón, dvě kasematy M170 pro 15 cm kanóny, kombinované s úkryty R656 a atypický objekt s nádržemi na vodu v příkopu fortu. Kasematy M170 jsou propojené svážnicemi s fortem. Dochoval se také malý objekt Vf 191 pro dva vrhače hlubinných náloží. Údaje o otvírací době muzea a dopravě na ostrov najdete v článku o fortu IJmuiden.

NOORDWIJK

Baterie Noordwijk – dnes muzeum, objekty zcela zasypány dunami kromě vchodu Fl246 (52 15 06; 4 26 14), rozsáhlé podzemí, otevřeno v sobotu od 10 do 17 hodin.

DEN HAAG

Baterie Scheveningen nord – (52 07 30; 4 18 01) velmi fotogenická baterie se stanovištěm řízení palby S414 a čtyřmi kasematami R671, rozsáhlý komplex krytých zákopů.

HOEK VAN HOLLAND

Velitelství Námořního dělostřeleckého oddílu 205 (M.A.A. 205) – stanoviště řízení palby M152 u silnice (51 59 17; 4 07 06), za ním úkryty propojené chodbami, volně přístupné.

Baterie Vineta – jižně od M.A.A. 205 – původně nizozemská baterie má zajímavé a rozsáhlé podzemí. Pro 15 cm kanóny dobudovány kasematy R671. Uvnitř řada detailů z nizozemského opevnění – pancéřové dveře, střílny, sokly kanónů. V severní části baterie je areál s vysílači hlídaný kamerami, zřejmě je nutné jít od jihu.

Nordmole – objekt R611 je na pobřeží (51 58 53; 4 06 37), muzejní objekt R625b pro 7,5 cm PTK je asi 250 m severně u silnice. Mezi nimi je objekt Fla 14 pro lehkou věž s 10,5 cm PLK.

Jeden z mála postavených úkrytů R601 pro PTK s pancéřovým stropem nad místností pro kanón (51 57 18; 4 10 27). Zde se výjimečně strop dochoval. Objekt je u jezu Nieuwe Oranjesluis, přímo k němu se kvůli plotu nedá dostat, ale dá se fotografovat.

Hellevoetsluis (51 49 16; 4 07 38) – pěkná kasemata R612 na velkém nizozemském fortu Haerlem

Willemstadt – dvě pěkné kasematy R669 (51 41 40; 4 26 12) na valech bastionové pevnosti.

Burgh-Haamstede – velitelský objekt R117a s pozorovacím zvonem a deskou (51 41 53; 3 43 59)

VLISSINGEN

Baterie Kernwerk (51 26 35; 3 36 11) – kasemata M170 na pobřeží u hasičského cvičiště, vedle objekt R114a s kopulí 20P7. Mezi objekty též dvě nizozemské „kasematy G“ s pancéřovými kopulemi. Asi 300 metrů východně pozůstatky nedokončené a napůl zasypané nizozemské těžké baterie De Ruyter, využité v rámci Atlantického valu jako muniční skladiště.

Velitelský objekt R143a se zvonem pro periskop na nábřeží v centru města (51 26 26; 3 34 51). V objektu je muzeum.

Objekt R623 s deskou pro těžký kulomet na konci mola (51 26 58; 3 33 07).

Velitelský objekt R143a se zvonem pro periskop na 20 metrů vysoké duně (51 29 51; 3 29 34) u Zoutelande. V objektu je muzeum.

Pozemní obranná linie u kanálu – objekt R631 pro L1 (51 29 08; 3 33 45), lze jej vyfotit ze silnice přes kanál. Podél kanálu jsou umístěny hezké kasematy R623 s deskou pro TK a R631 pro zbraň L1 (51 29 08; 3 32 32) a pak podél cyklostezky další tři kasematy R623 (poslední 51 29 12; 3 31 47). Na východní straně je pěkný objekt R625 pro polní PTK. Linie měla více objektů, ale jsou zasypané.

BRESKENS

Objekt R112 s kopulí 20P7 v parku na bývalém fortu Frederik Hendrik (51 24 00; 3 32 26).

Objekt R630 s deskou pro TK (51 23 21; 3 32 48).

Kornwerderzand: střílna objektu R667 s vyčnívající hlavní kanónu 5 cm KwK, který pálil čelně na hráz. (RH)

Kornwerderzand: pevnostní kanón 5 cm KwK, který vznikl přestavbou přebytečného tankového kanónu. (RH)

Den Helder: objekt námořnistva Fl244 pro lehkou věž s 10 cm kanónem na fortu Dirks Admiraal. V pozadí je vidět další objekt a kasárenský objekt.

