Německá opevnění na středním toku Odry
Opevnění: NĚMECKÁ   Téma:

(Polsko) – Oderstellung – Cigacice, Nowa Sól, Hlohov (Głogów), Ścinawa
Napsal: O. Filip
objekty: bojové, úkryty, pozorovatelny, blokhausy
Linie opevnění u řeky Odry mezi Vratislaví a Zelenou Horou patří k málo navštěvovaným, neboť většina objektů je zničená, přesto lze i zde najít místa, která stojí za návštěvu.

Řeka Odra představovala vždy důležitou překážku při postupu z východu směrem do Německa. Úsek řeky pod Vratislaví nicméně ležel poměrně daleko od hranic Německého státu, jak byly stanoveny po roce 1871 a opevňovací úsilí se v tomto období soustředilo na pevnosti Poznaň a Toruň a opevnění ve Východním Prusku. Na Odře byly koncem 19. století opevněny některé důležité mosty za pomoci cihlových blokhausů, zastaralá pevnost Hlohov (německy Glogau, polsky Głogów) však modernizována nebyla. Opevnění Vratislavi (německy Breslau, polsky Wroclaw) sice byla vylepšována, nicméně velmi úsporným způsobem, když zde vznikl pouze prstenec pěchotních opěrných bodů, tvořených vždy standardním pěchotním úkrytem, který byl doplněn nízkými valy s několika pohotovostními úkryty (podobně vypadaly pevnosti Chelmno a Malbork).

Po 1. světové válce se hranice změnily, Německo ztratilo část území na východě a střední tok Odry mezi městy Vratislav a Krosno Odrzańskie se stal potenciálně důležitou obrannou linií, na níž na severu navazovala opevnění linie Nischlitz – Obra. Již ve 20. letech probíhaly podél Odry sporadické opevňovací práce, při nichž byly budovány malé úkryty a jednoduché bojové objekty. Hlavní etapou výstavby zdejších opevnění bylo období let 1935 až 1939, kdy bylo v této pevnostní linii, nazvané Oderstellung (Oderské postavení) vybudováno kolem 800 objektů. Objekty byly rozmístěny těsně podél západního břehu Odry, často přímo na protipovodňové hrázi, v důležitějších úsecích byly stavěny též další objekty v týlu, čímž obrana získávala potřebnou hloubku. Konstrukčně se jednalo o nevelké objekty, většinou v odolnosti B1 (síla stěn 100 cm). Nejčastěji byly stavěny bojové objekty pro těžké kulomety, chráněné pancéřovými deskami a úkryty pro družstvo pěchoty. Méně často se vyskytovaly pozorovatelny s malým pancéřovým zvonem nebo deskou pro periskop, objekty s kopulemi pro těžké kulomety a objekty, kombinující úkryt s bojovou částí nebo s pozorovatelnou. Zatímco zpočátku byly stavěny především velmi malé objekty, často s jedinou místností a bez jakékoli vlastní obrany, postupem času byly budovány i dokonalejší stavby, které poskytovaly osádce větší komfort a byly vybaveny i střílnou pro obranu vchodu. Největšími objekty Oderstellungu byly objekty, vybavené dvoustřílnovou kopulí 3aP7 a pozorovacím zvonem 9P7, jaké lze najít například v prostoru Cigacic. Podobné objekty, jako na Oderstellungu byly v hojném počtu budovány i na známém Pomořanském valu (Pommerstellung) nebo ve Východním Prusku – v Gižickém opevněném rajónu (Befestig Raum Lötzen) a v Lidzbarském trojúhelníku (Heilsberger Dreieck).

Na konci války, kde se přes Německo převalila Rudá armáda, nesehrála opevnění na Odře významnější roli. Město Vratislav, prohlášené za pevnost, se bránilo až do konce války, avšak úloha stálých opevnění byla minimální a obránci těžili především z možností obrany v rozsáhlém zastavěném prostoru. Po válce byla většina objektů odstřelena, na rozdíl od jiných německých opevnění, která postihl tento osud, však nebyly v některých úsecích systematicky těženy pancéřové prvky, které tak často zůstaly vězet v troskách objektů.

