Novinky
Opevnění:   

4. června 2024
Do článku o rakouských opevněních proti NATO bylo doplněno 18 fotografií a popis mimořádně zajímavých opevnění v Brennerském průsmyku a u jezera Achensee, které jsou prozkoumali v červnu 2023. Přibyla i orientační mapa celého rakouského opevnění

3. září 2023
Do rozsáhlého článku o pevnosti Modlin byly doplněny snímky z hlavního fortu skupiny XV Carski Dar a především z fortu XVI Czarnowo, které jsme navštívili v březnu 2023.

12. června 2022
Po návštěvě několika uzávěrů poválečného opevnění na italské východní hranici byly do druhé části článku o poválečných opevněních v Julských Předalpách doplněny fotografie a informace z uzávěrů Bidischini, Bocchetta S. Antonio a Subit.

2. prosince 2021
Do první části článku o poválečných opevnění v Julských Předalpách byly díky krátkému průjezdu v roce 2018 doplněny informace a snímky objektů M1, M2 a M3 na pravém křídle uzávěru Val Uque, kam jsme se v roce 2015 nedostali kvůli opravě silnice.

1. listopadu 2020
Článek o italských fortech na východní hranici byl rozšířen o archivní fotografie, axonometrickou rekonstrukci fortu Monte Festa, plánek unikátního pancéřového blokhausu u mostu v Pinzanu a podrobný popis bojů o fort Monte festa, převzatý z knihy „Pevnosti v bojích Velké války“.

29. září 2020
Díky znalostem o struktuře řeckých opevnění, získaným na Kosu a zlepšení kvality satelitních snímků jsem mohl do mapy Rhodosu (příloha článku Opevnění na ostrově Rhodos) doplnit zhruba 130 pevnostních objektů.

23. ledna 2019
Do článku o silně opevněném Hitlerově velitelském stanovišti Wolfsschlucht II byl přidán text o zajímavých objektech Regelbau 601 s pancéřovým stropem, které se dochovaly jen vzácně.

2. září 2018
Díky krátké návštěvě San Michel al Tagliamento jsem mohl doplnit informace a fotografie z tohoto uzávěru, který jako jediný v jižní části poválečné „žluté linie“ přežil nedávné šrotování.

8. listopadu 2017
Kolega Pavel Lach navštívil v roce 2015 švédský ostrov Öja a došel až k poslední dochované věži pro 120mm kanón systému ERSTA. Do článku tak mohlo být doplněno několik zajímavých fotografií a též plánek podzemí starší baterie z období 2. světové války.

1. července 2017
Článek o opevněních na Krétě byl rozšířen o fotografie, týkající se dvou objektů se zbraněmi L1 a některých dalších německých opevněních. Byla doplněna i interaktivní mapa.

24. února 2017
Článek o norských pohraničních opevněních byl rozšířen o podrobnější popis věže pro 7,5cm kanón včetně řezu a fotografie nově osazených věží na fortu Høytorp.

13. října 2016
Díky expedici ze září 2015 bylo možné do článku o rakouském poválečném opevnění u Bratislavy doplnit 12 fotografií z mezilehlých objektů u řeky Litavy a z obrovského objektu PE4/5-6/7 u Petronellu.

12. července 2015
Na základě poznatků z výpravy v roce 2009 byl článek o okolí průsmyku Echelle podstatně rozšířen o popis navazujících opevnění a navíc i pojednání o jednostřílnových kopulích. Je to trochu opožděné, ale v tak odlehlé lokalitě se to moc nemění.

15. února 2015
Článek o italském fortovém uzávěru Cadore – Maè mohl být díky loňskému dvoudennímu průzkumu rozšířen na dvojnásobek.

9. ledna 2015
Mezi materiály přibyl přehled norských věží s popisem jejich historie a mapkou, znázorňující jejich putování po Norsku.

20. prosince 2014
Článek o rakousko-uherských fortech v Korutanech byl zcela přepracován. Byl doplněn plánek fortu Flitscher Klause, podzemí fortu Hermann a zcela nový plán nejsložitějšího pancéřového fortu Henschel. Přibyla též pasáž o pancéřových polokopulích pro kanóny a několik fotografií z letošní návštěvy fortu Hermann.

