Štítky (tagy)
Opevnění:   

Štítky (tagy)

Kromě základního dělení podle zemí, které vybudovaly opevnění, slouží k lepší orientaci i štítky (tagy), umístěné v záhlaví každého článku. Slouží k vytřídění článků o některých důležitých pevnostních liniích, případně oblastí s určitými typy objektů (např. pancéřovými forty). Některé štítky umožňuji geografické třídění (např. objekty ve Skandinávii, v Alpách), další upozorňují na dochované prvky z kategorie, u níž byla drtivá většina zničena (např. otočné pancéřové věže).
 

Alpský val
Italská opevnění na hranicích s Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Jugoslávií z let 1930-42. Zahrnuje též italská pohraniční opevnění z období studené války.

opevnění v Alpách
Veškerá horská opevnění v oblasti Alp – francouzská, italská, jugoslávská, švýcarská a rakousko-uherská.

Atlantický val
Německé opevnění na pobřeží Francie, Belgie, Nizozemska, Dánska a Norska (1940-45).

bastionové
Bastionová opevnění z období od 16. století do začátku 19. století.

bitvy 1. svět. války
Místa, kde se v období 1914-18 odehrály větší boje (pokud jsou v příslušném článku popsány).

bitvy 2. svět. války
Místa, kde se v období 1939-45 odehrály větší boje (pokud jsou v příslušném článku popsány).

blízká opevnění
Opevnění v České republice, nebo poblíž našich hranic (zhruba do vzdálenosti hodiny jízdy autem).

italská opevnění na počátku 1. světové války
Italská pohraniční opevnění, která byla v roce 1915 bojeschopná (především pancéřové forty podél hranic s rakouským Tyrolskem).

německá opevnění 1. světové války
Německá pobřežní a pohraniční opevnění, která byla v roce 1914 v aktivní službě nebo vznikla během první světové války.

Maginotova linie
Francouzská pohraniční opevnění z let 1929-40, včetně případů využití starších objektů v rámci této linie.

Molotovova linie
Linie pohraničních opevnění z let 1940-41 na nových hranicích Sovětského svazu, vzniklých po záboru části Polska.

dochované pancéřové otočné věže
Oblasti, v nichž se dochovala alespoň jedna přístupná pancéřová otočná věž, včetně případných exponátů v muzeích. Téma nezahrnuje lodní věže, použité v opevnění, ani lehké konstrukce pro dálkoměry.

Opevněný prostor Slezsko
Linie polského opevnění z let 1933-39, chránící průmyslovou oblast Slezska (Obszar Warowny Śląsk).

Pancéřové forty
Opevnění zahrnující forty s otočnými pancéřovými věžemi a pancéřovými kasematami, vybudovaná od osmdesátých let 19. století do roku 1918.

Opevněný prostor Lutych
Nejsilnější belgické opevněná oblast se všemi moderními tvrzemi a většinou pancéřových fortů (Position fortifiée de Liège).

pobřežní opevnění
Popis oblastí, obsahujících i opevnění, speciálně zaměřená na obranu proti lodím, případně obojživelným výsadkům.

polygonální opevnění
Pevnosti, postavené alespoň zčásti dle zásad polygonálního opevňování.

poválečná opevnění
Opevněné linie a pobřežní opevnění, vybudovaná po druhé světové válce, jakož i starší linie v tomto období modernizované, respektive doplněné o nové objekty. Téma nazahrnuje opevnění, která byla po válce dočasně využita bez výraznějších přestaveb.

Rakousko-uherská opevnění v Alpách
Opevnění, vybudovaná na obranu proti Itálii na jižní hranici monarchie. Zahrnuje uzávěry v Korutanech a Jižním Tyrolsku.

Opevnění systému Séré de Rivières
Opevnění francouzských hranic, vybudovaná po ztrátě Alsaska v letech 1874-1914, včetně doplňků z období 1914-18.

Opevnění ve Skandinávii
Norská, švédská a dánská opevnění, jakož i německá opevnění na pobřeží Dánska a Norska.

dochované věže z tanků
Oblasti, kde se dochovaly věže z tanků, osazené na pevnostních objektech, případně též věže z opevnění, nově instalované v areálech muzeí.

Ponorkové úkryty
Přístavy, v nichž se dochovaly velké německé úkryty pro ponorky (U-boot Bunker).

dochovaná supertěžká děla
Děla největších ráží, schopná boje s bitevními loděmi (ráže 28 cm a více).

Opevnění Severoatlantické aliance
Pozemní linie a pobřežní opevnění, vybudované členskými státy NATO.

Opevnění Varšavské smlouvy
Pozemní linie, pobřežní opevnění a raketová sila, vybudované členskými státy Varšavské smlouvy.

Opevnění Sardinského království
Pevnosti v Savojsku, vybudované Sardinským královstvím proti Francouzům a Italům.

Benátská opevnění
Pevnosti Benátské republiky.

Italské poválečné linie
Linie opevnění, vybudované na nových italských hranicích na východě po druhé světové válce, obsazované útvary Fanteria d’arresto (uzávěrové pěchoty).

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 1.3.2014 22.22 , Komentáře (0)