Opevněný komplex Balcone di Marta
Opevnění: ITALSKÁ   Téma:

(Francie) – Tende
Napsal: O. Filip
objekty: 8 tvrzí, kavernová baterie, úkryt, kasárna
Jednou z nejpozoruhodnějších staveb Alpského valu je soustava tvrzí, propojených podzemními chodbami, vyhloubenými ve skalním hřebenu jihovýchodně od Tende.

Původně italské město Tende je ze všech stran obklopeno opevněními Alpského valu. Mimořádně zajímavý je opěrný bod Marta, situovaný mezi horskými vrcholy v nadmořské výšce přesahující 2000 metrů. Jeho součástí je totiž opevněný komplex, složený z tvrzí č. 35 a 35 bis a kavernové baterie „Barcone“ – 605. Batteria S.P. (Sempre Pronta – stálá pohotovost), který má celkem 13 objektů, spojených 1,2 kilometru podzemních chodeb. Kromě značné rozlohy podzemí je raritou i výškový rozdíl 135 metrů mezi nejvyšším a nejnižším místem podzemí a použití úzkokolejné dráhy pro dopravu materiálu v dělostřelecké baterii. V okolí komplexu se nachází i řada dalších objektů, jak v samotném opěrném bodu Marta, tak v jeho okolí, z nichž jsme však prozkoumali jen část. Popisovaná opevnění patří zčásti do sektoru V Media Roja, podúseku V/b Marta (který se skládá z opěrných bodů „Marta“, „Ceriana“ a „Pietravecchia“), zčásti do jiných úseků.

Poznámka: čísla v závorkách odkazují na mapu u tvrzí západně od podúseku Marta, u nichž zatím neznám oficiální číslování). Název opevněného komplexu (complesso fortificato) je ponechán v původní italské podobě „Balcone di Marta“, zatímco název hory je uváděn v současné francouzské podobě „Balcon de Marta“.

Silnice D43, kterou se musíte vydat, odbočuje z hlavní silnice N204 asi 3 kilometry jižně od Tende (podle mapy se kolem křižovatky nachází několik tvrzí). Z městečka la Brigue se musíte dostat na úzkou silnici, vedoucí na jih údolím Ru Sec a po 2 kilometrech odbočit doprava na cestu, stoupající serpentinami k Baisse de Géréon (1254 m), kde zaparkujete. (Přímo nad křižovatkou v údolí se vysoko v kolmé stěně nachází tvrz, kterou jsme si neprohlédli, ale je vidět, že k ní je přístup po schodišti, vytesaném ve skále a poté tunelem.) Z křižovatky u Baisse de Géréon, kolem níž by se mělo nacházet několik tvrzí, vede na Cime du Marta celkem slušně značená turistická trasa, vedoucí po hřebeni „Créte du Roinard“.

Asi po kilometru mírného stoupání dojdete na rozcestí a minete odbočku doleva. Pokud se vydáte lesem šikmo zpět doprava na malou vyvýšeninu, asi po 150 metrech dojdete k zajímavé tvrzi (1), která má vchod umístěn přímo v bojovém objektu, zatímco podzemí, přístupné po dlouhém schodišti, žádný vlastní východ nemá. Přibližně po kilometru uvidíte vpravo od cesty zářez s vchodem do další tvrze (2), původně opatřeným pancéřovými vraty a vlevo pod cestou v hlubokém výkopu zbytky kasáren tvrze. Těsně nad tvrzí opustíte les a pokud se podíváte na severovýchod, můžete si na vzdálenějším konci skalní stěny všimnout další tvrze (3). Následuje prudké stoupání serpentinami lesem, v němž minete další ruinu kasáren vedle nich podzemní úkryt se dvěma vchody (4). Na skalním výběžku pod vrcholem Balcon de Marta také uvidíte velký hranolovitý objekt další tvrze (5). Abyste k němu došli, musíte si během stoupání serpentinami po pravé straně cesty všimnout betonového kanálu. Pokud se kolem něj vydáte po velmi nezřetelné pěšině, minete asi 8 podobných kanálů o po obejití několika skal dojdete ke vchodu do tvrze, opatřeného téměř nepoškozenou skládací pancéřovou strážnicí (finestra garrita – doslova „shrnovací strážnice“, její funkce je názorně vysvětlena zde). Chodba k objektu je dosti nepohodlná, neboť je částečně zasypána sutí po „těžbě“ traverz ze stropu. Objekt má dvě střílny, přičemž v jedné z nich se zachovala část lafety.

