Opevnění průsmyků Furkapass, Grimselpass a Simplonského průsmyku

(Švýcarsko) – Simplonpass, Brig, Furkapass, Grimselpass
Napsal: O. Filip
objekty: dělostřelecké tvrze, pancéřový fort

Poblíž míst, kde pramení řeka Rhona, lze nalézt několik pozoruhodných pevnostních objektů, mezi nimiž vyniká pancéřový fort, který se dochoval v perfektním stavu.

Vysokohorské průsmyky Furkapass a Grimselpass, představovaly prakticky jediný přístup z údolí řeky Rhony do švýcarského vnitrozemí. Průsmyky sice nebyly přímo ohroženy útokem, neboť aby se k nim nepřátelské jednotky dostaly, musely by si nejprve probojovat cestu celým údolím, nebo projít Simplonským průsmykem, přesto byly důkladně opevněny. Již v 19. století byl na strategickém místě nad spojnicí silnic z obou průsmyků vybudován pancéřový fort Galenhütten. Spolu s podstatně větším fortem Airolo se jednalo o jediné zástupce koncepce kompaktního fortu s pancéřovými kasematami a věžemi ve Švýcarsku. Další zajímavý objekt v podobě kavernové tvrze Gondo byl vybudován u silnice do Simplonského průsmyku. Od 30. let 20. století byla oblast silně opevněna několika dělostřeleckými tvrzemi, z nichž některé byly dokončeny až po 2. světové válce. Přímo v průsmycích Furkapass a Simplonpass byly vybudovány jen lehké kulometné objekty. Zmodernizována byla i tvrz Gondo s částečně kamennými objekty, která obdržela moderní vnitřní vybavení a výzbroj. Později byly tvrze přezbrojovány modernějšími kulomety a protitankovými kanóny a byly udržovány v bojeschopném stavu až do 90. let 20. století.

Gondo

Tvrz se nachází západně od stejnojmenné obce, ve skalní stěně nad silnicí E62, vedoucí do Simlonského průsmyku. Mezi dvěma tunely této silnice je odbočka na již nepoužívaný úsek silnice, na níž se napojuje původní přístupová cesta ke tvrzi. Ta je však kvůli sesuvům neprůchodná a je nutné sejít o něco níž a přejít rokli po nové lávce pro pěší, která vede téměř k bráně. Hlavní chodba tvrze je osvětlená a volně přístupná, neboť jí prochází turistická značka, uzavřeny jsou pouze odbočky do objektů. V jednom místě trasa vychází na povrch, kde je objekt velmi kuriózní konstrukce v podobě budovy s okny a střílnami, zapuštěné hluboko do skály. Pozoruhodným řešením je osazení dvou lafet s moderními poválečnými kulomety do střílen v kamenné stěně, jejichž obsluhy by stály těsně vedle oken. Na konci chodby čeká návštěvníky překvapení, neboť je zde zcela volně přístupný protitankový kanón ráže 9 cm, osazený do staré střílny pro 5,7 cm kanón z doby před 1. světovou válkou. Střílna byla upravena odřezáním čepů pro lafetu a vyříznutím většího střílnového otvoru. Podobně jako u výše zmíněných kulometů se jednalo o improvizované řešení poněkud pochybné odolnosti. Zatímco zmíněný kanón ráže 9 cm je osazen na jednoduché posuvné lafetě (pivotlafette), která umožňovala jen malý náměr a odměr, druhý kanón stejného typu (který se nachází v uzamčeném prostoru muzea), je osazen v masivní pevnostní lafetě (ständerlafette).

Vchod do tvrze, zapuštěný hluboko do skály, se členy posádky během první světové války.

Na severovýchodním okraji města Brig se u silnice č. 19 nachází ústí dvojice Simplonských tunelů (46 19 29; 8 00 27), opatřené velkými blokhausy, vkomponovanými přímo do portálů tunelů (podobně je opevněno i ústí tunelů na italské straně). Jediná možnost, jak u tunelů zaparkovat, je zablokovat na chvíli technický výjezd přímo u nich, neboť jinak se široko daleko nedá zastavit.

(Někde v Brigu, pravděpodobně na hřebeni naproti tunelům, by se měl nacházet unikátní velitelský objekt Weingarten, vybavený dvěma zvony „československého typu“, jeho přesnější lokalizaci však bohužel neznám.)

(Asi 400 metrů severozápadně od nádraží Brig se nachází vstup do dělostřelecké tvrze NATERS (46 19 20; 7 58 54). Jde o silně vyzbrojenou tvrz, vybavenou dvěma kanóny ráže 10,5 cm vz. 39 a čtyřmi kanóny ráže 7,5 cm vz. 39. Dnes je ve tvrzi umístěno muzeum švýcarské papežské gardy, které je otevřeno od června do října, a to pouze v sobotu od 14 do 18 hodin. Expozice jsou umístěny v muničních sálech pro 10,5 cm granáty a ze stránek muzea není zřejmé, zda je v rámci prohlídky možné navštívit i bojové objekty. Zatímco všechny 7,5 cm kanóny jsou demontované, oba 10,5 cm kanóny jsou v perfektním stavu a jen kvůli nim by muzeum stálo za návštěvu. Zdálky se objekty vzhledem k dokonalému maskování fotografovat nedají.)

