Molotovova linie v Brestu
Opevnění: RUSKÁ   Téma:

(Bělorusko) – Brest (Brześć, Брэст)
Napsal: O. Filip
objekty: pěchotní a dělostřelecké sruby, lehké objekty
Po obsazení Brestu byla i zde budována nová pohraniční opevnění s moderními železobetonovými objekty. Nejzajímavější je jejich zasazení do valů pevnostních objektů fortové pevnosti.

Publikováno: 9.1.2021 12.50
„Molotovova linie“ v Přemyšlu
Opevnění: RUSKÁ   Téma:

(Polsko) – Přemyšlský opevněný rajón – Přemyšl
Napsal: O. Filip
dělostřelecké a pěchotní sruby
Přímo v zástavbě města Přemyšl, který byl dříve významnou rakousko-uherskou pevností, bylo po okupaci východu Polska vybudováno mnoho objektů sovětských pohraničních opevnění. Další silné opěrné body byly postaveny v blízkém okolí města.

Publikováno: 16.5.2012 23.37 , Komentáře (2)
Osovecký opevněný rajón
Opevnění: RUSKÁ   Téma:

(Polsko) – Molotovova linie – Szczuczyn
Napsal: O. Filip (Pracovní verze článku)
objekty: dělostřelecké a pěchotní sruby
V rámci výstavby opevnění na nové východní hranici Sovětského svazu, která vznikla po záboru části Polska, byly v předpolí staré carské pevnosti Osowiec vybudovány četné objekty, z nichž několik bylo propojeno podzemními chodbami.

Publikováno: 18.11.2008 23.01 , Komentáře (0)