Italská opevnění v Julských Alpách
Opevnění: ITALSKÁ   Téma:

(Slovinsko) – Alpský – Bovec, Tolmin
Napsal: O. Filip
objekty: pěchotní tvrze, dělostřelecká tvrz
V Julských Alpách, oblíbeném cíli českých turistů a horolezců, se nachází několik velmi zajímavých uzávěrů Alpského valu, složených ze starších objektů typu 200 i novějších typu 15000.

Masiv Julských Alp, jehož největší část nyní leží na území Slovinska, byl díky své omezené průchodnosti jakousi baštou Alpského valu na severovýchodě. Linie k němu mířila ze západu a pod ním pokračovala na jih až k přístavu Rijeka, který byl v té době spolu s úzkým přístupovým koridorem také sučástí italského území. Julskými Alpami, jejichž souvislé hřebeny výrazně přesahují 2000 metrů, vedlo jen několik komunikací nebo schůdnějších průsmyků a tak není divu, že tato místa byla důkladně opevněna, a to již staršími objekty typu 200. Opevnění byla později zesílena také podstatně většími objekty typu 15000. V nejvýše položených místech už nebyly budovány tvrze, ale pouze obranná kasárna, jako například západně od hory Triglav v nadmořské výšce 2400 m. Níže popsaná opevnění jsou součástí sektoru XXI Tolmino. S výjimkou opěrného bodu Pologar, který patří do podsektoru XXI B Polublino, patří opevnění do podsektoru XXI A Plezzo.

Missoni

Opěrný bod se nachází v horském sedle Vršic v centru Julských Alp, na silnici z města Kranska Gora do Bovce. Přímo v sedle je parkoviště, které bude v sezóně zřejmě dosti plné a v tmto období je také placené. Nejbližší tvrz č. 2 se nachází v prudké skalní stěně hory Mojstrovka lze ji snadno najít podle malého domku, který se nachází těsně vedle vchodu. Ten je zhruba ve stejné nadmořské výšce jako parkoviště a vede k němu pěšina. Jedna střílna je těsně vedle vchodu, druhá míří do sedla a není příliš dobře viditelná. Obě střílny jsou vybaveny nejodolnějšími pancéřovými deskami.

Největší tvrz č. 1 je přibližně 200 metrů v týlu a asi o 50 metrů níž. Zdálky je z ní vidět pouze jedna střílna, pod kterou leží světlé zbytky maskovací okenice. Ke vchodu, který leží za hustým pruhem kosodřeviny, je nutné dostat se dosti prudkým svahem. Druhý vchod je situován daleko v týlu, neboť podzemí tvrze je podstatně rozlehlejší, než u zbývajících tří tvrzí opěrného bodu. Velmi zajímavý je především objekt pro protitankový kanón, v němž se dochovala spodní část lafety, která je atypicky osazena na šikmém betonovém podstavci, aby se zvětšila deprese zbraně.

Na pravé křídlo je nutné vydat se po pěšině, která začíná u objektu občerstvení. Po chvíli stoupání uvidíte po levé straně betonovou budovu horní stanice vojenské lanovky. Vedle lanovky se nachází také malá betonová strážnice a je odtud dobrý výhled na levé křídlo uzávěru. Právě tudy zřejmě vedla původní silnice, jejíž serpentiny jsou ve svahu dobře patrné. Po dalším stoupání přejdete malý hřeben a nad rozlehlým suťovým polem uvidíte ve skalní stěně Prisojniku střílny tvrze č. 3 (46 25 29; 13 45 11). Vchod se nachází z druhé strany a vedle něj jsou dvě dvojice rour pro optickou signalizaci směrem k tvrzím č. 1 a 2. Uvnitř se dochovalo několik pancéřových dveří a stejně jako u všech ostatních tvrzí jsou kulometné střílny vybaveny nejodolnějšími pancéřovými deskami o tloušťce 20 cm.

(Další tvrz č. 4 je situována pod malým pahorkem mírně v týlu a opět měla dva kulomety. Tvrz jsme bohužel nenašli a je velmi pravděpodobné, že její vchod bývá v květnu zcela zasypán sněhem.)

