Informace o stránce
Opevnění:   

O stránce

Tato stránka je především průvodcem, zpracovaným na základě osobní návštěvy lokalit, postupně však přidávám více informací o historii. Poznatky ze starších expedic již mohou být neaktuální, takže uvítám doplnění mailem nebo v komentářích.

Celou stránku včetně ilustrací vytvářím sám, pouze šest článků z 220 zpracovali kolegové. Velké poděkování patří kamarádům, se kterými ta dlouhé léta do zahraničí jezdím, poskytují mi fotografie a někteří z nich se podílejí na plánovaní a shromažďování podkladů: Janu Pavlovi, Radku Hrabčákovi, Martinu Dubánkovi, Michalu Faltusovi, Pavlu Lachovi a dalším.

Plány do budoucna

V tuto chvíli (březen 2023) je na stránce zpracováno asi 70 % míst, kde jsme byli. I když epidemie zmařila některé výpravy, mám materiál minimálně na dva roky práce. Z prozkoumaných lokalit zatím chybí Západní val, Benátky, Poznaň a mnoho úseků Alpského valu. Především však není zpracováno obrovské množství informací a fotografií z opakovaných expedic na Oderstellung, do Gdaňsku, Met, Antverp a dalších. Po publikaci mimořádně rozsáhlého článku o uzávěru Folgaria-Lavarone se letos snad konečně dostane na zásadní aktualizaci pevnosti Mety a pevnosti Varšava a Benátky.

Poznámky k obsahu stránek

1. Starší články nesplňují současné standardy, neboť jsme neměli kvalitní digitální fotoaparáty a GPS. Také rozlišení obrazovek a rychlost přenosu byly úplně jiné, takže se fotografie publikovaly v malém rozlišení. Je obtížné vše upravit, což je problém všech starších webů. V lednu 2021 byl dokončen velmi pracný přesun fotografií přímo do starších článků, v listopadu 2022 došlo k nečekanému smazání všech zhruba 15 tisíc ilustrací a jejich pracná obnnova ze záloh trvala dva měsíce.

2. Česká terminologie není pro všechny pevnostní systémy kompletní ani výstižná. Snažím se maximálně držet stávajících pojmů, ale někdy se nevyhnu novotám.

3. Odkazy na webové stránky obvykle směřují na jejich titulní strany, aby byly funkční i v případě změny jejich struktury.

Autor

Jméno: Ondřej Filip
Bydliště: Ústí nad Orlicí
Kontakt: filip.ustinadorlici@gmail.com
Byl jsem redaktorem (a grafikem) časopisu Novodobé fortifikace, který vycházel v letech 1999 až 2004. Jsem spoluautorem rozsáhlé dvoudílné práce Pevnosti v bojích Velké války, která vyšla v letech 2016 a 2017. Už 28 let jezdím s kolegy na expedice po zahraničních opevněních, většinou dvakrát až třikrát ročně.

 Norsko 2013 – průnik do objektu s pancéřovou věží baterie Midbröd zahrnoval i plazení skrz téměř zasypanou chodbu z tobruku do hlavního objektu.

 Během zimní expedice 2011 slézám za pomoci autolana do příkopu fortu v Namuru. Ta hlína pode mnou není dno příkopu,ale vrchol betonového sloupu, takže při návratu jsem si užil hodně legrace. (foto: Michal Večeř)

 Členové expedice „Slovinsko 2004″ nadšeně fotografují nedokončený typový objekt. (foto: Radek Hrabčák)

 Zatímco členové expedice „Atlantický val 2003″ zkoumají možnost, jak se vyhnout počůranému hlavnímu vchodu, za rohem objektu se vynořuje další francouzský civilista, aby znečistil poslední suché místečko na zdi pod ním. (foto: Martin Dubánek)

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 5.5.2013 14.13 , Komentáře (0)