Tvrze Rimplas, Flaut a Gordolon
Opevnění: FRANCOUZSKÁ   Téma:

(Francie) – Maginotova linie – SF Alpes Maritimes – St. Martin Vésubie, Roquebilliére, Lantosque
Napsal: O. Filip
objekty: 3 dělostřelecké a 2 pěchotní tvrze, blokhaus, srub STG
Malebná údolí řek Tinée, Valdeblore a Vésubie ve východní části Národního parku Mercantour střeží zajímavé a výborně zachované tvrze, z nichž jedna je vůbec nejstarší tvrzí Maginotovy linie.

Nejsevernější část Maginotovy linie v Přímořských Alpách se na levém křídle opírá o prakticky neprůchodný horský hřeben, táhnoucí se od silně opevněného průsmyku Restefond a kromě dělostřeleckých tvrzí v údolích zahrnuje i řadu nedokončených pěchotních tvrzí, ztracených ve špatně dostupných horských průsmycích. Na strmém kopci nad soutokem řek Tinée a Valdeblore byla v roce 1928 zahájena stavba vůbec první tvrze Maginotovy linie – dělostřelecké tvrze Rimplas, jejíž technické řešení v podobě použití eskarpové zdi, bráněné kulomety z dělostřeleckých objektů, je na celé Maginotově linii ojedinělé. Také pěchotní tvrze v jejím okolí, zabudované do skalních stěn přímo u bráněných komunikací, mají unikátní konstrukci. Asi 15 kilometrů vzdálené údolí řeky Vésubie pak uzavírají tvrze Flaut a Gordolon. Vzhledem k umístění v úzkých údolích jsou všechny popisované tvrze vybaveny dělostřelectvem ve speciálních kasematách pro čelní palbu, což je zřídka používané řešení. Kanóny vz. 33, použité ve čtyřech kusech ve tvrzi Rimplas a ve dvou na tvrzi Flaut se jinak vyskytují pouze ve tvrzi Sapey nad Modane (SF Savoie).

Malá tvrz Fressinea leží přímo u silnice D2205 v údolí řeky Tinée. Neobvykle řešený bojový objekt pro obranu silnice i vchod do tvrze jsou umístěny přímo ve skále z obou stran skalního výběžku. Třetí malý objekt se zvonem GFM, situovaný nad tvrzí, není ze silnice vidět. Tvrz je uzavřená, neboť slouží jako muzeum (zřejmě s nepravidelnou otvírací dobou). Cestou k odbočce na Rimplas pak ještě minete zajímavý srub STG, umístěný na skalním výběžku, kterým prochází krátký silniční tunel.

K velké tvrzi RIMPLAS je třeba odbočit po silnici D2565 a z ní po úzké silnici D66 dojet do stejnojmenné obce. Obcí prochází přístupová cesta k tvrzi, která vede na parkoviště přímo u eskarpové stěny tvrze. Zvenku jsou všechny objekty velmi fotogenické a zajímavé jsou také klamné zvony nad oběma dělostřeleckými sruby a barevná kamufláž, zahrnující falešné střílny, namalované na opěrných zdech. Tvrz je uzavřená a nezdá se, že by někdy byla zpřístupňována pro veřejnost. Skrz mříž se dá alespoň nahlédnout do mohutného vchodového objektu pro lanovku, pod nímž jsou v prudkém svahu vidět původní sloupy. Prohlídka povrchu je snadná, neboť objekty jsou umístěny na velmi malém prostoru a nejsou zarostlé. Oba dělostřelecké sruby nabízí ojedinělou kombinaci tří pancéřových kasemat při čelní palbu dvou kanónů a houfnice. Kromě bojových objektů patří do sestavy tvrze i nouzový východ s kulometnou střílnou a malý objekt pro optickou signalizaci.