2. listopadu 2014
Přehled rakousko-uherských dělostřeleckých věží byl doplněn fotografiemi jednotlivých typů a byly doplněny informace o věžích v Sarajevu a v alpských pancéřových bateriích, vybudovaných během první světové války.

4. června 2014
Do článku o opevnění na levém křídle průsmyku Mont-Cenis byla doplněn podrobný materiál o čtyřstřílnových kopulích včetně plánku a dále panoramatický pohled na linii s vyznačením části objektů.

16. května 2014
Do článku o opevnění na severovýchodě Švýcarska byla doplněna stať, shrnující dostupné informace o původu švýcarských pozorovacích zvonů, dlouhou dobu připisovaných československé produkci. Bohužel to vypadá, že zvony jsou z Belgie, byť konstrukčně asi z našich zvonů vycházejí.

8. května 2014
Článek o pravém křídle opevnění na Moncenisiu byl mírně zmodernizován doplněním dynamické mapy a přemístěním fotografií přímo do článku.

21. března 2014
Pro zvýšení komfortu uživatelů Facebooku jsem zřídil facebookovou stránku, kde budou upozornění na novinky u tohoto webu a další zajímavosti.

5. března 2014
Vytvořil jsem překlad mimořádně zajímavého dokumentu – amerického záznamu odposlechu telefonních hovorů mezi objekty Západního valu během útoku. Kontext zprávy je popsán zde.

1. března 2014
Vytvořil jsem přehled „štítků“, které slouží k třídění příspěvků podle různých kritérií. Je přístupný přes tlačítko v záhlaví webu. U některých štítků se mohou definice hodit, jejich zkratkovité názvy nemohou být vždy výstižné.

24. února 2014
Do přehledu britských „mořských fortů“ byly doplněny dva pancéřové Palmerstonovy forty v Plymouthu a Porthsmousu a také fort Stack Rock ve Walesu. Oproti fortům v úžině Solent, jako je například fort Spitbank, jsou dva zmíněné pancéřové forty podstatně méně známé, ačkoli mají stejnou, velmi nákladnou a neobvyklou konstrukci.

12. ledna 2014
Do článku o Alpském valu v podsektoru Val But byly na základě nedávné expedice doplněny informace a fotografie tvrzí 1 a 2 skupiny Cuel Pineit (s plánkem tvrze č. 1) a dále velká přehledná mapa podsektoru a jeho okolí. Nejsevernější uzávěry se však na ní nevešly.

5. ledna 2014
Do článku o Rhodosu byl doplněn popis a fotografie řecké tvrze s 29 objekty.

4. ledna 2014
Článek o baterii Chaberton byl podstatně přepracován a rozšířen. Nově jsou popsány i některé další objekty v okolí a kromě rozšíření mapy přibyl plánek samotné baterie i jedné z místních specifických dělostřeleckých tvrzí.

3. ledna 2014
Konečně jsem opravil chybný popis a mapku v článku o moderní baterii na ostrově Öja. To, co jsme při naší návštěvě považovali za šachtu po sešrotované otočné věži pro 12 cm kanón, je ve skutečnosti šachta po otočné věži řízení palby. Dále jsem doplnil snímek dochované věže z Wikipedie (na konci článku).

14. srpna 2013
Po letošní expedici do Norska bylo možné do článku o opevnění na poloostrově Lista doplnit snímky tankových věží opěrného bodu Aasen a šestistřílnové kopule opěrného bodu Borhaug. Díky tomu, že mám nyní k dispozici knihu J.B. Wahla, mohl jsem také dodat správné označení jednotlivých opěrných bodů a plánky baterií Hausvik a Varnes Fyr.

2. března 2013
Do rubriky „Materiály“ byl doplněn ilustrovaný přehled britských „mořských fortů“, tedy pevnostních objektů, postavených přímo v moři.

25. ledna 2013
Mírně jsem doplnil článek o savojských fortech u Modane, publikovaný před osmi lety a opatřil ho moderní dynamickou mapou a zajímavým snímkem z francouzské historické mapy. Snad bude někdy čas provést upgrade pěti článků, které ještě neprošly žádnou z fází vylepšování a mají dost nevalné mapy a grafickou úpravu.

24. ledna 2013
Zprovoznil jsem systém štítků (tags) v záhlaví jednotlivých článků. Je tedy možné vybrat například články o Maginotově linii, nebo články, v nichž jsou popsány boje za 1. světové války. Dále jsem byl nucen zavést protispamový systém reCAPTCHA, který umožní publikaci komentáře pouze v případě opsání bezpečnostního kódu. Důvodem byl rostoucí počet spamů (poslední den jich bylo 60!).