Po závěrečném stoupání dorazíte do sedla mezi vrcholy Balcon de Marta (2122 m) a Cime de Marta (2135 m), tedy do oblasti, kde začíná opěrný bod MARTA. Společné vchody do baterie Barcone a tvrzí 35bis a 35, které tvoří opevněný komplex Balcone di Marta, se nacházejí u cesty, odbočující ze sedla doprava a stoupející kolem budovy kasáren. Rozsáhlé podzemí stojí za návštěvu, přičemž největším zážitkem je hlavní schodiště o 326 stupních, na nějž navazuje prudce klesající chodba. Díky tomu podejdete sedlo, které leží asi o 80 metrů pod úrovní horní části podzemí. Nejvýše položený objekt, pozorovatelna na vrcholu hory Balcon de Marta však není přístupná, neboť se v ní nachází technické zázemí vysílače a je nutné k ní dojít po povrchu. V prostoru tvrze č. 35 se dá vyjít na povrch do zmíněného sedla, přičemž vchod je chráněn perfektně dochovanou skládací pancéřovou strážnicí. Zajímavé jsou samozřejmě také kasematy pro kanóny 75/27 vz. 06 (na železničních podvozcích) za pancéřovými deskami v baterii Barcone.

Pokud sejdete od tvrze směrem na jihovýchod, asi po 200 metrech dojdete ke vchodu do tvrze č. 36 s poměrně rozsáhlým podzemím, jejíž tři bojové objekty kryly údolí mezi vrcholy Balcon de Marta a Mont Cériane. Další tvrz Rionard s jediným bojovým objektem leží asi 100 metrů od sedla mezi vrcholy, a to u cesty směrem ke kasárnám. Pokud budete pokračovat po této cestě a dojdete téměř ke kasárnám, uvidíte ve svahu pod sebou tvrz Claudio, která má dva bojové objekty, z nichž pravý slouží i jako vchod.

(V oblasti se nachází řada dalších tvrzí a úkrytů, které jsme nestihli prozkoumat. Poblíž kóty Cime du Marta se nachází samostatná pozorovatelna 2p, u kóty Mont Cériane (2028 m) tvrz č. 4p, další tvrze pak leží na jih od ní, například na Mont Peirevieille (2038 m), Cime de la Valette (1981 m) nebo v průsmyku Girenza. Přesnou polohu většiny z nich neznám, ale jsou pravděpodobně vidět z cest a některé z nich jsou vyznačeny na podrobné mapě IGN.)

Odměrový segment lafety těžkého kulometu v pancéřové desce objektu tvrze (5).

Pohled na skalní stěnu pod vrcholem Balcon de Marta. Podzemí opevněného komplexu klesá z vrcholu vlevo a podchází sedlo uprostřed snímku.

Vrchol Balcon de Marta (2122 m). V popředí je vidět vchod do tvrze Rionard, vlevo pod vrcholem jsou vidět kasárna opevněného komplexu.

Vchod pro pěší opevněného komplexu Balcone di Marta, který byl původně opatřen skládací pancéřovou strážnicí.

Chodba v prostoru kavernové baterie Barcone, vybavená úzkokolejnou železnicí. V popředí je primitivní křižovatka, která umožňovala zahýbání vozíků.

Jedna z kasemat pro kanón ráže 75 mm vzor 06, chráněný pancéřovou deskou. V podlaze jsou vidět koleje pro lafetu kanónu.

Pohled z levého kulometného objektu tvrze č. 35 bis na skalní hřeben, v němž se nachází levý objekt tvrze č. 35.

Skládací pancéřová strážnice tvrze č. 35 v částečně rozložené poloze.

Pohled od strážnice na vrchol Balcon de Marta s pozorovatelnou. Ve skalní stěně vpravo se nachází levý kulometný objekt tvrze č. 35 bis.

Pozorovatelna opevněného komplexu v blízkosti kóty Balcon de Marta.

Bojový objekt a vchod tvrze Rionard.

Pravý kulometný objekt tvrze Claudio v blízkosti hlavních kasáren opěrného bodu Marta.

Výlet k opěrnému bodu Marta zabere celý den a ani tak se zřejmě nedá stihnout prohlídka všech tvrzí, které jsou v uvedené oblasti. Celá oblast je neobydlená a objekty jsou bez problémů přístupné. Pěší výstup z parkoviště u Baisse de Géreon je poměrně namáhavý, neboť převýšení dosahuje téměř 900 metrů, celkem vyčerpávající je i samotná prohlídka komplexu Balcone de Marta se 450 strmými schody a kluzkými šikmými chodbami. Doporučuji investovat do mapy v měřítku 1 : 25 000, která poslouží při prohlídce opevnění v okolí Tende a je v ní vyznačena poloha velkého množství tvrzí. I bez patřičných podkladů by se podle ní dalo obejít hned několik oblastí.

stav: červenec 2005

foto: O. Filip 2005

Literatura:

Lorenzo Marcon, Luciano Marcon: Le fortificazioni in caverna del Vallo Alpino

Komentářů: 1

  1. Lukáš, 1.8.2017:

    Výstup k pevnosti Balcone di Marta jsme podnikli podle popisu v článku. Až na Baisse de Géréon jsme nedojeli, závěrečný úsek cesty byl velmi špatný, museli jsme nechat auto níže na kraji cesty v lese. Pěší výstup po hřebeni Créte du Rionard je poměrně namáhavý a znamená cca 900 m převýšení. Prohlídka pevnosti Balcone di Marta i centra Rionard je naprosto bez problémů. Podrobný plánek a popis tvrze Balcone di Marta lze najít v Malé knize o velkých bunkrech na str. 92 – 95.

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 20.8.2005 23.17 , Komentáře (1)