Tvrze Maginotovy linie u Modane, 2. část

(Francie) – SF Savoie – Modane
Napsal: O. Filip
objekty: 4 tvrze, pěchotní srub, předsunuté postavení
Na pravém křídle uzávěru u Modane se nacházejí známé dělostřelecké tvrze Saint Antoine, Lavoir a Pas du Roc a také jediná kasemata CORF, postavená v Alpách.

Strategický význam města Modane a opevnění vlevo od řeky Arc byly popsány v minulém příspěvku. Pravé křídlo uzávěru zahrnuje opevnění přímo v údolí řeky Arc (dělostřelecká tvrz St. Antoine a stejnojmenný pěchotní srub), a dále tři tvrze, bránících přístupy k městu přes průsmyk Fréjus a menší průsmyky v jeho okolí. V každém z průsmyků se pak nacházejí malá předsunutá postavení, která mohla být podpořena palbou dělostřeleckých tvrzí. Právě v této oblasti je názorně patrný zásadní rozdíl mezi koncepcí francouzských a italských horských opevnění, která se mimochodem nacházejí jen několik kilometrů od francouzských předsunutých postavení. Zatímco Italové se snažili přehradit každou cestu uzávěrou z malých tvrzí, vyzbrojených především kulomety, Francouzi se spolehli na mohutnou dělostřeleckou palbu tvrzí, umístěných dál od hranic, které v mohly v některých případech krýt hned několik průsmyků najednou. V roce 1944 byla tvrz Pas du Roc jedinou velkou dělostřeleckou tvrzí sektoru Savoie, kterou Němci využili k obraně a při ústupu vyhodili do povětří dělostřelecký objekt ve skalní stěně, který musel být po válce obnoven.

Při výjezdu z centra Modane směrem na Mont Cenis je třeba těsně před koncem města zahnout doprava do obytné čtvrti a po několika stech metrech zahnout doleva směrem k lomu. Zda se na louce pod lomem nachází kasemata Saint Antoine, jediný objekt CORF tohoto typu v Alpách. Interiér je přístupný a kompletně vybavený, což u objektů tohoto typu není až tak obvyklé.

Poté je nutné vrátit se do města a zahnout doleva na obec Valfréjus. Chvíli poté, kdy přejedete trať, která se v těchto místech noří do tunelu, uvidíte odbočku doleva. Po ní dojedete k místu, kde doleva kolem zbytků závory odbočuje typická „bunkrovka“ dlážděná kameny a opatřená patníky. Buď můžete zaparkovat zde, nebo pokračovat ještě několik set metrů po rovině (v těchto místech je velmi dobré místo na nocleh). Pak se cesta stočí do kopce a je pro běžná vozidla těžko průjezdná. Po dalších několika stech metrech od této zatáčky dorazíte k vchodovému objektu tvrze SAINT ANTOINE, který je otevřený. Oba zbývající objekty jsou velmi blízko a především dělostřelecký srub je vemi fotogenický. Vnitřek tvrze je plně vybavený, včetně kanónů vz. 75/31 v dělostřeleckém srubu.

Přímo u silnice směrem na Valfréjus se nachází železobetonová kasárenské budova blokhausu Rieux Roux (1), opatřená věží se střílnami pro lehké kulomety. Z budovy vedla podzemní chodba k minovým kobkám v železničním tunelu Fréjus, avšak celé podzemí bylo zničeno, když Němci v roce 1944 vyhodili ústí tunelu do povětří. Klenuté prostory pod kasárenskou budovou se zhroutily a ta se v důsledku toho nachází v kuriózní nakloněné pozici. Při výbuchu byl zničen také bojový objekt u trati, vyzbrojený zbraněmi AC47, JM a 2 x FM. Ve vzdálenosti asi 100 metrů zpět se na železničním nadjezdu, po němž vede silnice a potok, dochoval zajímavý čtvercový objekt pro polní kanón ráže 25 mm a kulomet.

Po silnici dojedete až do obce Valfréjus, kde začíná kamenitá cesta do osady Lavoir. Na začátku silnice je značka zákazu vjezdu (jinak je cesta solidní a místní po ní jezdí). Záleží tedy na vás, zda budete přibližně 2,5 kilometru k tvrzi absolvovat po svých nebo risknete jízdu autem. Vchod pro munici tvrze LAVOIR, na němž je zajímavá nedokončená přestavba zvonu CJM na CAM, se nachází přímo u cesty, ačkoli tvrz leží na kopci. Pokud přelezete zavřená vrata, poznáte proč, neboť se před vámi objeví nejdelší existující svážnice o délce kolem 140 metrů. Výstup po ní patří k nezapomenutelným zážitkům. Pokud nechcete přelézat vrata, můžete pohodlně vstoupit vchodem pro mužstvo, která leží podstatně výše. Všechny bojové objekty pak leží na malé náhorní plošině a jsou velmi fotogenické. Cesta k tvrzi Pas du Roc je odtud velmi dobře viditelná, avšak samotná tvrz je skryta za kopcem. Na protější straně je vidět také obrovská budova pevnostních kasáren, která byla v roce 1940 téměř dokončena, ale svému účeli nikdy nesloužila. Od objektů lze sejít po pěšině mezi domy přímo k začátku této cesty.