21. ledna 2013
Rubrika se základními informacemi o stránce byla aktualizována. Dozvíte se, co se chystá a co z expedic, uskutečněných v posledních třech letech, ještě není zpracováno. A také jsem tam dal svoji fotku :-)

9. července 2012
Jednoduchá stránka s oodkazy byla nahrazena speciální stránkou Google+. Odkazy byly aktualizovány a rozšířeny. Jsou veřejně přístupné, kdo má účet na Google+, může je i sdílet a komentovat.

prosinec 2011
Na účtu Google+ se budou objevovat anotace na nově publikované články a především pravidelný přísun odkazů na fotografie a stránky o zahraničních opevněních a vojenských stavbách včetně poválečných objektů, různých kuriozit a staveb z exotických lokalit, jako je Asie a Jižní Amerika.

5. prosince 2010
Na hlavní stránku byla instalována vyhledávací lišta Google, která hledá pouze na stránkách Bunkrologického zápisníku. To by mělo umožnit snadné hledání názvů objektů a jiných frází.

25. listopadu 2010
Do článku o rakousko – uherském opevnění v Korutanech byly doplněny informace o pancéřovém pozorovacím zvonu na vrcholu Kleiner Pal nad průsmykem Plöckenpass a tři fotografie tohoto unikátního prvku.

19. června 2010
Do rubriky „materiály“ přibyl přehled dělostřeleckých věží rakousko-uherského opevnění.

20. března 2010
Do článku o opevnění na severovýchodě Švýcarska byly doplněny přesnější informace, týkající se všech pěti objektů s československými zvony v uzávěrech Niederurnen a Näfels a také jejich fotografie.

15. března 2010
Dnes byl na stránkách publikován STÝ ČLÁNEK, jehož tématem jsou opevnění v údolí Susa. Počet plánků a map přesáhl 400 a fotografií je přes 1600. Sedm článků dodali kolegové a 93 článků jsem vytvořil já. Vyžádalo si to přes 5 let práce, přičemž jen průzkumy v terénu pro dosud publikované články zabraly odhadem téměř 4 měsíce.

20. února 2010
Do článku Obranné pásmo Verdun – Toul byl doplněn plánek zajímavého fortu Liouville GPS souřadnice všech objektů.

28. ledna 2010
Do rubriky „materiály“ přibyl přehled dělostřeleckých věží belgického opevnění v roce 1940, v němž byly vůbec poprvé v češtině publikovány podrobnější informace o modernizovaných věžích pevností Lutych a Namur.

18. ledna 2010
Do článku Trouée de Charmes a obranné pásmo horní Mosely byly doplněny plánky fortů Arches a Pont-Saint-Vincent, upřesněny informace o výzbroji fortů a jejich GPS souřadnice.

29. října 2008
Článek R. Hrabčáka o samostatných objektech PFL1 byl na základě výsledků letošní expedice doplněn o popis srubu Mont, obou objektů pro tankové věže v úseku Comblain – Sougné a příslušné fotografie.

5. října 2008
Do rubriky „materiály“ přibyl přehled švýcarských dělostřeleckých věží.

18. května 2008
Po více než třech letech jsem konečně aktualizoval informace o této stránce. Dočtete se tam mimo jiné, co se chystá do budoucna.

19. března 2008
Do článku o levém křídle opevnění v průsmyku Mont-Cenis byly doplněny plánky dělostřelecké tvrze č. 1 a fortu Varisello.

10. března 2008
Pro rychlou orientaci byla doplněna nová stránka s obsahem, roztříděným podle regionů. Starý obsah s chronologickým řazením článků zůstává zachován a lze mezi nimi libovolně přepínat.

29. února 2008
Do článku o pevnosti Toul, byl doplněn plánek fortu Blénod.

4. února 2008
Byl přidán překlad vzpomínek seržanta Jima Masona, týkající se dobytí jedné z těžkých baterií na pobřeží kanálu La Manche. Text je převzat projektu bbc.co.uk/ww2peopleswar v souladu s volnou licencí BBC pro nekomerční projekty.

