Opevnění u Bourg-Saint-Maurice

(Francie) – Maginotova linie – Bourg-Saint-Maurice, Ville des Glaciers
Napsal: O. Filip
forty, těžké objekty, lehké objekty
Odlehlé údolí u Bourg-Saint-Maurice v Savojských Alpách mělo jen druhořadý význam, přesto bylo před oběma světovými válkami opevňováno. V roce 1940 se opevnění osvědčila, když zadržela silný italský útok, ačkoli zde nebyly žádné dělostřelecké tvrze.

Bourg-Saint-Maurice leží na důležité cestě přes průsmyk Malý svatý Bernard (francouzsky Col du Petit Saint-Bernard, italsky Colle del Piccolo San Bernardo), jehož nadmořská výška je 2188 m. Jako zastávku na obchodní stezce přes Alpy jej založili již Římané. V 19. století bylo kolem města vybudováno několik pevnostních objektů, z nichž nejdůležitější byly fort Truc a baterie Vulmix. Tyto objekty byly v letech 1913-15 modernizovány za použití betonu.

Ve 30. letech se Francouzi i Italové rozhodli průsmyk opevnit. Zatímco opevnění Alpského valu vyrostla přímo v průsmyku, objekty Maginotovy linie byly postaveny až v údolí u města. Francouzská opevnění byla součástí sektoru Savoie, Nejdůležitějšími objekty Maginotovy linie, která zde byla vybudována jen ve velmi skromné podobě, byly dva velké jednostranné pěchotní sruby, doplněné malým podzemím, které jsou označovány jako tvrze. Před ně byl předsunut ještě objekt s posuvným protitankovým uzávěrem. Zbývající opevnění, tvořící linii mezi těžkými objekty a dál podél řeky Isére tvořily jen lehké objekty včetně demontovatelných otočných věží. Ve vzdálenějším okolí se nacházela ještě dvě předsunutá postavení, Seloge asi 13 kilometrů severně od Bourg-Saint-Maurice a Redoute Ruinée přímo nad průsmykem Malý svatý Bernard, které mělo velký význam pro řízení dělostřelecké palby. Plánovaná dělostřelecká tvrz postavena nebyla a výstavba malé tvrze Villaroger v roce 1940 zřejmě teprve začínala.

 

 

V červnu 1940 byla francouzská obrana v Alpách, jíž velel generál Olry, silně oslabená odsunem většiny jednotek a dělostřelectva na severní bojiště. Další část zbylých sil musel Olry přesunout na severozápad Alp, kde měla čelit postupu německých jednotek, který by jim vpadly do zad. V oblasti Tarentaise mu tak zbylo přibližně 8500 mužů a pouhých 44 děl. Italské jednotky o síle 52 tisíc mužů zaútočily 21. června 1940 přes průsmyky Malý Svatý Bernard, Seigne a Mont. Motorizované jednotky však mohly využít pouze prvního z průsmyků, kudy vedla silnice. Útok probíhal stejně, jako ve všech ostatních oblastech Alp. Italové obsadili slabě bráněné prostory před hlavní obrannou linií, z nichž ustoupily francouzské hlídky, nedokázali však dobýt ani předsunutá postavení, chráněná palbou dělostřelectva z týlu. Na linii opevnění byli zastaveni a ve srovnání Francouzi utrpěli značné ztráty (asi 800 padlých a raněných). Na konci 2. světové války Němci a italské fašistické jednotky údolí vyklidili bez boje a obsadili až předsunuté postavení Redute Ruinée, které spolu s průsmykem udrželi až do konce války.

 

Objekty Maginotovy linie v Bourg-Saint-Maurice

Tvrz CHATELARD (6 46 58; 45 37 33) leží nad opěrnou zdí hlavní silnice N90, z níž je dobře vidět. Její jediný objekt byl vyzbrojen třemi kulometnými dvojčaty, z nich jedno bylo možné zaměnit za kanón AC47. Tvrz si v roce 1940 zabojovala, neboť spolu s blokhausem Versoyen zahájila 24. června palbu na čelní italské jednotky. Objekt měl uzavřený vstup a do prokopaného otvoru v šachtě neosazeného zvonu jsme si netroufli, neboť nad ní visely tuny nezabezpečených kamenů.

(Před tvrzí se nacházel ještě blokhaus Versoyen, což byl speciální objekt se silnou výzbrojí, kterou tvořily pevnostní protitankové kanóny AC47 a AC25, přičemž první z nich bylo možné zaměnit se zbraní JM. Další dva lehké kulomety byly v samostatných střílnách. Součástí objektu byla masivní posuvná závora, kterou bylo možné v okamžiku přehradit silnici. Objekt byl bohužel beze zbytku odstraněn při rozšiřování silnice (jediný podobný je u Briançonu.)