Cigacice

Snad jediný větší úsek s nepoškozenými objekty a dokonce i s kopulemi pro kulomety se nacházel v okolí obce Cigacice, bohužel většina objektů byla zasypána na konci 90. let, kdy byly po katastrofálních povodních zvyšovány hráze. Přesto zde zůstalo mnoho zajímavostí. Jen pár metrů od starého mostu vyčnívá z trávníku malý pozorovací zvon 9P7 objektu č. 712 (52 01 42; 15 36 53). V těchto místech se dá zaparkovat a vyrazit po hrázi směrem na východ k dalším objektům. Na dohled se mezi břehem řeky a hrází nachází oboustranný kulometný objekt č. 711, který má sice uřezané desky, ale jinak vypadá velmi pěkně a v levé střelecké místnosti se dokonce dochoval zbytek lafety. Uvnitř jsou také vidět původní instrukce pro osádku, napsané na stěnách objektu. Poté následuje zasypaný úkryt a vedle něj na hrázi perfektně dochovaný oboustranný objekt č. 708 s nestandardními pancéřovými deskami, který je zřejmě příležitostně přístupný jako malé muzeum. Za moderním silničním mostem je v hrázi zasypán větší objekt č. 706, z něhož alespoň na okraji cesty vyčnívá zvon 9P7. (Hůře dopadl sousední objekt č. 705, který má sice vzácný typ dvoustřílnové pancéřové kopule 3aP7, jenže z něj není vidět vůbec nic.) Pokud budete pokračovat ještě asi kilometr směrem na jih, dojdete k objektu č. 701, z něhož je opět vidět jen malý pozorovací zvon. Projít od těchto objektů směrem na západ k týlové linii nedoporučuji, neboť cesty, které jsou vyznačené na mapkách, ve skutečnosti neexistují. Nejlepší je tedy vrátit se do osady Leśna Góra u starého mostu a projít mezi domy do nejbližšího lesíku, kterým prochází cesta k bývalému muzeálnímu objektu č. 702. Tento objekt se dvěma pancéřovými deskami pro čelní palby se nachází na břehu jezírka a je velmi hezký, i když jeho interiér je uzamčený. Od tohoto objektu lze podél potoka vyrazit na jih k zarostlé cestě, u níž se v hustém křoví skrývá výbuchem rozvalený objekt č. 697. Kromě toho, že si ho můžete prohlédnout v řezu, skrývá se v něm kuriozita v podobě pozorovacího zvonu 9P7, který nachází v interiéru, a to vrchlíkem dolů. Pokud se vydáte od starého mostu směrem na západ, má smysl navštívit především objekt č. 722, který je sice na okraji zahrady blízkého domu, ale lze si ho dobře prohlédnout z cesty. Zvláštností je jeho vyšší odolnost, neboť se jedná o objekt odolnosti B1/B, nikoli obvyklé odolnosti B1, takže má některé stěny a zřejmě i strop silné 1,5 m. O něco dál se v oblouku hráze nachází jediný pozůstatek perfektně zachovaného objektu č. 721, v podobě vrchlíku zvonu 9P7. Objekt má nádhernou kopuli 3aP7, která je však zasypaná. (Další objekty směrem na západ mají vytrhané pancíře a část z nich je odstřelená, nezkoušeli jsme hledat ani částečně odstřelené objekty č. 714-720 a objekty v týlu. I tak jsme nachodili nějakých 8 kilometrů.)

Stany
Dvojice celkem pěkných cihlových blokhausů (51 51 42; 15 46 22) se nachází u železničního mostu, asi 6 kilometrů severně od města Nowa Sól. Jediný přístup k mostu je po úzké silnici, vedoucí východně od obce Bobrowniki, která kříží násep nyní již zrušené trati. Odtud jsou již blokhausy dobře vidět a lze k nim dojít po zmíněném náspu. Zážitkem je i obrovský most (údajně nejdelší neprovozovaný most v Evropě), z něhož zloději pomalu okrajují tenčí konstrukční prvky.

Nowa Sól
Na východním okraji města Nowa Sól, asi 200 metrů jihovýchodně od mostu přes Odru (cca 51 47 54; 15 44 25), lze najít jeden z mála objektů, který byl vybaven pancéřovou kasematou 5P7. Z kasematy zbyl jen malý kus pancíře na okraji, nicméně objekt není poškozený a lze si tedy prohlédnout, jak vypadala střelecká místnost pod pancířem. Objekt najdete snadno, stačí jít přímo po břehu řeky směrem doprava od zmíněného mostu.

Hlohov
Z pevnosti HLOHOV mnoho nezbylo a v podstatě jediným opravdu zajímavým prvkem je čtyřpodlažní dělostřelecká věž TURM REDUIT na poloostrově mezi Odrou a Starou Odrou (51 40 17; 16 05 11). Zvenku je věž velmi hezká, i když nese stopy ostřelování, bohužel interiér byl v době naší návštěvy obydlen tlupou bezdomovců. Pokud se vydáte po železniční trati směrem na sever, můžete přejít po zrušením mostě na druhý břeh Staré Odry, kde se nachází blokhaus, bohužel poněkud přestavěný na domek a dva staré úkryty pro pěchotu částečně cihlové konstrukce. (K fortu Lünette am Schloss See, která je jednou z mála zachovalých staveb pevnosti bohužel nemá smysl chodit, neboť v nedávné době byl zřejmě prodán soukromému vlastníku a je zcela nepřístupný.)