U silnice do St. Martin-Vesúbie se nachází další pěchotní tvrz Valdeblore podobné konstrukce jako tvrz Fressinea a stejně jako ona je bohužel uzavřená. Zajímavostí je „fortová mříž“, která chrání střílny bojového objektu u silnice.

Fressinea: Vchodový objekt se střílnou pro lehký kulomet. Bojový objekt je těsně za zatáčkou v pozadí snímku. (JP)

Rimplas: Atypický smíšený vchodový objekt (pro munici a mužstvo). Nad vchody jsou vidět konzoly pro anténu radiostanice. (JP)

Rimplas: Dělostřelecký srub B5 pro čelní palbu dvou kanónů 75/33 a houfnice 75/31 v pancéřových kasematách. Nad objektem je vidět klamný zvon. (JP)

Rimplas: Bojové objekty na „povrchu“ tvrze. Vlevo je pěchotní srub B3, vpravo dělostřelecký srub B1 pro 2 minomety ráže 81 mm (JP)

Valdeblore: Bojový objekt na okraji silnice D2565, chráněný neobvyklou „fortovou mříží“. (JP)

Tvrz FLAUT leží jihovýchodně od města Roquebilliére, na okraji stejnojmenné obce, k níž je z hlavní silnice v údolí nutné dojet po úzké silničce, vinoucí se mezi domy. Autem se dá dojet přímo k vchodovému objektu, který je zajímavý mimořádně vysokou opěrnou zdí, zpevňující svah nad jeho stropnicí. V době naší návštěvy byl vchod otevřený a na opačném konci podzemí bylo možné opustit tvrz nouzovým východem v diamantovém příkopu dělostřeleckého srubu B3. Ten je největší zajímavostí tvrze, neboť má pět zvonů a byl vyzbrojen dvěma kanóny ráže 75 mm, vzor 33 pro čelní palbu. Kanóny se sice nedochovaly, jejich kasematy, chráněné 20 centimetrů silným pancéřováním, však vydržely v nepoškozeném stavu.

Flaut: Pancéřová kasemata pro čelní palbu kanónu ráže 75 mm vz. 33 ve srubu B3. (JP)

Flaut: Stropnice dělostřeleckého srubu s pěti pancéřovými zvony. Pátý zvon (CJM) se skrývá za vzálenější větrací „houbou“. (JP)

Flaut: Vchodový objekt dělostřelecké tvrze, opatřený vysokou opěrnou zdí. (JP)

Tvrz GORDOLON leží přímo nad supermarketem v Roquebilliére, blízko odbočky k předchozí tvrzi, cesta k ní však není tak jednoduchá. Je nutné dojet až k velkému mostu přes řeku Vésubie před obcí Lantosque, přejet řeku ho a hned za ním se vydat doprava po dnes již nepříliš kvalitní přístupové cestě k tvrzi. Asi po 2 kilometrech dojedete k místu, kde je cesta přehrazena velkým sesuvem (nebo možná odstřelem) svahu. Ke vchodu pak zbývá jen asi 300 metrů. Dovnitř by se dalo dostat přes zvednutá vrata, ale daleko lepší je vyjít nahoru k dělostřeleckému srubu B2, kde se dá celkem pohodlně sejít do nouzového východu v diamantovém příkopu. I přes malou rozlohu tvrze je podzemí, rozdělené do dvou pater, velmi mohutné a oplývá velkým množstvím schodů. Také oba silně vyzbrojené a složitě tvarované bojové objekty jsou mimořádně zajímavé. Třízvonový srub č. 2 má čtyři patra, z nichž horní obsahuje nádrže na vodu, a je vyzbrojen protitankovým kanónem (v Alpách zbraní spíše neobvyklou). Čtyřzvonový srub č. 3 má pancéřové kasematy pro čelní palbu houfnic a složitě lomený diamantový příkop, kryjící dvě střelecké místnosti v různých výškových úrovních. Celé podzemí i interiéry objektů jsou v perfektním stavu a chybějí pouze houfnice vz. 31 v objektu B3 (lafety se dochovaly). Záhadou je několik hrubě vybetonovaných štol v různých částech podzemí, z nichž jedna dokonce ústí na povrch ve strmém svahu pod tvrzí.