17. ledna 2008
Byl přidán překlad vzpomínek poručíka Jamese Wareinga, jednoho z účastníků útoku na baterii Lindemann u Calais. Text je převzat projektu bbc.co.uk/ww2peopleswar v souladu s volnou licencí BBC pro nekomerční projekty.

21. listopadu 2007
Byl doplněn krátký článek o Alpském valu a železnicích, který shrnuje nejzajímavější případy kombinace těchto pevnostních objektů a železničních staveb.

30. října 2007
Byl doplněn krátký článek o Italských objektech typu 15000,
který popisuje hlavní rozdíly těchto tvrzí i monobloků proti starším objektům Alpského valu.

5. března 2007
Článek Uzávěrové forty v jižních Korutanech byl výrazně přepracován. Byla doplněna nová mapa a plány tří objektů a rozšířen a opraven text. Popis tvrze Alpského valu v tunelu fortu Hermann bude v brzké době zařazen do jiného stávajícího článku, popis všech námi prozkoumaných italských objektů v údolí Felly se pak díky dalším objevům z roku 2006 ocitne v samostatném článku.

26. února 2007
Do článku Opevnění průsmyku Restefond byly přidány plánky předsunutých postavení Fourches a Le Pra. Původní nesprávný plánek tvrze Restefond byl nahrazen přesnějším, zahrnujícím i údaje o plánované výzbroji nepostavených objektů. K popisu A.P. Fourches byla též doplněna stručná informace o nedalekém blokhausu Ventabren.

17. února 2007
Do rubriky „materiály“ přibyl přehled francouzských dělostřeleckých věží z období před 1. světovou válkou.

6. prosince 2006
Do rubriky „materiály“ přibyl přehled dělostřeleckých věží nizozemského opevnění. Na těchto stránkách je to jistá anomálie, neboť žádný úsek nizozemského opevnění tu popsán není a hned tak nebude. Berte to jako projev mého zaujetí stran problematiky pevnostních pancéřových prvků.

16. listopadu 2006
Do článku o levém křídle opevnění u Modane byl doplněn odkaz na krátký článek o konstrukčně velmi neobvyklé tvrzi Sapey, která byla částečně propojena se starším opevněním.

9. října 2006
Do článku o opevnění u Briançonu byl doplněn odkaz na krátký článek o historii opevňování hory Chateau Jouan od 19. století do roku 1940. Materiál obsahuje i plánek unikátní „tvrze“ z počátku 20. století, která byla později částečně využita jako součást velká tvrze Janus.

19. září 2006
Do článku o opevnění u Dunkergue byl díky informacím Jiřího Vaněčka doplněn popis objektu pro kanón L1 v opěrném bodu Eduard.

14. září 2006
Do článku o opevnění u Logatce byl doplněn popis a fotografie dalšího pěchotního srubu, který připomíná československý srub arabské odolnosti. Objekt jsme letos navštívili díky informacím od Miloše Habrnála. Byla upravena i mapa, která nyní zobrazuje větší úsek opevnění.

7. září 2006
V článku o Atlantickém valu v okolí Boulogne přibyl odkaz na krátký článek o operaci Wellhit.

23. srpna 2006
Do článku o Atlantickém valu v okolí Calais byl doplněn odkaz na krátký článek o operaci Undergo, která zahrnovala mimo jiné i útok na Calais.

18. srpna 2006
Do článku o Atlantickém valu v okolí Calais byl doplněn podrobný popis unikátní železobetonové
věže
baterie Waldam. Podobné krátké poznámky o nejzajímavějších objektech a událostech budou přístupné z jednotlivých článku po kliknutí na pasáže textu, označené takto. Mimo to budou k důležitým místům nebo osobám přiřazeny odkazy na příslušné heslo Wikipedie (anglickou verzi). Tyto odkazy jsou vyznačeny takto. Dále přibyl odkaz na Alexovy cestovní zprávy o výpravách na zahraniční opevnění.

4. června 2006
Rubrika „materiály“ byla rozšířena o stručný nástin typologie malých tvrzí Maginotovy linie v Alpách.

22. března 2006
Do článku o o opevnění průsmyku Echelle byly doplněny informace a tvrzích č. 116 a 119 (včetně zakreslení jejich polohy na mapě).

18. března 2006
Byla změněna hlavička stránky (za pomoc děkuji Alexovi) a do článku o levém křídle opevnění v průsmyku Mont-Cenis byly doplněny plánky tvrzí 13b a 14 opěrného bodu Rivers.