Radoszyce
Velmi zajímavý objekt č. 297, v němž se dochovaly dvě pancéřové kasematy 5P7 (zřejmě jediné německé pancéřové kasematy, které se v Polsku dochovaly) se nachází ve vesnici Radoszyce. Najdete ho v uličce, vedoucí na severozápad od hlavní silnice. Objekt je na dvorku domu, ale dá se dobře vyfotit přes blízký plot, neboť jedna stěna s původním cihlovým maskováním a čelní deskou kasematy 5P7, je vidět. Nás majitelka bez velkého přemlouvání pustila i na dvůr a do objektu, který má dvě střelecké místnosti s pancéřovými kasematami, což není zvenku vidět, neboť jedna je úplně zakrytá dřevěnou přístavbou a ta viditelná je po přístavbě na stropnici v horní části zakrytá a tudíž vypadá jako obyčejná deska 7P7.

Ścinawa

Dalším místem, které rozhodně stojí za návštěvu, je městečko Ścinawa, kde se nachází silniční a železniční most přes Odru. Na obou stranách silničního mostu jsou velké zrekonstruované blokhausy se střílnami pro kulomety a pušky, postavené na začátku 20. století. Pokud obejdete cihlový dům na západním předpolí mostu, můžete si prohlédnout pečlivě zamaskovaný kulometný objekt (1) (51 24 30; 16 26 31), vestavěný do jeho suterénu, který vedl boční palbu podél řeky. Z mostu vedou schody na hráz, která odděluje přístav od řeky. Zhruba v polovině cesty po hrázi narazíte na zasypaný objekt, z něhož je vidět pěkný pozorovací zvon 9P7 (2). Další bojový objekt (3) se pak nachází přímo pod železničním mostem, bohužel jeho interiér je zaplavený.

Brzeg Dolny
Dvojice kulometných objektů se nachází pod železničním mostem ve městě Brzeg Dolny, přičemž lepší přístup k nim je z města, kde se dá zaparkovat poměrně blízko u mostu a přejít řeku po chodníku pro pěší. Objekty jsou nalepené na sebe přímo u mostního pilíře (51 15 19; 16 44 49) a jsou fotogenické, i když v době naší návštěvy už v jednom z nich chyběla větší část pancéřové desky.


View Larger Map

Návštěva Oderstellungu je s ohledem na zničení drtivé většiny objektů a pokračující devastaci těch přeživších poněkud smutným zážitkem. Většina objektů, které se dochovaly, především úkrytů, je zaplavena vodou. Je ovšem možné, že se dochovaly i objekty, o kterých nejsou dosud dostupné informace a určitě se dochovalo mnoho pancéřových prvků v rozvalinách odstřelených objektů, byť některé z nich v posledních letech zmizely. Stav starších objektů z 19. století je tristní, stavby jsou pokreslené sprejem a zdevastované. Návštěvu objektů, či jejich pozůstatků znesnadňuje hustý porost a místy též bažiny a jezírka v záplavovém území řeky. Oblast není turisticky atraktivní lokalitou a tak je problém najít kemp. Na druhou stranu je to sem z Čech poměrně blízko a obávaný průjezd Vratislaví se díky novým silnicím poněkud zlepšil.

Stav: květen 2008

Literatura:
J. Chorzępa: Fortyfikacje – przewodnik po Polsce, Carta Blanca, Varšava 2005
R. Marcinkiewicz: Oderstellung, in: Novodobé fortifikace 4/2000, str. 33-44
R. Světlík: Oderstellung
T. Andrzejewski, K. Motyl: Pozycja Środkowej Odry

Komentářů: 1

  1. Rafal Marcinkiewicz, 12.1.2009:

    Ahoj!Ahoj.
    Dobrý článek o Oder. Vidím, že hodně času na turné nyní v Polsku. Pokud potřebujete nějaké mapy, umístění je ochoten pomoci. Navrhuji Pommernstellung od města Gorzów do Stare Osieczno. Sbohem.

    Rafał Marcinkiewicz
    http://www.bunkrowiec.com.pl

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 28.12.2008 15.24 , Komentáře (1)