Informace o stránce
Opevnění:   

O stránce

Tato stránka je především průvodcem po zahraničních opevněních. Všechny články jsou zpracovány na základě osobní návštěvy objektů. Postupně je doplňuji podrobnějším popisem historických a technických souvislostí.

Informace ze starších expedic již mohou být neaktuální, takže velmi uvítám zpřesnění nebo doplnění. Ty je možné poslat mailem nebo psát přímo jako komentáře k článkům.

Velké poděkování patří kamarádům, se kterými ta dlouhé léta do zahraničí jezdím, poskytují mi fotografie a někteří z nich se podílejí na plánovaní a shromažďování podkladů: Janu Pavlovi, Radku Hrabčákovi, Martinu Dubánkovi, Michalu Faltusovi, Pavlu Lachovi a dalším.

Plány do budoucna

Další rozvoj stránky je omezen mými časovými možnosti. Plánky, mapy a fotografie, jakož i html formátování stránek, zpracovávám sám, kolegové přispěli několika články, ty však tvoří jen zhruba 4% obsahu.

V tuto chvíli (říjen 2016) je na stránce zpracováno asi 60% míst, kde jsme byli. Z novějších expedic chybí Západní val, Štrasburk, Verdun, Přemyšl, Nysa, Königstein, Dalmácie, Bosna, Toruň, Poznaň, Rumunsko, Modlin a dosti rozsáhlé úseky italských opevnění (včetně poválečných). Taktéž mám k dispozici velké množství doplňujících informací k Metám a Antverpám. Pokud jde o starší expedice, nebudu zpracovávat pevnost Krakov, jakož i severovýchodní Maginotovu linii a Meziříční opevněný rajón. Už jsme tam byli před příliš dlouhou dobou a bez možnosti pořizovat kvalitní fotografie.

Poznámky k obsahu stránek

1. Plánky a mapy k článkům jsou jednoduché, aby byl čas na ostatní věci. Snažím se doplňovat plánky pancéřových prvků a půdorysy některých objektů.

2. Nástup techniky v podobě digitálních fotoaparátů (zvláště pak zrcadlovek) a GPS navigace nás zastihl až po několika letech expedic. Ve starších materiálech jsou tedy podstatně horší snímky a chybí GPS souřadnice (které dle možností postupně doplňuji dle satelitních map).

3. Česká terminologie není pro všechny pevnostní systémy kompletní ani výstižná. Snažím se maximálně držet stávajících pojmů, ale někdy se nevyhnu novotám.

4. Odkazy na webové stránky obvykle směřují na jejich titulní strany, aby byly funkční i v případě změny jejich struktury.

5. Text je zaměřen na koncentrované podání informací z terénu. Je méně čtivý, ale když se rozhodnete vyrazit, o to užitečnější.

Autor

Jméno: Ondřej Filip
Bydliště: Ústí nad Orlicí
Kontakt: filip.ustinadorlici@gmail.com
Byl jsem redaktorem (a grafikem) časopisu Novodobé fortifikace, který vycházel v letech 1999 až 2004. Už osmnáct let jezdím s kolegy na expedice po zahraničních opevněních, během posledních deseti let dvakrát až třikrát ročně.

 Norsko 2013 – průnik do objektu s pancéřovou věží baterie Midbröd zahrnoval i plazení skrz téměř zasypanou chodbu z tobruku do hlavního objektu.

 Během zimní expedice 2011 slézám za pomoci autolana do příkopu fortu v Namuru. Ta hlína pode mnou není dno příkopu,ale vrchol betonového sloupu, takže při návratu jsem si užil hodně legrace. (foto: Michal Večeř)

 Členové expedice „Slovinsko 2004″ nadšeně fotografují nedokončený typový objekt. (foto: Radek Hrabčák)

 Zatímco členové expedice „Atlantický val 2003″ zkoumají možnost, jak se vyhnout počůranému hlavnímu vchodu, za rohem objektu se vynořuje další francouzský civilista, aby znečistil poslední suché místečko na zdi pod ním. (foto: Martin Dubánek)

Zatím žádné komentáře

Nový komentář

 

Publikováno: 5.5.2013 14.13 , Komentáře (0)

380 stran o pevnostech

aktuality a zajímavosti
Doplněno

San Michel al Tagliamento

ERSTA

Zbraně L1 na Krétě

Petronell a obrana Litavy

Drama na Západním valu

Materiály

Norské věže

© Ondřej Filip
2005-2018