Den Helder: objekt velitelství protiletadlového dělostřelectva Fl250 s věží pro radioelektronické systémy.

Den Helder: protitanková překážka „dračí zuby“ v jihozápadní části perimetru. (RH)

IJmuiden: objekt R671 pro 9,4 cm kanón s typickým nosem nad střílnou. Kanón střílel do týla směrem na přístav.

IJmuiden: atypický objekt pro dva vrhače hlubinných náloží. Uprostřed je pozorovací otvor.

IJmuiden: objekt R644 s kopulí 20P7 pro dva těžké kulomety. V pozadí je vidět molo, odkud vyplouvá loď na ostrov. (RH)

IJmuiden: dochovaný úsek „dračích zubů“ v čelní části ostrova. (RH)

IJmuiden: objekt R631 se střílnou pro českou zbraň L1, chráněnou pancéřovou oponkou. Jediný z šesti objektů tohoto typu na ostrově, který nebyl zničen. (RH).

IJmuiden: pancéřová kopule 20P7. Střílna, uzavřená pancéřovou polokoulí, má na rozdíl od starších verzí ozuby. (RH).

IJmuiden: interiér kopule 20P7 s masivními uzávěry střílen. Barevné očíslované výseče na azbestovém obložení vrchlíku usnadňovaly osádce identifikace palebných sektorů. (RH).

IJmuiden: objekt R676 pro zbraň L1 na vnitrozemské frontě. Pancéřová oponka nebyla nikdy osazena. Vpravo je palebné postavení „Tobruk“. (RH)

IJmuiden: jeden ze dvou obrovských betonových bloků, které měly po sklopení uzavřít průjezd v protitankové zdi. Vpravo je další „Tobruk“. (RH)

IJmuiden: stanoviště řízení palby M473a baterie Wijk am See s pancéřovými zvony Kriegsmarine. (RH)

IJmuiden: stanoviště řízení palby baterie Heerenduin. V pozadí jsou dvě kasematy M272. (RH)

Scheveningen nord: celkový pohled na baterii. V popředí stanoviště řízení palby S414, za ním kasematy R671. (RH)

Scheveningen nord: detail stanoviště řízení palby S414. Tento velký třípodlažní objekt měl kubaturu 1800 m3 železobetonu. (RH)

Hoek van Holland: objekt Fla 14 pro lehkou věž s 10,5 cm protiletadlovým kanónem. Kovové válečky jsou úchyty pro kola, na nichž byla věž uložena. (RH)

Jeden ze dvou objektů R669 pro polní kanón na bastionu pevnosti Willemstad.

Burgh-Haamstede: pozorovací zvon objektu R117a pro velitelství pluku nebo praporu.

Vlissingen: kopule 20P7 na stropnici objektu R114a.

Vlissingen: dělostřelecká pozorovatelna R143a se zvonem pro periskopické pozorování, umístěná na nábřeží ve městě.

Vlissingen: dělostřelecká pozorovatelna R143a na vysoké duně severně od města.

Vlissingen: objekt R625 pro polní PTK. Vlevo je vjezd do kasematy pro kanón, uprostřed vchod do objektu chráněný střílnou, vpravo vstup do tobruku. (RH)

Vlissingen: objekt R631 pro českoslovenkou zbraň L1.

Vlissingen: objekt R623 s pancéřovou deskou pro kulomet. Vedle střílny je tobruk se samostatným vstupem. (RH)

Vlissingen: střílna pro zbrň L1 v objektu R631. Vpravo je výřez, v němž se pohybovalo protizávaží spouštěcí pancéřové oponky.

Vlissingen: pohled ze stropu objektu R623 s tobrukem na sousední objekt stejného typu.

Objekt M219 pro věž s 15 cm kanónem baterie Zandijk poblíž Den Helderu.

Interiér šachty pro věž v objektu M219 baterie Zandijk. Dole vyčnívá spodní část věže z bitevní lodi Gneisenau.

Objekt R112 s kopulí 20P7, zbavený záhozu, na jednom z bastionů fortu Frederik Hendrik.


Zobrazit místo Atlantický val v Nizozemsku na větší mapě

stav: červenec 2008

foto: O. Filip 2008, R. Hrabčák 2008 (RH)

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 18.1.2010 22.15 , Komentáře (0)