Sektor Mikołów
Opevnění: POLSKÁ   Téma:

(Polsko) – Opevněný prostor Slezsko – Mikołów
Napsal: O. Filip
objekty: 14 těžkých
Ve vzdálenost pouhých 40 kilometrů od našich hranic leží nejjižnější část silných opevnění, která ve 30. letech vybudovala polská armáda na obranu Katowické průmyslové aglomerace proti Německu.

Ačkoli byl Opevněný prostor Slezsko budován již od roku 1933, začalo se s prodlužováním obranné linie směrem na jih až v roce 1939. Na rozdíl od ostatních úseků těchto opevnění, založených na systému do hloubky členěných opěrných bodů, je Sektor Mikołów tvořen řídkou linií objektů, která je hustší pouze u nekterých komunikací a na důležitých terénních vyvýšeninách. Vzhledem k době výstavby zde byly vybudovány nejmodernější typy těžkých objektů pro boční palby a také pro palby čelní (tzv. „blokhausy“). Na rozdíl od objektů na severu Opevněného prostoru Slezsko, budovaných ve stejné době, se však vesměs jedná o sruby lehčích typů, z nichž jen část měla být vybavena pancéřovými kopulemi a jejichž protitanková výzbroj sestávala pouze z polních kanónů, které mohly být ukryty uvnitř objektů. Ačkoli objekty nebyly do vypuknutí války zcela dokončeny, dva z nich již obdržely pancéřové kopule a některé z objektů se i přes svou nedokončenost v září 1939 zapojily do bojů. Do dnešních dnů se všechny objekty dochovaly a s výjimkou dvou je lze bez větších problémů navštívit.

Do oblasti, kde se nachází opevnění, přijedete pravděpodobně přes město Żory. Za obcí Gardawice odbočíte na Gostyń, přejedete ulici Pszczyńska, vedoucí do Mikołówa a asi po 800 metrech odbočíte vlevo na ulici Tęczowa. Nejjižnější těžký objekt sektoru leží přímo u cesty na okraji Kobiorského lesa. Je natřen maskovací barvou a vybaven drobnými pancéřovými součástmi (větrací otvory, dvířka). Rekonstrukci srubu č. 18 provedlo sdružení Pro Fortalicium a pro veřejnost ho v sezóně (květen – říjen) zpřístupňuje každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci od 13 do 17 hodin. Vstup je zdarma..

Další srub č. 17 se nachází blízko zmíněné ulice Pszczyńska v obci Wyry, asi 3 kilometry jižně od předchozího objektu. Nejlepší je zaparkovat před hasičskou zbrojnicí a restaurací, neboť cesta k objektu odbočuje doleva asi 50 metrů před nimi. Na začátku cesty minete jakousi malou průmyslovou halu a asi po 200 metrech dojdete přímo k objektu, který není zarostlý, je celkem fotogenický a nese zřetelné stopy po bojích v září 1939. Šachta pro neosazenou kopuli je bohužel plná odpadků a vnitřek objektu je důkladně vypálený, za pozornost však stojí nezasypaný výjezd z úkrytu pro protitankový kanón.

Po prohlídce objektu v obci Wyry odbočíte na první křižovatce vlevo a poté vpravo a kolem velké haldy dojedete do místa, kde se ulice kardinala Stefana Wyszińskiego stáčí u sloupu vysokého napětí doleva podél domů. Pokud se vydáte po lesní cestě vpravo, poté odbočíte na pěšinu vlevo, dojdete po ní na větší cestu, budete pokračovat do kopce a poté odbočíte vpravo, dojdete k pěknému blokhausu č. 16. Objekt se nachází ve vzrostlém lesním porostu a je obklopen zákopy a zřetelnými krátery po výbuších. Pokud se vrátíte na křižovatku u sloupu vysokého napětí a vydáte se po cestě do kopce, asi po 200 metrech uvidíte vpravo u cesty výkop se skořápkou pro největší objekt sektoru č. 15. Po prohlídce skořápky je nejlepší vrátit se na křižovatku a popojet asi 300 metrů ulicí na sever, kde se dá zaparkovat u velké hromady hlíny. Nevelký srub č. 14 uvidíte na kopci přímo před sebou a z jeho stropnice jistě nepřehlédnete také nedaleký srub č. 13, který je bohužel zatopený, neboť místní obyvatelé do něj úmyslně svedli vodu příkopem z cesty.

