Uzávěry těžkého opevnění v Beskydech
Opevnění: POLSKÁ   Téma:

(Polsko) – Węgierska Górka, Korbielów, Przyborów
Napsal: O. Filip
objekty: 9 pěchotních srubů, dělostřelecký srub
V Polských Beskydech leží několik uzávěrů těžkého opevnění, které jsou zajímavé především svým umístěním v kopcovitém terénu. Objekty u obce Węgierska Górka se také proslavily svou hrdinnou obranou v září 1939.

Po likvidaci Československa a vzniku samostatného Slovenského štátu, silně závislého na Německu, se značně zhoršila strategická situace, pokud jde o obranu jihozápadní části Polska. Zlepšit situaci měly mimo jiné uzávěry v obcích Węgierska Górka, Korbielów a Przyborów, které měly blokovat přístup z oblasti Čadcy do týla armády operačního prostoru armády „Kraków“. Uzávěry se skládají z nejmodernějších srubů, které však byly v okamžiku německého útoku nedokončené. Objekty menších uzávěrů Korbielów a Przyborów nebyly vůbec bojeschopné, v nejdůležitějším úseku Węgierska Górka pak bylo vybetonováno pouze 5 srubů z plánovaných více než 20, včetně jednoho dělostřeleckého srubu pro dva kanóny ráže 75 mm Ani tyto objekty však neměly osazeny pancéřové kopule pro těžké kulomety, což jejich obranu velmi ztížilo. Přesto byly některé objekty vyzbrojeny a jejich posádky dokázaly spolu s nepočetnými polními jednotkami po dva dny zadržovat a zpomalovat útok německých pěších jednotek, které postupovaly z území Slovenska.

Na cestu z Českého Těšína k uzávěru WĘGIERSKA GÓRKA přes města Bielsko-Biała a Żywiec budete potřebovat asi hodinu a půl, neboť vzdálenost činí kolem 70 kilometrů. Stejnou dobu zabere i trasa přes Jablůnkov a Istebnou, která je kratší a vede sice hezkou, ale velmi kopcovitou krajinou. K dělostřeleckému srubu Waligóra je nejlepší vyrazit z křižovatky za mostem přes řeku Soła. Na křižovatce se dá dobře zaparkovat a poté musíte vyrazit po silnici doleva. Asi po 200 metrech cesty podél potoka uvidíte pěšinu vedoucí doprava do prudkého kopce. Po ní dojdete přímo k dělostřeleckému srubu, který je v celkem dobrém stavu a dochovaly si i jeho pancéřové střílny pro kanóny. Od objektu se dá sejít po louce mezi domy a vrátit se na křižovatku. Po cestě nepřehlédněte šedý patrový dům s nápadně mohutnou „podezdívkou“;, která má zakulacený roh. Ve skutečnosti je dům postaven na stropnici pěchotního srubu Włóczęga, který posloužil jako sklep. Pokud odbočíte z hlavní silnice doprava na Żabnici, asi po kilometru dorazíte k velkému oboustrannému srubu Wędrowiec, který byl v dobách socialismu změně na památník obránců. Zřejmě v této době byl nad jeho šachtou pro kopuli vybudován prapodivný betonový „zvon“ a také jeho okolí bylo poněkud necitlivě přeměněno na místo lidových shromáždění. Nyní objekt naštěstí slouží jako celkem příjemné pevnostní muzeum a můžete si v něm prohlédnout expozici fotografií z bojů o zdejší opevnění, výstavku zbraní a lafetu těžkého kulometu ve střílně. K dalším objektům musíte vyrazit polní cestou, která z hlavní silnice odbočuje doleva asi 200 metrů od muzea. Nejprve dojdete ke srubu Wąwóz, jehož pravá strana je velmi silně poškozená, zatímco mohutné levé křídlo je v dobrém stavu. Další srub Wyrwidąb, který nebyl v roce 1939 pro svou nedokončenost obsazen, není daleko, avšak je hodně poškozený a do jeho čelní stěny je dokonce proražen rozměrný vjezd. Díky jeho poškození si můžete prohlédnout odhalenou konstrukci pancéřové střílny pro těžký kulomet. Konstrukčně je objekt zajímavý tím, že obě jeho hlavní střílny míří do týla. Poškození obou srubů nejsou výsledkem bojů, nýbrž poválečných zkoušek.

Pravé strana dělostřeleckého srubu Waligóra. Zleva je vidět vjezd pro kanón, střílna pro lehký kulomet a vchod pro pěší. (RH)

Mohutná pancéřová střílna pro kanón je odlišná od starších typů, použitých například ve Slezsku. (MD)

Vnitřek střelecké místnosti, kde byl v roce 1939 umístěn kanón ráže 76,2 mm. Průstřely v pancéřové desce vznikly při natáčení německého propagandistického filmu.