Missoni: tvrz č. 2 ve skalní stěně hory Mojstrovka. Uprostřed snímku je vchod, vlevo od něj malý domek a vpravo střílna pro těžký kulomet. Další střílna vpravo není příliš patrná. (RH)

Missoni: střílna pro PTK ráže 47 mm v největší tvrzi č. 1. Lafeta je atypicky umístěna na šikmém betonovém soklu kvůli zvětšení deprese. Pod střílnou jsou zbytky rozvodu vzduchu. (RH)

Missoni: stěna Mojstrovky s tvrzemi č. 1 (vlevo) a č. 2 (vpravo). Přístupnost tvrzí je poněkud lepší, než se může zdát.

Missoni: horní stanice vojenské lanovky uprostřed údolí. V pozadí je betonová strážnice. (RH)

Missoni: prostor pod stěnou Prisojniku s tvrzemi č. 3 (vlevo) a č. 4 (vpravo).

Missoni: pancéřová deska o síle 20 centimetrů, chránící jeden z kulometů tvrze č. 3. Celá střelecká místnost je zesílená traverzami. (RH)

Cal Coritenza

V hlubokém údolí řeky Soči, asi 20 kilometrů od Vršiče, blokuje údolí silný, ale nedokončený uzávěr, jehož objekty byly vybudovány podle zásad pro typ 15000. Tvrz č. 1 leží na malém pahorku vlevo od silnice. Přesně v tomto místě vede přes řeku červený lanový most pro pěší a nad ním je mezi stromy nezřetelně vidět jedna z obrovských střílen. Tvrz je částečně poškozená a má zazděné střílny, takže nelze jednoznačně identifikovat výzbroj. Vchod je přímo vedle největší kulometné střílny. Pravé část podzemí je poškozená stejně jako pozorovatelna na vrcholu pahorku, která byla maskována jako dům.

Tvrz č. 2 leží o něco výše na opačné straně údolí. Od lanového mostu je vidět kamenité koryto, které vede k propustku pod silnicí, asi 30 metrů proti proudu Soči. Zde je třeba vyrazit přímo do prudkého svahu, kde les přechází v suťovisko tvořené vylámaným kamenem z podzemí. Po chvíli dojdete přímo k malé plošině, kde je jeden ze vstupů do podzemí v místě nepostaveného objektu (pravděpodobně vchodového). Směrem do týla lze vyjít na podobnou vylámanou plošinu, kde leží třiapůltunová pancéřová deska pro kulomet, určená pro nepostavený objekt. Směrem vpřed vede další chodba do nepostaveného objektu a úplně v čele rozměrná šachta do objektu který měl být postaven o něco výše (možná pozorovatelna), výlom pro objekt a šachtu si lze prohlédnout i zvenku.

Dělostřelecká tvrz č. 3 (46 20 16; 13 35 44) leží dosti daleko v týlu na vysokém hřebeni, který ční přesně nad středem údolí. Ke tvrzi je nejlepší vyrazit od vodárny, která leží asi 200 metrů za mohutnou dřevěnou konstrukcí dolní stanice lesní lanovky. U vodárny (46 20 08; 13 35 20) lze zaparkovat a vydat se po cestě na velkou louku nad silnicí. Tu je třeba přejít a po nezřetelné pěšině vyrazit na úzký hřebínek, který stoupá směrem doleva. Po chvíli zde narazíte na rozsáhlé pozůstatky postavení z 1. světové války v podobě zákopů, vylámaných do skály a opatřených betonovými parapety se střílnami, které byly pravděpodobně týlovou rakousko-uherskou linií. Na několika místech se nacházejí i úkryty, která byly zřejmě opatřeny dřevěnými střechami. Poté zbývá ještě asi 300 metrů, než začne mezi stromy prosvítat kužel vylámaného štěrku. Mírně vlevo se ve skále nachází dva vstupy do podzemí, které zřejmě měly ústit do jednoho velkého objektu. Podzemí je na italské poměry skutečně velkorysé. Jediným postaveným objektem tvrze je obrovský dělostřelecký srub pro dva moderní kasematové kanóny ráže 75 mm. Do každé ze střeleckých místností vede z hlavní galerie samostatná chodba, přičemž levá kasemata je poškozena explozí. Podobu dalších objektů lze těžko vydedukovat, ale podle rozměru chodby je možné soudit, že na levém křídle měl být ještě jeden dělostřelecký objekt. V týlu vede rozměrná chodba do obrovského sálu a plánovaného vchodu, odkud vede do týla přístupová cesta, vylámaná ve skále. Ze stropu postaveného objektu je vynikající výhled do údolí Soči.

