Štítky (tagy)
Opevnění:   

Štítky (tagy)

Kromě základního dělení podle zemí, které vybudovaly opevnění, slouží k lepší orientaci i štítky (tagy), umístěné v záhlaví každého článku. Slouží k vytřídění článků o některých důležitých pevnostních liniích, případně oblastí s určitými typy objektů (např. pancéřovými forty). Některé štítky umožňuji geografické třídění (např. objekty ve Skandinávii, v Alpách), další upozorňují na dochované prvky z kategorie, u níž byla drtivá většina zničena (např. otočné pancéřové věže).
 

Alpský val
Italská opevnění na hranicích s Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Jugoslávií z let 1930-42. Zahrnuje též italská pohraniční opevnění z období studené války.

opevnění v Alpách
Veškerá horská opevnění v oblasti Alp – francouzská, italská, jugoslávská, švýcarská a rakousko-uherská.

Atlantický val
Německé opevnění na pobřeží Francie, Belgie, Nizozemska, Dánska a Norska (1940-45).

bastionové
Bastionová opevnění z období od 16. století do začátku 19. století.

bitvy 1. svět. války
Místa, kde se v období 1914-18 odehrály větší boje (pokud jsou v příslušném článku popsány).

bitvy 2. svět. války
Místa, kde se v období 1939-45 odehrály větší boje (pokud jsou v příslušném článku popsány).

blízká opevnění
Opevnění v České republice, nebo poblíž našich hranic (zhruba do vzdálenosti hodiny jízdy autem).

italská opevnění na počátku 1. světové války
Italská pohraniční opevnění, která byla v roce 1915 bojeschopná (především pancéřové forty podél hranic s rakouským Tyrolskem).

německá opevnění 1. světové války
Německá pobřežní a pohraniční opevnění, která byla v roce 1914 v aktivní službě nebo vznikla během první světové války.

Maginotova linie
Francouzská pohraniční opevnění z let 1929-40, včetně případů využití starších objektů v rámci této linie.

Molotovova linie
Linie pohraničních opevnění z let 1940-41 na nových hranicích Sovětského svazu, vzniklých po záboru části Polska.

dochované pancéřové otočné věže
Oblasti, v nichž se dochovala alespoň jedna přístupná pancéřová otočná věž, včetně případných exponátů v muzeích. Téma nezahrnuje lodní věže, použité v opevnění, ani lehké konstrukce pro dálkoměry.

Opevněný prostor Slezsko
Linie polského opevnění z let 1933-39, chránící průmyslovou oblast Slezska (Obszar Warowny Śląsk).

Pancéřové forty
Opevnění zahrnující forty s otočnými pancéřovými věžemi a pancéřovými kasematami, vybudovaná od osmdesátých let 19. století do roku 1918.

Opevněný prostor Lutych
Nejsilnější belgické opevněná oblast se všemi moderními tvrzemi a většinou pancéřových fortů (Position fortifiée de Liège).

pobřežní opevnění
Popis oblastí, obsahujících i opevnění, speciálně zaměřená na obranu proti lodím, případně obojživelným výsadkům.

polygonální opevnění
Pevnosti, postavené alespoň zčásti dle zásad polygonálního opevňování.

poválečná opevnění
Opevněné linie a pobřežní opevnění, vybudovaná po druhé světové válce, jakož i starší linie v tomto období modernizované, respektive doplněné o nové objekty. Téma nazahrnuje opevnění, která byla po válce dočasně využita bez výraznějších přestaveb.

Rakousko-uherská opevnění v Alpách
Opevnění, vybudovaná na obranu proti Itálii na jižní hranici monarchie. Zahrnuje uzávěry v Korutanech a Jižním Tyrolsku.

Opevnění systému Séré de Rivières
Opevnění francouzských hranic, vybudovaná po ztrátě Alsaska v letech 1874-1914, včetně doplňků z období 1914-18.

Opevnění ve Skandinávii
Norská, švédská a dánská opevnění, jakož i německá opevnění na pobřeží Dánska a Norska.

dochované věže z tanků
Oblasti, kde se dochovaly věže z tanků, osazené na pevnostních objektech, případně též věže z opevnění, nově instalované v areálech muzeí.

Ponorkové úkryty
Přístavy, v nichž se dochovaly velké německé úkryty pro ponorky (U-boot Bunker).

dochovaná supertěžká děla
Děla největších ráží, schopná boje s bitevními loděmi (ráže 28 cm a více).

Opevnění Severoatlantické aliance
Pozemní linie a pobřežní opevnění, vybudované členskými státy NATO.

Opevnění Varšavské smlouvy
Pozemní linie, pobřežní opevnění a raketová sila, vybudované členskými státy Varšavské smlouvy.

Opevnění Sardinského království
Pevnosti v Savojsku, vybudované Sardinským královstvím proti Francouzům a Italům.

Benátská opevnění
Pevnosti Benátské republiky.

Zatím žádné komentáře

Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)

 

Publikováno: 1.3.2014 22.22 , Komentáře (0)

380 stran o pevnostech
Doplněno

Monte Festa

Regelbau 601

San Michel al Tagliamento

ERSTA

Zbraně L1 na Krétě

Drama na Západním valu

Materiály

Norské věže