Levé křídlo srubu Wędrowiec se střílnou pro těžký kulomet. Obdélníkový otvor nad nouzovým východem měl chránit tlumič dieselagregátu. (RH)

Levé křídlo srubu Wąwóz se střílou pro těžký kulomet. Druhá střílna (v nároží vpravo) je zasypaná. (RH)

Týlová stěna srubu Wyrwidąb, poškozeného při poválečných zkouškách trhavin. Vpravo je vidět krakorec, pod nímž se měly ukrývat dva reflektory.

Výbuchem odhalená pancéřové deska střílny pro těžký kulomet srubu Wyrwidąb, mířící do týla uzávěru. (MD)

Z Węgierské Górky je to k dalším uzávěrům asi 25 kilometrů a dojedete k nim přes Żywiec, (kde se mimochodem nachází známý pivovar). Zajímavější je uzávěr KORBIELÓW, ležící více na jihu. Srub Boruta (3) leží na pravém křídle uzávěru, v hustém porostu na svahu, asi 300 metrů od silnice. Při cestě k němu nejsou žádné orientační body a terén je dosti nepřehledný, takže je možné, že budete muset zeptat místních obyvatel. Srub je v dobrém stavu a je přístupný. K dalším dvěma objektům se dostanete z odbočky, vedoucí doleva z hlavní silnice kolem hasičské zbrojnice. Z této cesty musíte odbočit doleva po polní cestě, která obloukem stoupá a poté prochází hlubokým úvozem. Zhruba v těchto místech už ve svahu nad sebou uvidíte výše položený srub. U úvozu musíte odbočit doleva a prodrat se křovinami do lesíka, kde leží srub Kustroń (2). Od něj pak můžete po loukách přímou cestou dojít k pěchotnímu srubu Szyling (1), který je vybaven střílnou pro pevnostní protitankový kanón a díky umístění ve svahu je asi nejhezčí ze všech objektů v Beskydech. Mohutná pancéřová deska pro kanón je jedním z pouhých čtyř zachovaných exemplářů.

Uzávěr PRZYBORÓW je skromnější, neboť se skládá pouze ze dvou objektů. První z nich – Bernard (1) – se nachází přímo v obci za jedním z domů a po pravdě řečeno, není příliš o co stát. Jde o objekt pro dva těžké kulomety a kopuli, který je částečně zastavěný kůlnou a je střežen vlčákem a jeho velmi nepříjemným pánem. K druhému objektu Rydz Śmigły (2) se musíte vydat přes řeku a hned za mostem odbočit doprava na úzkou cestu podél řeky. Asi po 400 metrech dojedete na louku, kde cesta odbočuje doleva do kopce a zde musíte zaparkovat. Objekt leží vlevo od cesty ve vzdálenosti asi 150 metrů od řeky, není příliš zarostlý a má mimořádně zajímavý půdorys se všemi střílnami soustředěnými do jedné místnosti.

Týl srubu Rydz Śmigły v uzávěru Przyborów. Vlevo je vidět část objektu se střeleckou místností, vybavenou třemi těžkými a jedním lehkým kulometem a nouzovým východem. (RH)

Pěchotní srub Boruta v uzávěru Korbielów. Na síle stropnice je dobře patrná nižší odolnost objektu. (RH)

Pravé křídlo srubu Kustroń se střílnou pro těžký kulomet. (RH)

Dvojice hlavních střílen srubu Szyling, mířící do údolí na Korbielów. Vlevo je střílna pro pevnostní protitankový kanón ráže 37 mm, vpravo pro těžký kulomet. (RH)

Detail pancéřové desky ve střílně pro kanón ráže 37 mm v objektu Szyling. Menší otvor nahoře byl určen pro zaměřovač. (MD)

Dochované sruby ve Węgierské Górce jsou přístupné bez nejmenších problémů, nejsou příliš zarostlé a k jejich prohlídce stačí přibližně 2 hodiny. Poněkud hůře se hledají objekty zbývajících uzávěrů a jeden z nich navíc není přístupný, ale i zde jde v podstatě o nenáročnou procházku. Popsaná opevnění patří k nejhezčím v Polsku, v neposlední řadě také díky jejich umístění v horské krajině. K orientaci Vám kromě plánků uzávěrů zcela postačí běžný autoatlas.

stav: červen 2004

Literatura:
Jerzy Sadowski, Piotr Suchanek: Fortyfikacje Węgierskiej Górki, Interfon, Węgierska Górka 2002
Dariusz Krzyształowski, Szymon Kalicki: Węgierska Górka

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 7.7.2005 21.42 , Komentáře (0)