Grimsel

Velmi silně vyzbrojená tvrz (46 34 23; 8 19 40) je vkomponována do obrovské žulové skály nad přehradní nádrží Grimselsee. Přímo ve stěně nad vodní plochou jsou situovány čtyři střílny pro 15 cm kanóny a několik kulometných střílen. Kolem kanónových střílen by měla vést pěšina, na níž se dá dostat z přehradní hráze. Přímo na konci hráze je také vidět hlavní vchod do tvrze, z něhož vede podzemní schodiště se 700 stupni. Další dvě střílny pro 15 cm kanóny jsou poměrně daleko za skalním ostrohem, po němž stoupá dlouhá betonová trasa pozemní lanové dráhy, z níž jsou sneseny koleje. Ta po překonání dvousetmetrového převýšení ústila přímo do speciálního vchodového objektu, ten je však dnes zasypaný. Obě velké střílny a jejich pozorovatelna jsou dobře vidět právě z terasy poblíž vchodu pro lanovku. V době, kdy Švýcaři trvz stavěli, věděli již dost o nebezpečí přímého útoku na tvrz pomocí náloží a tak není divu, že celý prostor dělostřelecké tvrze kryje nejen dvoupodlažní samostatný objekt, umístěný o dost níže (46 34 38; 8 19 50), ale ještě další malá tvrz s několika střílnami, umístěná v protější skalní stěně (takzvaná „protitvrz“, francouzsky contre ouvrage).

Galenhütten

Fort (46 34 38; 8 23 28) je jednou z nejhezčích pevnostních staveb v Evropě. Je viditelný už zdaleka, neboť jeho masivní struktura z bílé žuly doslova svítí nad hotelem Belvedere u silnice č. 19 do průsmyku Furkapass. K fortu pohodlně dojdete po přístupové cestě, která prochází opuštěnými kasárnami, jejichž okna kryjí pancéřové okenice. Miniaturní nádvoří fortu je uzavřené, ale lze si jej prohlédnout seshora. Fort má dvě kaponiéry a v čelní stěně dvojici pancéřových kasemat pro 12 cm kanóny Na skále nad fortem, s nádherným výhledem na Rhonský ledovec, je umístěn pozorovací zvon a je odtud dobře vidět předpancíř demontované otočné věže pro 12 cm houfnici na stropě fortu. Kolem fortu si lze všimnou několika kruhových betonových sokl pro lehké protiletadlové kanóny. Moderní opevnění v průsmyku reprezentují pouze tři lehké kulometné objekty, jeden s odkrytými střílnami nad cestou k fortu, jeden u odpočívadla na hlavní silnici a poslední na protějším svahu.

Fuchsegg

Bojové objekty dělostřelecké tvrze (46 35 18; 8 28 54) jsou rozmístěny na louce v serpentině silnice, průsmyku Furkapass do Andermattu, přímo pod restaurací Galenstock. Kolem tvrze je několik odpočívadel, takže není problém zde zaparkovat. Všechny čtyři otočné věže jsou maskovány jako balvany a mají zakryté hlavně. Nad nimi se nachází dva velmi pěkné pěchotní sruby, částečně maskované jako horské chaty a také malý domek, což je ve skutečnosti objekt nouzového východu a nasávání vzduchu. Hlavní vchod je vedle silnice a v době naší návštěvy kolem něj byla skládka stavebního materiálu. Další nouzový východ, opět maskovaný jako dům, je ve svahu pod silnicí.

Gondo: hlavní vstup do tvrze se západní střeleckou galerií. Uvnitř je objekt betonový a byl v něm osazen jeden moderní kulomet.

Gondo: originální „kaponiéra“ zapuštěná do skály. Uprostřed se nachází dvě modernizované střílny s osazenými těžkými kulomety.

Gondo: poválečný 9 cm protitankový kanón, osazený ve původní nýtované střílně pro 5,7 cm kanón z doby před 1. světovou válkou.

Ústí dvojice simplonských tunelů v Brigu. Oba portály sloužily jako blokhausy a jsou opatřeny četnými střílnami pro ruční zbraně.

Grimsel: celkový pohled na přehradní nádrž Grimselsee. Vlevo od středu snímku lze rozeznat dvě z celkových šesti střílen pro 15 cm kanóny.

Grimsel: skalní stěna s většinou bojových objektů tvrze. Zleva jsou vidět čtyři tmavé otvory střílen pro 15 cm kanóny, vedle nich jsou střílny pro kulomety a pozorovatelny.

Grimsel: severní dvojice objektů pro 15 cm kanóny, která mohla ostřelovat Gotthardský průsmyk a Andermatt. Nad nimi je vidět kulometný objekt.