Vzdálenost z Lavoiru k tvrzi PAS DU ROC je přibližně 3 kilometry. Tvrz se nachází na malém skalnatém vrcholu mezi podstatně vyššími kopci a je proslulá především svým dělostřeleckým srubem, zabudovaným do strmé skalní stěny, který uvidíte už z dálky. Po cestě kolem kopce dojdete nejprve k pěchotnímu srubu, pod nímž stojí u cesty pancéřový zvon GFM, určený pro vchodový objekt tvrze. Po přibližně 200 metrech dojdete k nedokončenému vchodovému objektu, z něhož je hotová pouze část, určená pro lanovku. Zajímavé je, že zatímco dveře do objektu jsou opatřeny novým a velice důkladným uzamčením, vedle nich se nachází stavební otvor, kudy lze pohodlně projít dovnitř. Interiér je jako obvykle v dokonalém stavu, včetně zařízení horní stanice lanovky, houfnic vz. 75/31 a minometů. Ostatní objekty jsou na vrcholu kopce, samozřejmě s výjimkou zmíněného srubu ve skalní stěně. Pokud netrpíte závratí, můžete v něm vylézt průlezem i na skalní římsu před střílnami, kde se nachází improvizovaný objekt se třemi průzory.

Pokud se vydáte po cestě před tvrzí směrem k průsmyku Arrondaz (2509 m), ležícímu mezi tvrzí a městem Modane, můžete si zde v bezprostředním sousedství objektů lyžařského areálu prohlédnou bojové objekty malé pěchotní tvrze Arrondaz. Kulometný objekt je bohužel poškozený a je využíván jako technické zázemí lanovky a všechny vchody zřejmě zmizely při přestavbě. Za jednou z budov vyčnívá zvon N°2 pozorovacího objektu. Tvrz se v roce 1940 díky palbě minometů z Pas du Roc ubránila italskému útoku (střepiny min lze kolem tvrze nalézt) a v roce 1944 její německá posádka naopak úspěšně odrážela útoky francouzů. Pokud parkujete ve Valfréjusu, můžete z průsmyku sejít po sjezdovce zpět do obce, čímž ušetříte podstatnou část cesty.

(Pokud byste od tvrze Pas du Roc pokračovali údolím k průsmyku Fréjus, dostanete se k předsunutému postavení Fréjus, které se skládá ze vchodu a tří bojových objektů, propojených miniaturním podzemím. Kromě toho se zde nachází ruiny malých kasáren z éry Séré de Riviéres. Z údolí pod Lavoirem byste se podél potoka Herbiers dostali k silně vyzbrojenému předsunutému postavení Valée Etroite u stejnojmenného průsmyku, která bylo vybaveno kromě kulometů vybaveno i otevřenými postaveními pro minomety. Pokud byste hned u lavoiru odbočili mírně doleva, dostali byste se k asi nejzajímavějšímu předsunutému postavení Roue, které se skládá ze tří bojových objektů, vchodu a objektu se zvonem typu St. Jacques. Žádné z těchto postavení jsme však nenavštívili.)

Samostatný pěchotní srub Saint Antoine. (JP)

Smíšený vchodový objekt tvrze Saint Antoine. (JP)

Pěchotní srub tvrze. V popředí dva zvony CJM, za nimi větrací zvon a zvon VDP. Na vrcholku v pozadí leží tvrz Sapey (JP)

Dělostřelecký srub se dvěmi střílnami pro houfnice vz. 31 ráže 75 mm. (JP)

Kasárenská budova blokhausu Rieux Roux, nakloněná výbuchem. (JP)

Boční stěna vchodového objektu pro munici tvrze Lavoir s kasematou pro zbraň JM. Zvon CJM na levé straně má nedokončenou transformaci na CAM. (MD)

V popředí zvon CJM objektu B4, v pozadí dělostřelecký srub B5 a vpravo pozorovatelna B3. (JP)

Dělostřelecký srub B1 se zvonem CJM neobvykle umístěným v ochranném uchu. (JP)

Dělostřelecký srub B2 se střílnami pro čelní palbu dvou houfnic vz. 31 ráže 75 mm. (MD)

Dva diamantové příkopy dělostřeleckého srubu B5, v nichž se nacházejí dvě dvojice střílen pro minomety ráže 81mm. (MD)