Levé křídlo srubu B3 se střílnou pro lehký kulomet nadává tušit, jak monstrózní je zbývající část objektu se čtyřmi zvony, dvěma kanóny a dvěma minomety.

Jedna z pancéřových kasemat pro houfnici ráže 75 mm vz. 31 v objektu B3.

Gordolon: Pohled na stropnici vchodového objektu ze stropu objektu „komín“

Kasárna blokhausu Bauma Negra, zabudovaného do skalních stěn v úzkém kaňonu řeky Tinée. (MD)

Přibližně 20 kilometrů jižně od tvrze Rimplas, na jediné spojnici s městm Nice se v jen několik desítek metrů širokém kaňonu řeky Tinée, sevřeném vysokými skalními stěnami, nachází zajímavá fortifikační kuriozita. Jde o blokhaus Bauma Negra, složený z objektů, zabudovaných do skalních stěn na obou březích řeky u mostu. Kromě objektů se střílnami zahrnuje i dvoupatrová kasárna, připomínající obvyklé stavby z francouzských fortů až na to, že jejich „strop“ tvoří dobrých sto metrů skály. (Na hřebeni nad blokhausem, který ovšem z údolí není vidět, se nachází fort Pic Charvet, dokončený v roce 1890, který byl vyzbrojen čtyřmi kanóny ráže 120 mm a do jeho sestavy patřily i dvě boční baterie. Další pozoruhodný blokhaus Saint-Jean-la-Riviére se nachází v sousedním kaňonu řeky Vésubie. Jeho konstrukce je poněkud odlišná, neboť kasárna jsou ukryta ve skále a zvenku jsou vidět pouze mohutné kaverny se střílnami, chráněnými fortovou mříží. Poloha na mapě je pouze přibližná, neboť jsme ho nenavštívili, každopádně se nachází 7 kilometrů jižně od obce Lantosque)

(V oblasti se nachází několik dalších vesměs nedokončených pěchotních tvrzí, které jsou však dosti obtížně přístupné, takže jsme je nenavštívili. Jde o tyto tvrze: Col de Crous ve stejnojmenném průsmyku (2204 m) asi 5 km severně od obce Péone, z níž je postaven pouze jeden zajímavý bojový objekt; Col de la Valette ve stejnojmenném průsmyku (2184 m) asi 4 km jižně od obce Isola, jejíž objekty nebyly postaveny a podzemí je zřejmě nepřístupné; Serena asi 2 km jižně od tvrze Valdeblore, z níž byl dokončen pouze malý vchodový objekt; Caire Gros ležící 3 km jižně od obce St. Dalmas Valdeblore, která je na tom stejně a nakonec zřejmě nejlépe přístupná tvrz Col du Fort ve stejnojmenném průsmyku (1942 m) asi 6 km severozápadně od tvrze Gordolon, z níž byl postaven vchodový objekt a pozorovatelna se zvonem typu N°2. Kromě nich zesilovala obranu i předsunutá postavení Valabres Nord a Valabres Sud v údolí řeky Tinée a Conchetas, Castel Vieil a Planet v údolí řeky Vésubie)

Popisovaná oblast patří k příjemným lokalitám, pokud necháme stranou zdlouhavé cestování po místních křivolakých komunikacích. K dělostřeleckým tvrzím se dá pohodlně dojet a jejich blízké okolí není obydlené. Rimplas a jeho okolí je také velmi pěkné, neboť zdejší krajina je na rozdíl od okolí Roquebilliére tvořena hlubokými kaňony a strmými skalními stěnami. Interiéry přístupných tvrzí jsou v naprosto perfektním stavu. Na prohlídku popsaných opevnění si musíte vyčlenit celý den, čas potřebný k návštěvě malých tvrzí v horách si ani netroufám odhadovat. Pokud jde o nákup potravin, je v oblasti jediný supermarket, a to u silnice D2565 přímo pod tvrzí Gordolon, která je z jeho parkoviště dobře vidět. Poněkud problematické je shánění pohonných hmot, neboť všechny obchody včetně čerpacích stanic dodržují polední siestu a miniaturní čerpací stanice v Roquebilliére a Lantosque jsou zřejmě otevřeny jen tehdy, když se to jejich majitelům hodí.