Grimsel: samostatný objetk, vyzbrojený dvěma kulomety, který chránil přístup k severním dělostřeleckým objektům a vchodu pro lanovku.

Grimsel: objekty pro obranu dělostřelecké tvrze, situované v protější skalní stěně.

Grimsel: trasa pozemní lanové dráhy pro zásobování tvrze. Za ní je označena poloha severních objektů.

Galenhütten: jeden ze tří samostatných objektů uzávěru Furkapass. Kamenná zídka vpravo kryje otevřené postavení pro protiletadlový kulomet.

Galenhütten: levý bok fortu s bránou a kaponiérou. V popředí je jedna z platforem pro protiletadlový kanón Bofors, v pozadí vyčnívá pozorovací zvon.

Galenhütten: čelní stěna fortu se dvěmi pancéřovými kasematami pro 12 cm kanóny.

Galenhütten: pravá kaponiéra fortu. Za ní je vidět vstup do malého podzemí, z něhož vede šachta do zvonu.

Galenhütten: pohled na strop fortu s předpancířem otočné věže. Fotografie ilustruje skvělý výstřel fortu na Gletsch, kde se spoují cesty z průsmyků Furkapass a Grimselpass.

Galenhütten: pozorovací zvon fortu. V pozadí je Rhonský ledovec, který však od doby výstavby fortu z velké míry roztál.

Fuchsegg: pohled na bojové objekty tvrze. V pozadí jsou dva pěchotní sruby, uprostřed vlevo je vidět jedna z věží.

Fuchsegg: pěchotní srub, maskovaný jako horská chata, včetně pečlivě provedené střechy. Střílny jsou zakryté dřevěnými poklopy.

Fuchsegg: druhý ze srubů s podobným maskováním, avšak se zatravněným stropem.

Fuchsegg: otočná věž pro 10,5 cm kanón. Vlevo je vidět jeden z pěchotních srubů, vpravo objekt nasávání s nouzovým východem.

Fuchsegg: louka se třemi ze čtyř otočných věží. Kromě spodní části, kde je vidět štěrbina mezi věží a předpancířem, se nijak neliší od okolních balvanů.

Objekty leží v silně opevněné oblasti, nedaleko Andermattu, Gotthardského průsmyku a fortu Airolo, takže s programem na místě nebude problém. Je nutné počítat s poměrně pomalými přesuny po silnicích se serpentinami, nicméně jde o silnice velmi kvalitní. Pokud jde o volně přístupnou tvrz Gondo, lze jen žasnout nad švýcarskou důvěrou ve slušnost potenciálních návštěvníků. Pokud jde o krajinu, asi se budu poněkud opakovat, ale okolí průsmyku Furka s žulovými skalními masivy a ledovci, je jedním z nejhezčích míst, jaká lze při výpravách za opevněním navštívit.

Stav: září 2008

foto: O. Filip 2008

Literatura:
Alsace – La Ligne Maginot (ALMA)
H. R. Schneider: Schwerpunkt Berner Oberland
V. Kupka: Vývoj švýcarského opevnění v 19. a 20. století, in: Historický obzor VII.-VIII./1997, str. 168-174

Komentářů: 2

 1. L. Lahoda, 24.7.2013:

  Tvrz Gondo – je stále ve stejném stavu, v červnu 2012 byly chodby volně přístupné, začátkem června 2013 byly tvrz ještě uzamčena – letošní turistická sezóna ještě nezačala, spousta průsmyků byla ještě neprůjezdná…dle informace u vchodu je místní muzeum otevřené od 15.6 do 15.10 vždy v sobotu ve 14:00 za cca 10CHF a chodby jsou tedy pravděpodobně volně přístupné právě v tomto období

  Přímo na Simplonském průsmyku jsou vlastně všechny stavby (zdáli vypadající jako vesnické domky) vojenské a mnohé skrývají stále armádou používané vchody do podzemí. Pohyb je zde volný, ale po místních silničkách mohou jezdit jen vojenská vozidla. Nutno tedy parkovat na parkovištích u hlavní silnice.

 2. FortMan, 12.9.2022:

  Fort Gondo – Pěkný fortík se zajímavě zapuštěnou kaponiérou.Průchod chodbou tvrzí je docela dlouhý,ale v době mojí návštěvy světla uvnitř nesvítila a tak si pro jistotu vezměte sebou baterku.
  Grimsel – Tady jsem neměl nikdy štěstí na počasí a to jsem zde byl již 3x. Vždy byla hustá mlha a nedalo se nic nafotit.
  Fort Galenhutten – velice zajímavý fort v nádherné krajině,který určitě stojí za návštěvu.
  Tvrz Fuchsegg – nádherně maskované sruby jako chaty
  Simplon tunel – na jižní italské straně tunelu je železniční blockhaus do něhož se dnes již dá dostat.

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 16.1.2009 23.34 , Komentáře (2)