Houfnice vz. 31 ráže 75 mm v objektu B5. Za houfnicí stojí vozík pro výměnu hlavní. (MD)

Celkový pohled na tvrz Lavoir z cesty na tvrz Pas du Roc, na kterém vynikne její neobvyklé umístění na plošině ve svahu. V popředí dělostřelecké sruby B2 a B1. (JK)

Skalní stěna, v níž je umístěn dělostřelecký srub B3 tvrze Pas du Roc. Průrva mezi skalami dala tvrzi jméno. (JP)

Čtyřzvonový pěchotní srub B1, který nemá dokončen zához (zleva zvony LG, CJM, CJM a GFM). Cesta v pozadí vede k tvrzi Arrondaz. (MD)

Vchodový objekt pro lanovku. Navazující vchod pro mužstvo není dokočen. (JP)

Dělostřelecký srub B4. V popředí jsou vidět střílny pro dva minomety ráže 81 mm a jeden ráže 50 mm. (JP)

Celkový pohled na tvrz Pas du Roc z cesty na trz Arrondaz. Pod vrcholkem je vidět pozorovací zvon, pod ním pěchotní srub B1, nádž na vodu a u cesty stojící zvon GFM, určený pro vchodový objekt. (JP)

Speciální zvon „N°2″ na jednom ze dvou bojových objektů malé tvrze Arrondaz. (JP)

stav: červenec 2002

foto: J. Pavel 2002 (JP), M. Dubánek 2002 (MD), J. Kryštůfek 2001 (JK)

Návštěva popsaných objektů zabere téměř celý den. Trasa přes průsmyk Arrondaz není nějak zvlášť fyzicky náročná, ale přece jen už to je horská tůra, byť většinou vede po slušných cestách. Pokud dojedete autem až k Lavoiru a vynecháte Arrondaz, dá se potřebný čas zkrátit na polovinu. Kromě několika uzavřených objektů lyžařských areálů není v oblasti prakticky žádná civilizace, pitnou vodu si však lze opatřit z potoka, který teče pod tvrzí Pas do Roc. Vzhledem k přehlednému terénu a perfektnímu stavu tvrzí jde o jednu z nejhezčích tras v Alpách.

Literatura:
Alsace – La Ligne Maginot (ALMA)
La Ligne Maginot – (CIMA)
Yoann Konieczny: Savoie Fortifications

Komentářů: 3

 1. Liska, 26.8.2010:

  Srpen 2010Zdravím všechny příznivce opevnění,

  tak jsem po pár letech zase navštívil Modane. Minulé poznámky jsem napsal do druhé části článku, teď je rozdělím podle levého a pravého křídla.

  Pas du Roc – stále dostupné autem, zavřené a to včetně vstupů pro lano do horní stanice. Kasárna volně přístupná a uklizená.

  Lavoir – podle pohledu z auta stále zavřené a vylepšené cedulemi "nebezpečí". Sýrárnu z kasáren jsme nezkoumali.

  Fréjus – konečně pro mě něco nového a s podzemím. Dveře otevřené, zablokované sutí s mezerou kolem třiceti čísel. Uvnitř mnoho vybavení, zbytky ústředního topení, palandy i nádrže na vodu. Také zůstala část elektroinstalace a objekt byl asi připojený na kabelovou síť pro telefonii. Naopak nevím zda měl generátor a není mi jasné jestli stihli osadit kotel pro topení. Všechny bojové objekty jsou přístupné šachtami se stupačkami. Zajímavá je cesta až na hranici, kde "polňačka" najednou prudce končí na hraně svahu do Itálie. Jsou zde zbytky zátarasů co nejspíše ve dvou pásech uzavíraly poměrně úzké sedlo.

  Kasemata CORF – poloha přesně odpovídá článku, stav jako na potvoru ne :-(. Je pomalovaná místními grázly a zavřená. Protože jsem nebyl na severu tak je to první "pěchotní srub" co ve Francii vidím a zaujala mě velikost diamantového příkopu prakticky kolem dvou stěn bunkru a také nádherný malý padací mostek pro pěší co přes něj vede.

  Nevíte někdo aktuální stav tvrze SAINT ANTOINE?

  Zdraví

  Liška

 2. HonzaV, 16.7.2015:

  Lavoir červen 2015
  pečlivě uzavřeno od r.2014
  příjezdová cesta je ok

 3. FortMan, 20.8.2023:

  Ouvrage du Lavoir – přes vchoďák ani muniční vchod se již nedá dostat,dalo by se dostat nějakým Blockem slézt do příkopu,ale bylo by potřeba lano.
  Ouvrage de Pas du Roc – nádherné postavení ve fotogenickém prostředí

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 17.3.2005 19.36 , Komentáře (3)