stav: červenec 2000 (Rimplas, Flaut), červenec 2005 (Gordolon)

foto: J. Pavel 2000 (JP), O. Filip 2005

Literatura:

Alsace – La Ligne Maginot (ALMA)
La Ligne Maginot – (CIMA)
Caspar Vermeulen, Vincent Vermeulen: Atlas CORF (CD-ROM) 2004
Luc Malchair, Marco Frijns, Jean Puelinckx Index des fortifications Francais de 1874 á 1914

Komentářů: 8

 1. Ivan Mokrý, 19.6.2006:

  Rimplas a Flaut15.6.2006 jsme navštívili obě pevnosti.
  Rimplas je nyní plně přístupný, všechny tři vchody jsou otevřeny. V minulosti zřejmě fungoval jako sklad zeleniny(podle stovek bedýnek). Co se týče vybavení objektu, tak kromě výtahů zde nezbylo skoro nic…
  Flaut je naopak zavřen a vchod je zavařen. Do pevnosti se dá dostat otvorem pro větrání v příkopu vchodového objektu. Vybavení je rozkrádáno, motory rozebrány a velká část stěn je pomalována sprejery.

  IM

 2. Faudy, 11.7.2007:

  Cervenec 2007Do Flautu jsme vlezli vetraci sachtou viz minuly komentar. Vchod pres nouzak B3 zavareny. Strojovna je velmi poskozena.
  Do Gordolonu jsme se dostali pres nouzak, ale B3.

 3. laurent sfam, 1.6.2010:

  výška Madeleine-RimplasZde je stránka našeho sdružení jsem průvodce Fort Rimplas

  http://www.la-madeleine.asso.fr/

 4. Luboš, 2.4.2013:

  Gordolon – u vchodu stál bagr, co lžicí držel vchodové dveře zavřené. Což nás neodradilo a pokusili se cestu najít. A našli nakonec dvě! Oba nouzáky do objektů B2, B3 se dali otevřít prostrčení ruky střílnou a odklopení zajišťovacích „šroubů“. Štola vedoucí do svahu byla s 50% zasypaná a dveře ji uzavírající šprajclé zajišťovací vzpěrou. Tu se nám nepodařilo zevnitř uvolnit. Nouzáky jsme po odchodu uvedli do původního stavu a opět se na první pohled budou zdát zavřené. Podzemí tvrze je děsivé, jelikož se hora rozhodla malinko sednout, což neměli stěny pevnosti šanci ustát a tak jsou v konstrukci často zajímavé trhliny. V době naší návštěvy pršelo, tak navíc trhlinami proudila voda. Jinak je ovšem vybavení v dobrém stavu a minomety na místě :-)
  Flaut – ventilační průduch vedle vchodových dveří je zavařen a na vchodových dveřích byl zámek. Jal jsem se ho studovat a zjistil, že je jen naoko zamčený a ihned povolil. 10m za vchodem byl další zámek na řetězu, ale tak šikovně umístěný, že se dveře dají otevřít bez poškození zámku (vše jsme po odchodu uvedli do původního stavu). Podzemí tvrze je s části poklizené a pravděpodobně ho příležitostně využívají hráči airsoftu. Další vchod do trvze, jsme objevili na chodbě k objektům B4 a B5. Z ní vede krátká odbočka do leva, která se zužuje na malou evakuační chodbičku (vysoká asi 1,2m) a vše končící šachtou směřující nahoru do svahu. Až ráno jsme její pozici identifikovali a nachází se cca 100m před hlavním vchodovým objektem po levé straně příjezdové komunikace. Přesně její pozici identifikujete podle vybetonované stěny hned u silnice (cca 3x2m).