Tvrz CAVE Á CANON (6 47 09; 45 36 58) je přesně na opačné straně údolí, hned u začátku lesní cesty a je vidět ze silnice, vedoucí do horského střediska Arc. Stejně jako u předchozí tvrze tvoří výzbroj neobvyklá kombinace tří zbraní JM a jednoho zaměnitelného kanónu AC47 a ani zde nebyl osazen plánovaný zvon. V roce 1940 se tvrz do bojů nezapojila, neboť se Italovým nepodařilo postoupit do jejího palebného sektoru.

Na ostrohu nad tvrzí Chatelard se nachází demontovatelná otočná věž (6 47 00; 45 37 35). Snadno k ní dojdete od silnice D902, kde zaparkujete pod skalní stěnou se strážní věží a pak obejdete domy pod silnicí. Věž je velmi hezká a je od ní skvělý výhled do údolí.

Další demontovatelná otočná věž (6 49 25; 45 36 45) se nachází u řeky Isére, podél které vedla slabá linie lehkých objektů. Věž leží těsně vedle parkoviště lanovky a není zarostlá, neboť byla vyčištěna a je u ní informační tabule. Další objekty jsme v silně zarostlém terénu kolem potoka nenašli, s výjimkou jednoho základu pro další otočnou věž.

Chatelard: stěna se střílnami pro tři kulometná dvojčata, z nichž levé bylo možné zaměnit za PTK. Mezi levou a prostřední střílnou je zazděný otvor pro neinstalovaný smětlomet. (RH)

Cave á Canon: stěna „tvrze“ se stejně atypickým uspořádáním výzbroje, jako u protější tvrze Chatelard. (RH)

Demontovatelná kulometná věž na ostrohu nad tvrzí Chatelard. Věž je jednoduše zakopána do země, dobře je vidět manipulační hák na nepohyblivém spodním dílu.

Demontovatelná kulometná věž u řeky Isére. Věž má kryt hlavně kulometu a je instalována v malém betonovém objektu. (RH)

Objekt pro výcvik pevnostních osádek umožňoval cvičné střelby z kulometných dvojčat, po nichž zůstaly zazděné rámy střílen a vrhání granátů granátovým skluzem.

Pohled na hlavní obrannou linii od střílen tvrze Cave á Cannon. Celý prostor kryly kasematní kanóny baterie Vulmix, která je situována vlevo mimo záběr.

Forty z 19. století

(Baterie VULMIX z let 1890-91 byla výrazně modernizována a obdržela dvě kulometné věže, jediné v celé oblasti Alp. Měla mimořádně silnou dělostřeleckou výzbroj, chráněnou betonovými kasematami, kterou v roce 1914 tvořilo šest 12 cm kanónů a dva 9,5 cm kanóny. V roce 1940 tvořily výzbroj čtyři kanóny 7,5 cm na pevnostních lafetách a čtyři 9,5 cm kanóny na pobřežních lafetách, umístěné v betonových kasematách, které se aktivně zapojily do bojů. Baterie se dnes bohužel nachází v aktivně využívaném vojenském prostoru, takže není přístupná. V údolí pod baterií si alespoň můžete prohlédnou cvičný objekt pro posádky těžkého opevnění, který má dvě střílny pro dvojčata těžkých kulometů a granátový skluz. O něco dál jsou u silnice dvě opuštěné věže ze stíhačů tanků AMX-13, které sloužily k výcviku.)

K fortu TRUC (6 45 22; 45 37 50) se nejsnáze dostanete po pěšině ze silnice, vedoucí přes vesnici Échines, odkud je to jen asi 100 metrů převýšení. Má zajímavou konstrukci, neboť leží ve velmi prudkém svahu a tudíž jsou všechny hlavní stavby i kaponiéry soustředěny v horní části. Moderní betonová kaponiéra v horní části příkopu je přístupná, ale není propojena se zbytkem objektu. Do fortu jsme se dostali přes zamčenou bránu. Uvnitř jsou k vidění betonové traverzy a dvě šachty a schodiště do podzemního muničního skladiště. U obou šachet se dochovaly masivní ruční vrátky k dopravě materiálu.

(Nad fortem Truc, v nadmořské výšce 1993 m leží reduta PLATTE (45 38 16; 6 44 34). K redutě se zřejmě dá dojet autem, jinak by to byl dost náročný výstup. Jedná se o jednoduchý, nicméně celkem fotogenický objekt, který je nyní využíván a po domluvě je údajně přístupný.)