Další tři objekty se nacházejí u obce Łaziska Dolne. Pokud z hlavní ulice Mikołówska odbočíte vlevo k mohutnému vodojemu a projedete kolem něj, uvidíte bezprostředně za ním srub č. 12, který je bohužel v současné době za plotem sadu. Ulicemi obce pak musíte projet do její severozápadní části a dojet na konec ulice Strona Mokierska. Zde je třeba zaparkovat u rozcestí na louce a vydat se vlevo směrem k lesu. Přímo za posledním domem u lesa leží velký pěchotní srub č. 11 s úkrytem pro protitankový kanón, jehož týl je bohužel částečně zasypán odpadky a celý jeho interiér pokrývá vrstva skleněných lahví. Pokud se vrátíte k bráně do domu, vydáte se vpravo po cestě podél lesa, uvidíte asi po 30 metrech pěšinu, odbočující opět vpravo do hustého porostu. Po ní dojdete k blokhausu č. 10, který chránil blízkou železniční trať a podobně jako ostatní objekty tohoto typu je celkem fotogenický. Chybějící šrouby na jeho pancéřové desce nasvědčují tomu, že se někdo pokoušel o její demontáž.

Další pěchotní srub č. 9, situovaný přímo mezi domy obce Mokre, býval velmi fotogenický, avšak v současné době je z něj k vidění pouze horní okraj stropní desky, vyčnívající mezi keři v oploceném areálu nového zahradnictví.

Nejsilněji opevněný úsek v obci Śmilowice patří, pokud jde o návštěvu, k nejproblematičtějším. Prohlídku je nejlepší začít z konce ulice J. Kawalce, která odbočuje na jih z hlavní silnice mezi Mikołówem a Gliwicemi. Po polní cestě směrem doleva dojdete na vrchol kopce a vpravo uvidíte měsíční krajinu, složenou z jakýchsi kopečků, částečně rozoraných buldozery. Zde nezbývá, než se vydat doprava a dojít k malé usedlosti, schované pod svahem. Cesta kolem ní pak vede doprava k pěchotnímu srubu č. 8 s jednou ze dvou kopulí, které byly v sektoru Mikołów osazeny. Také okolí srubu je značně rozorané. Pokud se vrátíte na hlavní ulici obce, snadno najdete jedinou odbočku směrem na západ, u níž stojí transformátor. Těsně za ním se vpravo v křoví a kopřivách nachází srub č. 7. Odbočka je slepá, takže pokud nechcete obcházet celou obec, budete muset pod srubem přelézt napůl zničený plot a vydat se po polní cestě směrem od obce. Asi po 300 metrech, uvidíte vlevo velkou zarostlou hromadu hlíny a vpravo zarostlou polní cestu, vedoucí k malému rybníčku. Až se přiblížíte k domu, na jehož dvůr cesta vede, je lepší sejít vlevo a plevelem a křovinami dojít ke srubu č. 6, který leží mezi několika stromy těsně u hospodářských stavení a má osazenou kopuli. Jeho interiér je jako obvykle plný odpadků a také vjezd do úkrytu pro kanón je zasypaný. Stejnou cestou se budete muset vrátit. Pokud poté přejedete hlavní silnici do severní části obce a ihned odbočíte vpravo mezi domky, uvidíte z konce ulice (kde je malé parkoviště) nevýrazný zarostlý pahorek, ležící asi 100 metrů daleko v poli. Jde o srub č. 5, který měl mít veškerou výzbroj pod pancířem, takže je zapuštěný téměř do úrovně terénu a tudíž je zatopený. K objektu bohužel nevede žádná cesta.

Návštěva nejsevernějšího těžkého objektu je časově poněkud náročnější, neboť k němu nelze dojet autem. Objekt leží v rozsáhlém lese severně od Mikołówa. Cesta k němu je jen zčásti asfaltová a odbočuje doleva z hlavní silnice na jihovýchodním okraji Śmilowic. Po této cestě lze ujet pouze 2 kilometry a na rozcestí těsně za levotočivou zatáčkou je třeba zaparkovat, neboť dál je vjezd zakázán. Přesně po dalších 2 kilometrech zcela přímé a jednotvárné cesty projdete zatáčkou vpravo, za níž je odbočka vlevo. Od rozcestí musíte pokračovat po ještě asi 100 metrů a poté se musíte vydat vlavo do vzrostlého lesa, a to přesně kolmo k hlavní cestě. Přibližně po 200 metrech byste měli narazit na porost mladých borovic, v němž se nachází pěkný blokhaus č. 4.