  V případě zájmu o info, nebo foto napište. kosour.l(závin)seznam…

 5. Hanka, 2.8.2013:

  Objekty Rimplas(po dohodě na stránkách http://www.la-madeleine.asso.fr/ )
  a Fressinea (několikaletá rekonstrukce) jsou zavřené.

 6. Jirka, 17.8.2014:

  Rimplas – tvrz spravuje soukromá asociace, která ji dle informací na webu zpřístupňuje(viz.odkaz v předcházejícím příspěvku od Hanky). Pokoušel jsem se o domluvení prohlídky přes emailové adresy, které mají uvedené na svých int.stránkách i které jsou na různých turistických webech. Ovšem bezvýsledně. Návštěva se ale vyplatí i tak, protože celá tvrz je velmi zajímavá, především dělostřelecké objekty. Mříž na vstupu pro lanovku je bohužel zakrytá plachtou a není tedy vidět dovnitř. Jediné co trochu kazí dojem je tenisové hřiště postavené na plošině mezi děl.kasematami. Hřiště je oplocené, ale při cestě k objektu B4 lze použít vrátka, která jsou na obou koncích a nejsou zamčená. Není proto potřeba zbytečně riskovat při obcházení plotu, kdy v jednom místě pěšina vede vysoko nad srázem a je široká pouze 0,5 m. V objektu B4 je otevřená kanónová střílna a díky absenci příkopu se lze bez problémů protáhnou dovnitř. Dál do tvrze se ale nedá dostat, protože dveře do spojovací chodby jsou uzavřené. Několik metrů dál za B4 není souvislá eskarpová stěna a lze tudy vyjít na vrchol skály s B3. Dále pak k objektu pro minomety.
  Flaut – vchodový objekt je zavřený (tentokrát asi pečlivěji). Kolem B5 je několik čerstvě zlomených stromů a jejich větve částečně zakrývají kopule. Ale ty tam jistě nebudou věčně.

 7. Lukáš, 1.8.2017:

  Tvrz Gordolon je zcela uzavřená. Zřejmě ji někdo opravuje nebo využívá, za vchodovou mříží byl vidět zaparkovaný pojízdný agregát. Cesta až k tvrzi je volná, zával je již odklizen, bez problémů se dá prohlédnout povrch tvrze.

  U tvrze Rimplas platí informace, které zde v roce 2014 publikoval Jirka. Povrch tvrze byl volně přístupný, bez problémů se dá střílnou vlézt do objektu B4 a prohlídnout si jeho vnitřek, dále do podzemí se však není možné dostat. I tak návštěvu tvrze moc doporučujeme, je konstrukčně velmi zajímavá.

 8. FortMan, 28.6.2020:

  - Ouvrage Rimplas je v krásném prostředí a v pohodě se dostanete na povrch kolem plotu u hřiště vedle spodního dělostřeleckého srubu.Nahoru až k tvrzi nejezděte je tam závora a úzká cesta kde se nedá otočit.Zaparkujete na začátku obce.
  – Do blockhausu Bauma Negra jsem se opět napotřetí nedostal.Vždy když tam okolo jedu je tam plno pracovníků a stroje a něco se tam dějě.To je neuvěřitelné !!!
  – Z Fortu Pic Charvet mnoho nezbylo a je dostatečně zarostlý. Pěkný je vstupní portál s mříží.Zaparkoval jsem v obci Tournefort odkud vede méně náročné stoupání při výstupu.
  – Blokhaus Saint-Jean-la-Riviére je umístěn v soutěsce a blízko je parkoviště.Dovnitř se dá dostat dodlezením fortových mříží.

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 6.11.2005 12.05 , Komentáře (8)