(Součástí opěrného bodu Cal Coritenza by měly být ještě dvě další velké tvrze, které jsou také nedokončené. Jejich umístění však neznám.)

(Na poněkud hůře přístupné náhorní plošině v oblasti Za Lepocami leží opěrný bod Bogatin (kolem 46 17 10; 13 43 18), který jsme z důvodu vysoké sněhové pokrývky nenavštívili. Všechny čtyři malé tvrze vybavené kulomety za třídílnými pancéřovými deskami, leží poblíž cesty v nadmořské výšce přes 1800 m. Oblast není příliš zarostlá, takže by je neměl být problém lokalizovat, přičemž nejzajímavěji vypadá na fotografiích tvrz č. 3, která je situována ve skalní stěně.)

(Malý opěrný bod Globoca, který se skládá z obranných kasáren a kavernového postavení pro kulomety, leží v sedle Globoko, asi 5 kilometrů jihozápadně od Bohijnského jezera. Vzhledem k nadmořské výšce kolem 1800 metrů se pravděpodobně jedná o nejvýše položený bojový objekt ve Slovinsku.)

Cal Coritenza: tvrz č. 1, která se rozprostírá na pahorku nad řekou Soča. Vlevo a uprostřed se černají střílny, vpravo je zničená část objektu a nahoře poškozená pozorovatelna. (RH)

Cal Coritenza: betonová pozorovatelna tvrze č. 1, přesněji řečeno jediná stěna, která přežila. Kamenné struktury jsou pozůstatkem maskování. (RH)

Cal Coritenza: masivní pancéřová deska pro kulomet, ležící ve výlomu pro nepostavený objekt tvrze č. 2.

Cal Coritenza: rozměrný východ z podzemí tvrze č. 3 do prostoru nepostaveného objektu. Svislé zářezy měly sloužit k lepšímu spojení s dodatečně betonovanou částí. (RH)

Cal Coritenza: jedna ze střílen pro moderní kasematní kanón ráže 75 mm v dělostřeleckém objektu tvrze č. 3. (RH)

Cal Coritenza: velkolepý výhled ze stropnice dělostřeleckém objektu tvrze č. 3 ilustruje vynikající palebné možnosti tvrze do údolí Soči. (RH)

Pologar

Další moderní uzávěr s objekty typu 15000 leží v malebném horském údolí přibližně 6 kilometrů severně od města Tolmin, těsně za odbočkou k vojenskému kostelu na hoře Javorca. Na místo lze dojet autem, ale cesta po úzké silnici, zařezávající se do prudkého svahu není příliš příjemná, především v případě, že potkáte nějaké vozidlo v protisměru. Zaparkovat lze na začátku osady Polog, kde je cesta dál přehrazena bránou. Tu si můžete otevřít, neboť pěším je vstup povolen a vede tudy turistická značka. Vpravo se jen několik metrů od brány černá vchod do tvrze č. 1, chráněný kaponiérou. Vnitřní prostory jsou velmi rozsáhlé a zřejmě jsou s výjimkou sálu kasáren součástí jednoho obrovského objektu, postaveného ve výkopu. Točitá schodiště jsou poškozená, nicméně do všech částí objektu se dá bez problémů dostat i zvenčí.

K další tvrzi č. 3 odbočuje asi po 200 metrech cesta doleva a mimo to jsou její objekty na okraji lesa vidět. Odbočka je ovšem mylně popsána jako cesta k úkrytu („ricovero“). Kromě dvou vchodů, opatřených kaponiérami, nejsou objekty tvrze dokončené, což skutečně vyvolává dojem, že nejde o bojový objekt. Podle tvaru základových desek je zřejmé soudit, že objekty měly být dva a levý měl být zřejmě vybaven jedním těžkým kulometem. Podzemí tvrze s velkým kasárenským sálem je zajímavé.