Truc: dvůr fortu s dodatečně vybudovanými betonovými dutými traverzami. Dvě z nich jsou spojeny výtahovými šachtami s podzemním skladem munice.

Truc: betonová kaponiéra, kryjící šíji fortu. Má pouze střílny pro ruční zbraně a není propojena s fortem.

Truc: stará podvojná kaponiéra, částečně zesílená betonem. (RH)

Truc: brána s padacím mostem v šíji fortu. Dobře je vidět prudký svah nad fortem a šikmý sklon masivu fortu směrem doprava. (RH)

Předsunutá postavení Maginotovy linie

Předsunuté postavení SÉLOGE (45 43 29; 6 46 02) leží v nádherné krajině údolí Glaciers, asi 13 kilometrů severně od Bourg-Saint-Maurice, kde přehrazovalo možný útočný směr přes průsmyk Seigne. V roce 1940 zastavilo italský postup údolím, nicméně bylo postupně obklíčeno a nebýt příměří, zřejmě by padlo. Dojet se dá až k němu, i když v posledním úseku je silnice velmi úzká. Objekty leží asi 50 metrů od silnice na louce nad roklí, kterou teče potok. Kromě několika objektů s vchody nebo střílnami pro lehké kulomety má dva větší objekty s pancéřovými střílnami pro těžké kulomety Hotchkiss na pevnostní lafetě a objekt s miniaturním zvonem St. Jacques. Podzemí je celkem komlikované a zajímavé.

(Předsunuté postavení REDOUTE RUINÉE (45 39 26; 6 52 36) bylo vybudováno v malé redutě z let 1892-94 v průsmyku Traversette (2383 m). Zzahrnovalo jen malé podzemní prostory s objektem pro těžký kulomet a několik improvizovaných postavení pro lehké kulomety. V roce 1940 jej ubránilo 47 mužů, v roce 1945 se situace obrátila, když jej neúspěšně dobývaly francouzské jednotky, vedené jeho původním velitelem. Bez terénního vozidla je nejlepší vyrazit od starého kláštera po červené značce, s převýšením kolem 200 metrů.)

Séloge: celkový pohled na údolí Glaciers a malý pahorek, v němž je ukryto předsunuté postavení. (RH)

Séloge: vpravo je skromný vchodový objekt s ochrannou střílnou pro lehký kulomet, vlevo je malý objekt pro stejnou zbraň. Třetí kulomet mohl působit střílnou v pancéřových dvěřích. (RH)

Séloge: miniaturní pozorovací zvon St. Jacques, vedle něj střílna pro lehký kulomet.

Séloge: interiér objektu se střílnou pro těžký kulomet Hotchkiss v pevnostní lafetě. Vnitřní bednění kasematy tvoří segmenty silného vlnitého plechu. (RH)

Séloge: typická chodba předsunutého postavení, která sloužila zároveň jako ubikace s patrovými palandami. (RH).

Séloge: pancéřové dveře nouzového východu, které umožňovaly použití lehkého kulometu. (RH)

Do Bourg-Saint-Maurice, obklopeného ze všech stran vysokohorskými masivy, je jediný kvalitní přístup z Albertville, což je asi 50 kilometrů, z toho zhruba polovina po rychlostní silnici. Ostatní trasy vedou přes vysokohorské průsmyky a jsou časově i řidičsky náročné. Z Mont-Cenis je to 90 kilometrů, ale trvá to téměř tři hodiny a podobně to vychází i z oblasti Chamonix. V okolí Bourg-Saint-Maurice je několik kempů, například pěkný kemp u vesnice Séez (45 37 34; 6 47 35). O malých samostatných objektech v oblasti, stejně jako o rozestavěné tvrzi Villaroger nejsou téměř žádné informace. Dostupné plánky předsunutého postavení Séloge jsou nepřesné a vzájemně se poněkud liší.

stav: srpen 2009

foto: O. Filip 2009, R. Hrabčák 2009 (RH)

Literatura:
Alsace – La Ligne Maginot (ALMA)
J. Puelinckx, J-L Aublet, S. Mainguin: Index des fortifications Francais de 1874 á 1914
L. Malchair, M. Frijns, J. Puelinckx: Index de la Ligne Maginot
Cédric Vaubourg, Julie Vaubourg: Les Forts Séré de Riviéres

Komentářů: 1

  1. FortMan, 7.8.2021:

    - Fort Truc je uzavřen a asi v soukromých rukou protože okolí pevnosti je udržováno.
    – Redutta Platte – otevřena a je tam sýrárna s možností menšího občerstvení.

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 7.2.2010 21.58 , Komentáře (1)