(Kromě popsaných těžkých objektů se v Sektoru Mikołów nachází též čtyři lehké objekty, a to č. 1 – 3 severně od výše zmíněného blokhausu a č. 20 zcela na jihu u říčky Gostyńka. Zde se také nachází skořápka rozestavěného lehkého objektu č. 19. Všechny tyto objekty leží v hustých lesích a tak jsme se je ani nepokoušeli hledat.)

Nejjižněji položený těžký objekt č. 18. Vlevo nad střílnou pro těžký kulomet vyčnívá roura pro vystřelování raket, v nároží objektu je vidět ústí granátového skluzu.

Srub č. 17 v obci Wyry. Vlevo je vidět otvor nouzového výlezu, který zároveň sloužil jako střílna pro lehký kulomet. Vpravo se černá nízký vjezd do úkrytu pro polní PTK.

Šachta ve stropnici srubu č. 17, určená pro instalaci čtyřstřílnové kupule pro těžký kulomet.

Střelecká místnost blokhausu č. 16 se střílami pro dva těžké kulomety. Menší otvor uprostřed je granátový skluz, větší je určen pro vystřelování raket.

Srub č. 14 nad obcí Łaziska Średnie, vybavený mohutnou pancéřovou deskou pro těžký kulomet.

Střílna objektu č. 14 chráněná pancéřovou deskou. Dobře patrné jsou kotvící šrouby desky nad i pod střílnou.

Jednostranný srub č. 13, který se nachází v bezprostřední blízkosti předchozího objektu. Kruhový otvor sloužil k nasávání vzduchu.

Blokhaus č. 10, vyzbrojený třemi těžkými kulomety, z toho jedním za pancéřovou deskou.

Srub č. 8 s osazenou kopulí. V týlové stěně uprostřed jsou vidět jedna z mála zachovalých pancéřových dvířek nouzového výlezu.

Detail moderní kopule pro těžký kulomet srubu č. 8. Kromě čtyř střílen byla kopule vybavena též dvěma průzory.

Srub č. 7, který leží přímo mezi domy obce Śmilowice.

Interiér částečně zaplaveného úkrytu pro polní PTK v objektu č. 6. Nad dvířky pro kanón jsou vidět dvě roury zařízení pro optickou signalizaci.

Popisovaná opevnění jsou vzdálena necelou hodinu jízdy z Ostravy či Českého Těšína, takže obyvatelé Severní Moravy si je mohou bez problémů prohlédnout během jednodenního výletu. S výjimkou objektů ve Śmilowicích jsou sruby pohodlně a bez problémů přístupné. Je však třeba smířit se se značným znečištěním jejich okolí i interiérů odpadky, což je ostatně u polských opevnění ve Slezsku nepříjemnost zcela obvyklá. Celkově jsou objekty velmi pěkné, fotogenické a mají zachovány všechny hlavní pancéřové prvky, včetně kopulí i s podlážkami a mohutných desek nového typu pro kulomety. Na jejich prohlídku budete potřebovat v podstatě celý den a pokud jedete z větší dálky je výhodné spojit ji s návštěvou dalších opevnění v oblasti.Místo na spaní se v průmyslové aglomeraci hledá jen těžko a tak lze doporučit například jediný a naštěstí levný kemp č. 215 (v centru Katowic u ulice Murckowska), který je od Śmilowic vzdálen pouhých 15 kilometrů.

stav: květen 2005

foto: O. Filip 2005

Literatura: Jerzy Sadowski: Fortyfikacje Obszaru warownego „Śląsk“ w dniu 1.IX.1939 – Schrony bojowe Mikołów, In: ?

Komentářů: 2

  1. IwoJima, 17.7.2005:

    Muzeum w GostyniuWitam
    Chciałbym poinformować Wads że nasze stowarzyszenie Pro Fortalicium wyremontowało juz i udistępniło do zwiedzania 3 sruby na Śląsku -muzea fortyfikacji.Zapraszamy do zwiedzania
    Pozdrawiam

  2. Pavel Koliss, 25.10.2022:

    ˇUsek navštíven 24.10.2022 Oproti fotografijim v článku je většina srubů velmi silně zarostlá,skoro znemožněno focení.U srubu číslo 11 postaven nový luxusní dům,bunkr se nachází v jeho zahradě a je přestavěn na jakousi rekreační chatu.Střílny vyplněny okenicemi se sklem,u stěn okrasná skalka na stropnici vede ocelové schodiště ,kde je na stropě jakási věžovitá stavba.

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 2.6.2005 19.44 , Komentáře (2)