Tvrz č. 2 leží vpravo od cesty vedle stáje a její nejvýše položený objekt je na louce vidět už z dálky. Zbývající dva velmi mohutné objekty jsou stupňovitě rozmístěny na ostrohu, který klesá ke dnu strmé rokle, jíž protéká říčka Tolminka. Všechny tři objekty mají vlastní vchody, chráněné kaponiérami a jejich vzájemný výškový rozdíl je značný. Podzemí tvrze je zajímavé a bezpečné, na jediném točitém schodišti však chybí několik horních stupňů a je nutné na něj prolézt úzkým prostupem ve stěně.

Pologar: jeden ze vchodů do nedokončené tvrze č. 3 s kaponiérou, typickou pro tvrze typu 15000. (RH)

Pologar: Nejvýše položená část obrovské tvrze č. 2, která je kromě střílen zcela pokrytá záhozem. (RH)

Pologar: stěna střední části tvrze č. 2 s týlovou kaponiérou, chránící vchod.

Stav: 2006

foto: R. Hrabčák 2006 (RH), O. Filip 2006

Popsaný úsek je velmi atraktivní, neboť ačkoli na území Slovinska proběhly rozsáhlé destrukce, jsou tyto objekty zcela zachovalé a vesměs nejsou zarostlé. S ohledem na umístění objektů však budete potřebovat poměrně dost času. Návštěvu objektů v sedle Vršič a na planině Za Lepocami může zkomplikovat i sněhová pokrývka, která zde nezřídka leží ještě v květnu a již v září zde může opět sněžit. V Triglavském národním parku, na jehož území všechna popsaná opevnění leží, se pochopitelně nesmí tábořit, vzhledem k tomu, že jde o turisty vyhledávanou oblast, není problém zde nalézt ubytování v kempu. Velmi dobrý kemp leží přímo v Bovci, odkud ze výhodně vyrazit i na rakousko-uherské forty, z nichž nejbližší leží pouhé 4 kilometry odtud. V okolí řeky Soči se nachází také řada památníků a hřbitovů, připomínajících boje z 1. světové války.

Související: Italské pevnostní objekty typu 15000

Literatura:

Aleksander Jankovič: Rupnikova linija in Alpski zid, Vrhnika 2004
Alessandro Giudici: Vallo alpino del littorio nelle attuali Slovenia e Croazia (placená verze)
Vladimir Tonic: Fortress Fiume

Komentářů: 9

 1. Vladimir, 11.10.2006:

  Italske opevneniGreetings!
  Congrats on ever expanding database of Italian fortifications in Slovenia!
  Comments: Missoni No. 4 (actually, it’s No. 3, judging by the numbers of weapons) is indeed not easy to find
  Coritenza: there should be two more large unfinished forts, judging by the directions of photophonic tubes. One is definitely there (I’ve visited it), and the other one, which I was unable to locate, is there according to the locals, also).
  Pologar No. 3 – now there’s news for me, I’ve heard about it from the locals, but was unable to find it…
  Anyway, keep up the good work!
  Vladimir

 2. Jaroslav Boucník, 18.10.2006:

  leta tam jezdimAhoj, leta jezdim do teto oblasti litat na padaku a nikdy me nenapadlo se mrknout po opevnenich. Krome par pristupnych pevnosti u cesty z Predelu do Tolminu. Nemate nejakou mapu s oznacenymi pevnostmi?

 3. Ondřej Filip, 19.10.2006:

  mapyŽádná italská opevnění na mapách nejsou. Ani na zahraničních webech nejsou mapy, ale pouze slovní popisy, podle nichž se to nehledá snadno. V případě stránky Alessandra Giudiciho se za to navíc musí zaplatit. Na některých mapách jsou rakousko-uherské forty v oblasti Bovce a dál na západ, které se ovšem vzhledem ke své velikosti nedají přehlédnout.