11. března 2006
Byly přepracovány články o opevnění u Modane. Kromě nové mapy, společné pro obě části byly do první části článku doplněny plánky fortů Replaton a Sapey a popis předsunutého postavení Revets a linie úkrytů MOM. Do druhé části článku byl doplněn plánek malé tvrze Arrondaz a byly výrazně opraveny údaje o blokhausu Rieux Roux (původně popsán jako předsunuté postavení Modane). Doplněny a opraveny byly také informace o historii úseku. V článcích se nově objevují vysvětlivky, které se zobrazí, pokud najedete kurzorem na modře podtržené slovo. Vysvětlivky budou obsahovat pouze takové údaje, které nejsou nutné pro případné použití tištěné verze článku v terénu.

15. ledna 2006
Do článku o opevnění v oblasti Sospelu byly doplněny plánky tvrze Champ de tir de l’Agaisen a předsunutého postavení Castes Ruines.

5. prosince 2005
Do článku o opevnění v oblasti Authionu byl doplněn plánek předsunutého postavení Col de Raus a do článku o průsmyku Echelle plánek kasáren XXXXIII.

17. listopadu 2005
Do článku o tvrzích Rimplas, Flaut a Gordolon byly doplněny orientační plánky malých tvrzí Fressinea a Valdeblore a stručné informace o fortu Pic Charvet a zajímavém blokhausu Saint-Jean-la-Riviére.

9. listopadu 2005
Do článku o opevnění průsmyku Larche byly doplněny podrobnější informace o struktuře fortu Tournoux a tři fotografie z roku 2000.

21. října 2005
Na základě letošního průzkumu byly do článku o opevnění průsmyku Larche doplněny popisy, plánky a fotografie tvrze Plate Lombarde a opěrných bodů Fouillouse a Larche.Celý článek byl upraven a mapa úseku byla vyměněna za podstatně kvalitnější verzi.

18. října 2005
Na základě výsledků podzimního průzkumu byl upraven a doplněn Přehled těžkých objektů Opevněného prostoru Slezsko. Kromě upřesnění informací o současném stavu objektů bylo odstraněno mnoho nepřesností v údajích o výzbroji a byly doplněny tři chybějící objekty P.O. Szyb Artura.

13. září 2005
Do článku o opěrných bodech Bobrowniki a Wzgórze 305 byl doplněn popis a fotografie mezilehlých opěrných bodů Brzeziny a Maciejkowice.

7. září 2005
Do článku o Maginotově linii u Briançonu byl doplněn plánek, popis a fotografie pěchotní tvrze Aittes a polního opevnění v jejím okolí.

10. června 2005
V článku Opevnění průsmyku Restefond byla vyměněna mapa a doplněny orientační plánky pěchotních tvrzí a aktivního úkrytu.

9. června 2005
V článku Opevnění Maginotovy linie u Briançonu byla vyměněna mapa a doplněny orientační plánky všech pěchotních tvrzí.

1. června 2005
Přidána tabulka s přehledem těžkých objektů Opevněného prostoru Slezsko .

17. května 2005
Přidána tabulka s přehledem všech otočných dělostřeleckých věží německého opevnění z doby před 1. světovou válkou.

19. dubna 2005
Přidána tabulka s přehledem všech otočných dělostřeleckých věží Maginotovy linie.

9. dubna 2005
Byly doplněny mapy k článkům Opevnění hory Blegoš a „Želvy“ a sklopná kulometná hnízda. V článku Opevnění Maginotovy linie u Briançonu byly doplněny informace, týkající se výzbroje tvrzí Gondran a Janus a fotografie střílny objektu B2 tvrze Gondran.

19. března 2005
Doplněna mapa k článku Pevnostní uzávěr Trata, 1. část a orientační plánek tvrze Hlavče Njive a mapa k článku Pevnostní uzávěr Trata, 2. část.

13. března 2005
Doplněny mapy k článku Uzávěrové forty v jižních Korutanech a fotografie k čláku Tvrze Maginotovy linie u Modane, 1. část.

2. února 2005
Zahájení provozu stránky, zatím bez map úseků.

Zatím žádné komentáře

Pardon, k tomuto příspěvku již nelze přidávat komentáře.

Publikováno: 1.2.2013 9.06