 4. Marraf, 2.3.2007:

  Latem tam jedziemyW maju lub czerwcu jedziemy jeszcze raz na fortyfikacje w Słowenii.
  Kilka zdjęć z ostatniej wyprawy znajdziecie na http://www.bunkrowiec.com/slowenia

  Pozdrawiam
  Rafał Marcinkiewicz

 5. David, 16.3.2010:

  Missoni a čtvrtá tvrzAhoj, byl jsem na VHT v Julských alpách a protože jsme začínali v sedle Vršič nemohl jsem si ujít návštěvu místních tvrzí. Našli jsme i čtvrtou tvrz a vypadá ze všech nejméně navštěvovaná. Možná i proto že jsme našli pouze střílny a nikoliv vchod. Koukal jsem dovnitř střílnami a vypadá nejzachovalejší. Když půjdete z tvrze číslo 1 zadním východem dostanete se ke zřícenině baráku (pravděpodoně dolní lanovky) a dále strážní bouda a kasárna.
  Ještě bych chtěl upozornit na vojenskou cestu k chatě Zasavská koča která prý sloužila jako kasárna hlídky. A vojenskou cestu k chatě Tržašska koča a dále ke kasárnám Morbegna. Pod chatou jsou zbytky strážního baráku. Co se týče mapy… mám mapu kde jsou znázorněné některé pevnosti

 6. David, 25.3.2011:

  Zdravím. Uzávěr Cal Coritenza je často na slovinských stránkách označován jako "Lepena" a tak by další dvě pevnosti tohoto opěrného bodu mohly být v údolí Lepena. Toto údolí začíná tvrzí číslo jedna a pokračuje na jih k Domu dr.Klementa Juga.

 7. David, 11.8.2011:

  Tvrze a muzeumZdravím. Byl jsem v Julských Alpách opět a našel dvě tvrze Alpského valu. První je cca 500 metruů od rozcestí na severním konci jezera Lago del Predil směrem na Sella Nevea. Přímo naproti je malé odpočívadlo a tvrz je kousíček od cesty. Myslím že měla 3 pancéřové desky pro kulomety. Druhá tvrz je od rozcestí asi 150 metrů směrem na Passo Predil. Přejedete malý most a je tam parkoviště u ostrova. Tvrz je hned u cesty a je vidět italské maskování nad kamenou zídkou u cesty. Vchod je z druhé strany cca 30 metrů od cesty. Tvrz má 4 pancéřové střílny pro kulomety a jednu bez pancéřování pravděpodobně pro protitankový kanon. Všechny střílny namířené na most a příjezdovou cestu. Obě tvrze mají čisté podzemí. Obrovské sály. Dochovaly se ale jen části velmi zrezlých potrubí. Obě tvrze byly zazděné (střílny i vchod, ale zazdění je probourané takže přístup pohoda. Střílny jsou velmi velké a "hluboké". Jsou součástí opěrného bodu Lago del Predi, který má mít pět pevností. Pravděpodobně další začíná u zbytku fortu Raiblsee v zatopené (a tudíž nepřístupné) chodbě.

  Dále bych chtěl upozornit na muzeum v Cave del Predil. Přímo na náměstí vedle kostela. Venku před ním stojí děla. Vstup 4 EUR/os. 6 místností narvaných zbraněmi (kupříkladu PPŠ, Bren, Maxim a různé křesadlové zbraně) , informacemi, vyznamenáními, miniaturami (znázornění bitev a pevností) , fotkami, plány atd. Různé období od Napoleonských válek, přes rakouské forty, 1. sv. v., Alpský val, 2.sv.v. U Alpského valu bylo nakresleno několik tvrzí a plánků. Mám je přefocené. Fotky tvrzí či muzea můžu poslat mailem. Jediná věc mi vadila a to absence angličtiny u popisků. Skutečně se to vyplatí

  David Sedláček

 8. Petr Tůma, 18.12.2015:

  Zdravím všechny.
  Byli jsme letos v srpnu s kamarádem u lago di Predil a též se snažili najít nějaké pevnosti.Tu u toho malého parkoviště jsme našli,jen jedna střílna byla vybouraná,ale nedalo se do ní vlézt.Vchod byl zavařený.Pak jsme našli ještě střílnu nahoře v serpentinách směrem na hranice.Vydrápal jsem se až ke střílně přes suťovou zábranu,ale ani do té se nadalo vlézt.

 9. Lukáš, 13.8.2018:

  Během letošní dovolené jsme navštívili uzávěr CAL CORITENZA. Operu č. 1 jsme našli bez problémů, operu č. 3 až pomocí GPS. Oboje doporučuji k prohlédnutí.

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 29.9.2006 22.07 , Komentáře (9)